Lapprosen - Den norske Rhododendronforening

rhododendron.no

Lapprosen - Den norske Rhododendronforening

Innhold

Leder 2

Rhododendronvandringer i Bergen våren 2002 4

Nye medlemmer 4

Danmarkstur 24-28.05.2002 5

Oppbygging av rhododendronsamlinger

i Vest-Norge og Øst-Danmark. 6

Frøformering av rhododendron 10

Min favoritt 13

Kaldstikking av rhododendron 14

Hvordan beskjære rhododendron 16

Rhododendron-tur i Sikkim 18

Rhododendron quinquefolium 22

Bokliste 24

Nye bøker i 2001 25

Løsning på kryssord i forrige nummer 26

Foreningens frøsortiment 2002 27

Årsprogram for Rhododendron Sør 30

Styre og redaksjon, adresser 31

Neste nummer av Lapprosen kommer i april.

Stoff til bladet ønskes fortrinnsvis mottatt før 10/3 til

Den norske Rhododendronforening, Postboks 1325, 5811 Bergen

Tilsendte bilder ønskes som papirkopier eller på CD-ROM.

3

More magazines by this user
Similar magazines