26.07.2013 Views

09 sommer.pdf - Asker kirke

09 sommer.pdf - Asker kirke

09 sommer.pdf - Asker kirke

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Juni, Juli, August

2009

SNART GÅR

FLYTTELASSET

"Romslighet", sier Øyvind Backer

med et lite smil.

Asker prestegård var lokkende med

sin størrelse og sine mange muligheter

for en prest og ikke minst prestefrue

med mange og til dels plasskrevende

interesser. Selvsagt var det

ikke derfor han søkte embete i Asker

allerede i 1981, men romslig plass

var definitivt ikke noen ulempe. Det

var imidlertid Aage Lunde som fikk

den jobben, og Øyvind Backer havnet

i Nesna.

Oslo-gutten med bakgrunn i skolelag

og URR-koret bestemte seg i slutten

av gymnasietiden for at han skulle

bli prest, og han har senere aldri

tenkt på noe annet. Etter presteordinasjonen

i 1965 hadde han sin første

prestejobb i Forsvaret på Porsangmoen.

Der møtte han samekulturen

som for ham var ny og som han opplevde

som svært spennende. Deretter

ett år i USA med stipend fra Fullbright

og Kirkenes Verdensråd for å

studere praktisk teologi. Blant temaene

var både "Drama" og "Body movements

for actors".

Der ligger kanskje noe av årsaken til

Tegnet av Lise Damman til Øyvinds 70 års dag.

KIRKE- KIRKE

posten

at hans gudstjenester virker så

helstøpte og gjennomarbeidede.

Romslighet var også noe han

møtte i Sjømannsmisjonen der

han begynte i 1969, først som

sjømannsprest i New York,

deretter i Montreal, hvor bygging

av ny kirke sto sentralt.

Så altså sognepreststillingen i

Nesna, deretter i Eidsvoll,

også et sted med en svært så

romslig prestegård med utfoldelsesmuligheter

for familien.

Og så Asker i 1995.

At han rykket opp på den klerikale

rangstigen fra sogneprest

til prost i Asker i 2002

var noe som "bare ble sånn",

han var den naturlige kandidaten til

denne jobben. Hva han gikk til i stillingen

som prost, visste han ikke, for

omstrukturering har det vært mye av

i den kirkelige organisasjon den senere

tid. Men Øyvind Backer har

funnet seg vel til rette. Han er tilfreds

med at han i 50% av sin stilling

er knyttet til direkte menighetsarbeid,

for papirarbeid er ikke hans

favorittbeskjeftigelse, og i det administrative

og organisatoriske arbeidet

som prosterollen krever,

legger han opp til minst

mulig formaliteter.

"Kirken skal være en

folkekirke, romslighet

skal prege virksomheten

!" Det er hans kirkesyn.

Kirken skal nå også

dem som står perifert;

kirken skal være en service-institusjon.

Men kirken

skal likevel ikke miste

sin identitet og bli

tannløs."

"Kirken har en forunder-

lig sterk stilling, og i den

historieløshet som preger samfunnet

er kirken noe stabilt og trygt. I Asker

prosti er det ukentlig 5000 – 6000

mennesker innom på gudstjenester,

møter og andre aktiviteter, og dette

tallet har vært stabilt i hvert fall

gjennom de seneste 10 år. Folk er

mer religiøse enn før, men kunnskapen

om og kjennskapen til kristendommen

er for dårlig. Derfor er det

en klar målsetting at 70% av alle

døpte skal omfattes av trosopplæringen,

som jo som kjent er under

sterk opptrapping." Forts. s.2

Vel møtt i Asker kirke 7. juni

Avskjedsgudstjeneste med

prost Øyvind Backer kl. 11.00.

Sommerkonserter

Ingen sommer uten søndagskonserter

i Asker kirke.

I år blir konsertene i juni og august.

Se fullstendig program på s. 2.


Kirkeposten sommer 2009

Sommerkonserter i

Asker kirke.

Ingen sommer uten

søndagskonserter i Asker

kirke. Gled deg til mange

fine timer med vakker

musikk.

Søndag 7. juni kl. 20.30

Asker Kirkekor

Inger Farstad, sopran

Abraham Bezuijen, orgel

Kjell Mørk Karlsen, dirigent

Søndag 14. juni kl. 20.30

Ungdomsblokkfløytistene

Uranienborg

Svein Egil Skotte, leder

Søndag 21. juni kl. 20.30

Marilyn Brattskar, orgel

Søndag 28. juni kl. 20.30

Birgit Stærnes, fiolin

Martin Haug, gitar

Søndag 2. august kl. 20.30

Robert Brodacki, orgel

Søndag 9. august kl. 20.30

Mari Silje Samuelsen, fiolin

Håkon Samuelsen, cello

Søndag 16. august kl. 20.30

Oddbjørn Sæbø, orgel

Søndag 23. agust kl. 20.30

Anna Margrethe Haugland

Nilsen, fiolin

Joachim Kjelsaas Kwetzinsky,

piano

Søndag 30. august kl. 20.30

Povilas Syrrist Gelgota, bratsj

Torill Syrrist Gelgota, cello

Per Flemstrøm, fløyte

Anders Clemens Øien, gitar

Søndager i juni og i august kl.

20.30 – 21.30

Billetter kr. 100,- ved inngangen

Konsertene arr. i samarbeid

med Asker kommune.

Fortsettelse ”Snart går flyttelasset”

Folk vil ha større frihet," sier Øyvind Backer, "og

kirken må være romslig nok til å gi dem det, uten

å gå på akkord med sin egenart. Man må kunne

ha 2 ting i hodet samtidig, man må kunne ta vare

på det tradisjonelle samtidig som man åpner for

nye trender. For eksempel én gang i måneden det

man kunne kalle en progressiv søndag, kanskje

med jazzorkester eller annen type musikk i stedet

for organist, med ungdomskor, med spesiell liturgi.

Mulighetene er mange."

"Når det skal holdes vielse i kirken, da skal kirken

vise seg ekstra romslig. Hva bryllupsfolket

ønsker, skal kirken strekke seg langt for."

Vennskapsmenigheten vår

trenger støtte!

I et brev ber vennskapsmenigheten vår i Bangladesh,

Surma Mohujeel menighet, om vår forbønn

og vår pengestøtte slik at de skal greie å

fullføre innredningen av kirken de bygde i 2008.

Se mer om dette på www.askerkirke.no. Som

menighet vil vi gjerne hjelpe dem med midler

utenfor vårt ordinære budsjett, og setter med

dette i gang en ”hundrekronerulling”. Bidrag kan

betales inn på Asker menighets konto nr 162030

33110. Formålet ”Kirke i Surma” må skrives i

meldingsfeltet (nettbankinnbetalinger) eller evt.

skrives på giroblanketten.

Barneaktivitetene

starter opp igjen i

uke 35

God sommer!

Dette brenner jeg for

Kristendommen har en lang og

enestående historie når det gjelder

sin egen musikk.

Vårt kirkelandskap hadde vært

fattig uten kirkemusikken til

Bach, Händel og alle de andre

store komponistene som gjennom århundrer har

fylt kirkerommene med storslagen og variert musikk,

musikk som har fulgt mennesker gjennom

sorger og gleder, som har bidratt til undring og

lovprisning, som har løftet mennesker frem i

hverdagen og gitt næring til troen. Som organist

og kirkemusiker i vår tid brenner jeg for at vi skal

ta vare på kirkens musiske kulturskatter og gjennom

kirkemusikalsk virksomhet frembære disse

perlene for vår tids mennesker. Likeledes har vi

en stor og god tradisjon med fantastiske salmer

fra hele vår kristne historie. Også disse verdiene

brenner jeg for at vi skal levendegjøre i vår tid, og

ikke minst sørge for at nye generasjoner blir innført

i den lutherske salmetradisjon.

Jeg brenner også for at den kirkemusikalske utfoldelsen

ikke bare skal være et kulturfenomén, men

at den skal være en del av vår menighets daglige

liv nettopp ved å bruke kirkemusikken aktivt som

en del av liturgien i våre gudstjenester.

"Høymessen er likevel det mest stabile og må tas

vare på. Den har vist seg slitesterk gjennom århundrene.

Og tenk på alle salmene og orgelmusikken,

de er som skapt for hverandre."

Hva nå da, når Øyvind Backer slutter som prost i

Asker ?

De kommer til å holde god kontakt med Oslo og

Asker, de har kjøpt leilighet i Oslo. Men de bosetter

seg fast i Sunne i Sverige, et par timers

kjøring fra Oslo, der de har kjøpt en fraflyttet

gård.

Og det ryktes at også den er ganske romslig.

Petter Hagemo

Pinse, det er sommer, pinse det er sang,

Hør at sommer’n kommer, med sin jubelklang.

All hans skapning synger, i sitt høytidsskrud,

Og han smiler til oss: Hør mitt pinsebud.

Pinse det er gave: Gud har sendt sin ånd.Dittmann

Gjennom virksomheter som våre faste Sommerkonserter

ønsker jeg å skape et kulturelt ”rom” i

vår kirke hvor tonekunsten kan gi oss oppbyggelige

og kunstneriske opplevelser som det kan være

godt å ta med seg ut i hverdagen. Som motto for

min virksomhet vil jeg bruke ord skrevet av den

store Johann Sebastian Bach: ”Kirkemusikken

skal være til Guds ære, til menighetens oppbyggelse

og til sjelens forlystelse”. Kjell Mørk Karlsen

Asker kulturhus, Multisalen

8.Juni kl.20

Se omtale på askerkirke.no


Sommer i Asker menighet

Ukedag Dato arrangement klokka

JUNI

sted Beskrivelse

Kirkeposten sommer 2009

Mandag 1. Gudstjeneste 11.00 Østenstad Felles gudstjeneste i Østenstad kirke.

Torsdag 4. 6-årsklubb 18-19 Askertun

Torsdag 4. 25-årsjubileum

15.00 Varmestua Gudstjeneste.

Kirkens Feltarbeid 16-18 Fest

Servering, musikk, tale v/J. Duvaland

Fredag 5. KlubbEN 17.30 Askertun Klubb for 4.-7. klasse

Søndag

7. Avskjedsgudstjeneste 11.00 Asker kirke Øyvind Backer m/flere. Organist Kjell Mørk

for prosten

Karlsen. Nattv. K.kaffe.

Søndag

7. Sommerkonsert

20.30 Asker kirke Se side 2.

Mandag 8. Konsert 20.00 Asker kulturhus Tensing

Tirsdag 9. Sommertur 09.00 Askertun Diakonatets sommertur – i år til Ås

Torsdag 11. 6-årsklubb 18-19 Asker kirke

Søndag

14. Familiegudstjeneste 11.00 Asker kirke Marit Skaar Skogesal/Mona Ødegård Sundet/

Bernt Nordkil. Utdeling av bok til 6-åringer.

Pres. ny barne- og ungdoms-arb. Geir Wiknes.

Kirkeis.

Søndag

14. Sommerkonsert

20.30 Asker kirke Se side 2.

Mandag 15. Menighetsrådsmøte 19.00 Askertun Møtet er åpent for interesserte.

Fredag 19. ”Kaffekoppen” 11-13 Askertun

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

21.

21.

28.

28.

Høymesse

Dåpsgudstjeneste

Sommerkonsert

Høymesse

Sommerkonsert

JULI

11.00

13.00

20.30

11.00

20.30

Asker kirke

Asker kirke

Asker kirke

Asker kirke

Asker kirke

Uformelt møte med felles måltid.

Karoline Astrup. Org. K.M. Karlsen.

Mona Ødegård Sundet/Vardåsenprest

Se side 2.

Marit Skaar Skogesal. Organist Kjell Mørk

Karlsen. Nattverd.

Se side 2.

Søndag 5. Gudstjeneste 11.00 Asker kirke Marit Skaar Skogesal. Organist Gry G.

Bagstevold. Dåp. Nattverd.

Søndag 12. Høymesse 11.00 Asker kirke Espen Aarseth. Organist Gry G. Bagstevold.

Nattverd.

Søndag 19. Gudstjeneste 11.00 Asker kirke Trond Arne Hauge. Organist Gry G. Bagstevold.

Dåp. Nattverd.

Søndag 26. Høymesse 11.00 Asker kirke Karoline Astrup. Organist Gry G. Bagstevold.

Nattverd.

AUGUST

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

2.

2.

9.

9.

16.

Gudstjeneste

Sommerkonsert

Høymesse

Sommerkonsert

Gudstjeneste

Søndag

16. Sommerkonsert

Søndag

23. Samtalegudstjeneste

for Asker menighets konfirmanter

Søndag

23. Sommerkonsert

Onsdag 26. Babysang

Asker Y’s Men’s Club

Søndag

30. Høymesse

Søndag

Søndag

30.

30.

Dåpsgudstjeneste

Sommerkonsert

11.00

20.30

11.00

20.30

11.00

20.30

11.00

20.30

11-13

19.30

11.00

13.00

20.30

Asker kirke

Asker kirke

Asker kirke

Asker kirke

Asker kirke

Asker kirke

Vardåsen kirke

Asker kirke

Askertun

Askertun

Asker kirke

Asker kirke

Asker kirke

Dag Håland. Organist Kjell Mørk Karlsen.

Dåp. Nattverd.

Se side 2.

Marit Skaar Skogesal. Organist Kjell Mørk

Karlsen. Nattverd.

Se side 2.

Marit Skaar Skogesal. Organist Kjell Mørk

Karlsen. Dåp. Nattverd.

Se side 2.

Karoline Astrup/Bernt Nordkil.

Se side 2.

Møte.

Marit Skaar Skogesal. Organist Kjell Mørk

Karlsen. Nattv.

Prest fra Østenstad. Organist Kjell Mørk

Karlsen.

Se side 2.


Kirkeposten sommer 2009

For barn

Kontakt Asker kirkekontor tlf. 66 76 57 00

For ungdom

Kirkeposten

Deadline for stoff som ønskes tatt med:

den 15. i måneden før.

Alt dette skjer i Asker menighet

Søndagsskole i kirken samtidig med

gudstjenesten.

Knøttene Gospelkor 5 – 9 år. Onsdager

Snoopy Klubb 2 – 5 år. Onsdager.

Tempo Gospelkor 10 - 14 år. Onsdager.

KFUK/KFUM speidere

Se mer info på: www.askerspeiderne.no

KlubbEN 4.- 7. klasse. Ca. annenhver fredag

Trosopplæring, tidsavgrensede tiltak

Onsdagsmiddag Hver onsdag kl. 17 – 17.45,

Mandagsklubben Mandager kl. 19.30 – 21.45,

Asker Ten-sing fra 8. kl. man. 17.30-19.30,

KlubbTO 8. - 10. klasse. ca. annenhver fredag

KRIK Idrett i gymsalen på Borgen skole.

Lørdager 15.30-17.30.

KANDIDATER TIL VALG

ASKER MENIGHETSRÅD

2009-2011

I år er det kirkevalg samtidig med

stortingsvalget 13.-14. september.

Medlemmer fra 15 år har rett til å

stemme ved kirkevalget . Kandidatene

i Asker vil senere bli presentert

med bilde og omtale, men her får du

navnene.

LIVETS GANG

VIGDE

Ingrid Berge og Hallbjørn Storruste

Ragna Marie Haugland Nilsen og Jonas Akre Isda

Anne Wium og Steinar Kristensen

Anita Strid og Stefan Christopher Jonsson

Cathinka Kahrs Rognsvåg og Erik Gulbrandsen

Hege Maria Askjem og Knut Thorsen

Linda Hasmo og Øyvind Svindseth

Rebecca Brattskar og John Demopolaus

Elisabeth Hverven Bratlie og Martin Karlsen

Camilla Synnøve Svennebye og Tor Arnfinn

Svennevig

1. Håvard Sporastøyl

2. Karl Anders Langerød

3. Anne Tveter

4. Erling Bø

5. Ellen Hagemo

6. Per Gunnar Røe

7. Per Kasbohm

8. Knut Aasland

9. Jan Harsem

10. Erik Haugen

DØPTE

Julian Normann

Mathias Skaar Vegheim

Nichlas Skaar Vegheim

Einar Hårstad Gjørven

Tobias Immerstein

Lars Aksel Fjeldly

Kristian Marius Krøglid Flaterud

Leon Alexander Gjellum-Sannvoll

Jonas Max Gundersen

Daniel Christopher Wiiger

Mari Yan Nielsen Sollesnes

Emma Bjørhovde Raudi

Linnea Remås Hoel

For voksne

Asker kirkekor

Torsdager kl. 19.15, Asker kirke.

Kontakt: organist Kjell Mørk Karlsen,

tlf. 22 73 44 18.

"Back in business"

Kor for voksne.

Kont.:Are Grøsland, tlf. 66 90 20 89.

Fredagstreff/”Kaffekoppen”

Se månedslisten.

Bibelgrupper, husgrupper, studiegrupper

Kontakt: Erling Servan, tlf. 66 78 24 11.

Fredagsforum

En fredag pr. måned, kl. 20.00.

Kontakt: Arne Sæther, tlf. 66 78 46 17.

Se månedslisten.

Asker Y’s Men’s Club

Kontakt:Dirk van der Wel, tlf.: 66 90 03 83

Kirkekontoret på Askertun:

Kirkeveien 145, Postboks 184, 1371 Asker.

Kontortid: 10-14

Tlf.: 66 76 57 00, e-post:

asker.menighet@asker.kirken.no

Hjemmeside: www.askerkirke.no

Blogg

Menighetsrådsleder Håvard Sporastøyls blogg

mrleder-asker.blogspot.com

11. Petter Christensen

12. Brit Andenæs

13. Tor Møgedal

14. Liv Askvik

15. Kari Børresen

Tiril Nybakk Nymoen

Karoline Helen Krøglid Flaterud

Thea Madeleine Larsen

Nora Helene Sandvig Granhus

Frid Margrethe Spillum

DØDE

Johanna Stubban, f. 1924

Siri Margrethe Hoff, f. 1914

Hedvig Storberget, f. 1921

Inger-Lise Andersen, f. 1925

Ola Erling Løkken, f. 1924

Svenn Anton Authén, f. 1922

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!