26.07.2013 Views

09 sommer.pdf - Asker kirke

09 sommer.pdf - Asker kirke

09 sommer.pdf - Asker kirke

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kirkeposten sommer 2009

For barn

Kontakt Asker kirkekontor tlf. 66 76 57 00

For ungdom

Kirkeposten

Deadline for stoff som ønskes tatt med:

den 15. i måneden før.

Alt dette skjer i Asker menighet

Søndagsskole i kirken samtidig med

gudstjenesten.

Knøttene Gospelkor 5 – 9 år. Onsdager

Snoopy Klubb 2 – 5 år. Onsdager.

Tempo Gospelkor 10 - 14 år. Onsdager.

KFUK/KFUM speidere

Se mer info på: www.askerspeiderne.no

KlubbEN 4.- 7. klasse. Ca. annenhver fredag

Trosopplæring, tidsavgrensede tiltak

Onsdagsmiddag Hver onsdag kl. 17 – 17.45,

Mandagsklubben Mandager kl. 19.30 – 21.45,

Asker Ten-sing fra 8. kl. man. 17.30-19.30,

KlubbTO 8. - 10. klasse. ca. annenhver fredag

KRIK Idrett i gymsalen på Borgen skole.

Lørdager 15.30-17.30.

KANDIDATER TIL VALG

ASKER MENIGHETSRÅD

2009-2011

I år er det kirkevalg samtidig med

stortingsvalget 13.-14. september.

Medlemmer fra 15 år har rett til å

stemme ved kirkevalget . Kandidatene

i Asker vil senere bli presentert

med bilde og omtale, men her får du

navnene.

LIVETS GANG

VIGDE

Ingrid Berge og Hallbjørn Storruste

Ragna Marie Haugland Nilsen og Jonas Akre Isda

Anne Wium og Steinar Kristensen

Anita Strid og Stefan Christopher Jonsson

Cathinka Kahrs Rognsvåg og Erik Gulbrandsen

Hege Maria Askjem og Knut Thorsen

Linda Hasmo og Øyvind Svindseth

Rebecca Brattskar og John Demopolaus

Elisabeth Hverven Bratlie og Martin Karlsen

Camilla Synnøve Svennebye og Tor Arnfinn

Svennevig

1. Håvard Sporastøyl

2. Karl Anders Langerød

3. Anne Tveter

4. Erling Bø

5. Ellen Hagemo

6. Per Gunnar Røe

7. Per Kasbohm

8. Knut Aasland

9. Jan Harsem

10. Erik Haugen

DØPTE

Julian Normann

Mathias Skaar Vegheim

Nichlas Skaar Vegheim

Einar Hårstad Gjørven

Tobias Immerstein

Lars Aksel Fjeldly

Kristian Marius Krøglid Flaterud

Leon Alexander Gjellum-Sannvoll

Jonas Max Gundersen

Daniel Christopher Wiiger

Mari Yan Nielsen Sollesnes

Emma Bjørhovde Raudi

Linnea Remås Hoel

For voksne

Asker kirkekor

Torsdager kl. 19.15, Asker kirke.

Kontakt: organist Kjell Mørk Karlsen,

tlf. 22 73 44 18.

"Back in business"

Kor for voksne.

Kont.:Are Grøsland, tlf. 66 90 20 89.

Fredagstreff/”Kaffekoppen”

Se månedslisten.

Bibelgrupper, husgrupper, studiegrupper

Kontakt: Erling Servan, tlf. 66 78 24 11.

Fredagsforum

En fredag pr. måned, kl. 20.00.

Kontakt: Arne Sæther, tlf. 66 78 46 17.

Se månedslisten.

Asker Y’s Men’s Club

Kontakt:Dirk van der Wel, tlf.: 66 90 03 83

Kirkekontoret på Askertun:

Kirkeveien 145, Postboks 184, 1371 Asker.

Kontortid: 10-14

Tlf.: 66 76 57 00, e-post:

asker.menighet@asker.kirken.no

Hjemmeside: www.askerkirke.no

Blogg

Menighetsrådsleder Håvard Sporastøyls blogg

mrleder-asker.blogspot.com

11. Petter Christensen

12. Brit Andenæs

13. Tor Møgedal

14. Liv Askvik

15. Kari Børresen

Tiril Nybakk Nymoen

Karoline Helen Krøglid Flaterud

Thea Madeleine Larsen

Nora Helene Sandvig Granhus

Frid Margrethe Spillum

DØDE

Johanna Stubban, f. 1924

Siri Margrethe Hoff, f. 1914

Hedvig Storberget, f. 1921

Inger-Lise Andersen, f. 1925

Ola Erling Løkken, f. 1924

Svenn Anton Authén, f. 1922

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!