ledelse av film, tv og scene-produksjon - Handelshøyskolen BI

bi.no

ledelse av film, tv og scene-produksjon - Handelshøyskolen BI

LEDELSE AV FILM, TV OG

SCENE-PRODUKSJON


Stein Roger Bull, adm.dir., Nordisk Film:

”Produksjonsledelse er en nøkkelfunksjon i film- og TVproduksjon.

Det gjelder så vel forarbeidsfasen, gjennomføring

og etterarbeid. Ansvarsområdet er delt i to,

- organisering og økonomi.

Begge er viktige, men uten økonomisk forståelse og en

kreativ evne til å få mest mulig for pengene, samtidig som

du opprettholder absolutt lojalitet overfor vedtatte

budsjettrammer, kommer du ikke langt i en så viktig

posisjon.

Utdanningstilbudet for produksjonsledelse har i alle år

vært magert i Norge. Rekrutteringen har ofte skjedd

tilfeldig og blitt basert på “learning by doing”.

I samarbeide med Handelshøyskolen BI setter nå Nordisk

De fleste kulturbransjene har i løpet av de siste årene gjennomgått

en intensivert profesjonalisering. Dette har skapt et sterkt

behov for ledere som ikke bare har forståelse for de tekniske,

kunstneriske og kreative prosessene, men som også kan se

disse innenfor en økonomi og ledelsesfaglig ramme.

Selve produksjonsprosessen innen film, TV og scenekunst

omfatter realiseringen av prosjektene. Dette er en ømfintlig

prosess hvor gjennomføringsmåten er helt avgjørende for

kvaliteten og verdien av sluttproduktet, og usikkerheten er stor

i det produksjonen i stor grad består av kreative prosesser og

prestasjoner.

Som leder av produksjonsprosessen innen film eller TV vil du

være enten produksjonsleder eller line producer, mens du innen

scenekunst vil bli omtalt som produsent. (Vi velger å bruke

begrepet produksjonsleder for alle, fordi det rent språklig og

dekker det en teaterprodusent gjør, nemlig å lede en produksjon).

En dyktig produksjonsleder trenger økonomisk og administrativ

tyngde til å styre prosessen innenfor gitte kostnadsrammer,

men samtidig forstå hva som ligger bak alle tallene slik at de

kreative verdiene som utgjør produktets kjerne blir ivaretatt.

Denne type lederstillinger er av de mest komplekse, varierte og

ansvarsfulle jobbene man kan finne innenfor de kreative

næringene og etterspørselen etter dyktige kandidater er stor.

Ledelse av film, TV og scene-produksjon gir deg et skreddersydd

fundament med fokus på økonomistyring, prosjektorganisasjon

og ledelse samt kommunikasjon og forhandlingsteknikk.

Teorien blir gjennomgått i en bransjespesifikk ramme.

Programmet har en praktisk vinkling som gjør at du kan

anvende kunnskapen direkte inn i jobben.

Den praktiske vinklingen ivaretas gjennom case arbeid. På

hver samling vil du følge tre case, en teaterproduksjon, en nonscripted

TV produksjon og en spillefilmproduksjon. I arbeidet

med disse casene blir du stilt overfor simulering av sentrale

problemstillinger du som produksjonsleder vil møte. Som

deltaker vil du tydelig se hvordan teorien kommer til praktisk

nytte, og du får innsikt i og oversikt over produksjonsprosessene

innen film, TV og scenekunst. I casearbeidet vil vi samarbeide

med noen av bransjens beste produsenter og produksjonsledere.

Programmet gjennomføres over fem moduler. Hver modul er

på tre til fire dager:

Film&TV og Nationaltheatret

i gang en spesialutviklet

utdanning for

Produksjonsledere. Det betyr

at hele medie-, teater-/opera-,

event- og showbransjen vil

kunne hente inn en ny

generasjon produksjonsledere

som starter på et annet nivå

enn i dag. Etterspørselen etter kvalifiserte produksjonsledere

er stor i et land som produserer uvanlige mange

oppsetninger i forhold til folketallet. Det skreddersydde

utdanningstilbudet svarer derfor også på et behov for

nyutdannede produksjonsledere som kan gå direkte inn i

attraktive oppgaver.”

LEDELSE AV FILM, TV OG SCENE-PRODUKSJON

Modul I. Produksjonsleder-rollen innenfor film, TV og scenekunst

- Din rolle som produksjonsleder i spillefilm, TV, reklamefilm,

teater, opera, konsert, events

- Verdiskapning i kreative prosjekter

- Samspillet mellom kreative og økonomiske hensyn

Modul II. Organisering og ledelse av kreative produksjoner

- Prosjektkonseptet i film, tv og scenekunst, overordnede

prinsipper og ledelsesstrategier

- Produksjonsplanlegging, organisering, gjennomføring og

teknikker for bygging av gode team

Modul III. Økonomi og ressursstyring

- Produksjonsregnskapets begrepsapparat

- Ressursstyring

- Nedbrekk og kalkulering/kostnadsplanlegging

Modul IV. Budsjettering og budsjettanvendelse

- Budsjettering og innføring i relevant dataverktøy

- Budsjettanvendelse og rapportering

Modul V. Forhandlinger, kontrakter og konflikthåndtering

- Effektiv organisasjonskommunikasjon

- Forhandlingsteknikker

- Bransjeavtaler og kontraktsformer

Bachelorprogram, 30 studiepoeng

Bachelorprogrammet kan inngå i studiemodellen Bachelor of

Management ved Handelshøyskolen BI.

Datoer:

Modul I: 16 – 18. november 2009

Modul II: 14 – 16. desember 2009

Modul III: 18 – 20. januar 2010

Modul IV: 1–4. mars 2010

Modul V: 22 – 24. mars 2010

Studieavgift: kr 39.500,-

Faglig ansvarlig:

Terje Gaustad er førstelektor II ved Handelshøyskolen BI hvor

han underviser i kulturledelse og hvor han har jobbet med

flere forskningsprosjekter innen medieøkonomi. Gaustad har

også mange års erfaring fra filmbransjen, blant annet fra USA,

Storbritannia, Sør-Afrika og Sveits, hvor han de seneste årene

har jobbet som produsent.


Øvrige ressurspersoner fra Handelshøyskolen BI:

Donatella de Paoli er førsteamanuensis i kulturledelse ved

Handelshøyskolen BI. Hun har siden 1999 vært ansvarlig for å

utvikle, forankre og lede fagområdet kulturledelse ved

Handelshøyskolen BI og er en ettertraktet foredragsholder,

bok- og artikkelforfatter.

Espen Skaldehaug er førstelektor innen økonomi ved

Handelshøyskolen BI hvor han underviser i bedriftsøkonomisk

analyse på alle nivåer. Skaldehaug har mange års erfaring fra

næringslivet og er en meget ettertraktet foreleser og foredragsholder.

Roberta W. Berg er førsteamanuensis i kommunikasjon ved

Handelshøyskolen BI og underviser i kommunikasjon i organisasjoner.

Berg har forsket og undervist ved BI siden 1993.

Hun var tidligere ved Oslo Handelshøyskole og er en meget

ettertraktet foreleser innen interkulturell- og organisatorisk

kommunikasjon.

Ressurspersoner fra bransjen:

Vibecke Lyse, Ressurssjef ved Nordisk Film & TV AS

Vibecke Lyse har jobbet med TV produksjon i snart 13 år,

hovedsakelig som produksjonsleder og line producer. De siste

tre årene har Lyse jobbet som produksjons- og ressurssjef i

Nordisk Film & TV AS

Kaare Storemyr, Produsent ved Nordisk Film & TV AS

Kaare Storemyr har arbeidet i filmbransjen siden 1982. Med

erfaring fra rundt 38 spillefilmer og en rekke dokumentar- og

dramafilm-produksjoner, er Storemyr en av bransjens mest

rutinerte line-producere.

Kirsti Holm-Glad, Sjefprodusent ved Nationalteateret

Kirsti Holm-Glad har jobbet 10 år i NRK, fjernsyn, som

produksjons- og prosjektleder. De siste seks årene har

Holm-Glad jobbet som produsent og sjefsprodusent på

Nationaltheatret.

Du vil også møte andre spennende gjesteforelesere fra bransjen

i programmet.

Vi tar forbehold om endringer. Oppdatert info finner du på

www.bi.no/produksjonsledelse

Kirsti Holm-Glad, Sjefprodusent,

Nationalteateret:

”Sceneproduksjoner i Norge øker i

antall – både for de frie gruppene

og i de mer etablerte miljøene.

Det stilles større og større krav til

kostnadsbesparelse og effektivitet,

og behovet for kvalifisert ledelse til

denne typen produksjoner tvinger

seg frem. Inntil nå har teaterprodusentutdannelsen

foregått i utlandet.

Det er på høy tid at vi får et tilbud som kan møte det økende

kravet som stilles til god planlegging, budsjettstyring og

gjennomføring av teater-, opera- og danseproduksjoner på

våre scener.”


For mer informasjon se www.bi.no/produksjonsledelse

Eller kontakt:

Handelshøyskolen BI

Kjersti Hatlevoll, prosjektleder

E-post: kjersti.hatlevoll@bi.no

Telefon +47 46 41 00 35

Berit Lunke, programkoordinator

E-post: berit.lunke@bi.no

Telefon +47 46 41 06 49

HANDELSHØYSKOLEN BI

– En av Europas største business school

– Har et av Europas største fagmiljøer innen

økonomi, ledelse, markedsføring og kultur

– Leverer forskningsbasert kunnskap på høyt nivå

til private og offentlige virksomheter

– Equis akkreditert i 1999 og reakkreditert i 2004

E-post: bedrift@bi.no

More magazines by this user
Similar magazines