26.07.2013 Views

Klatrefører for Odderøya (10,3Mb) - CKK

Klatrefører for Odderøya (10,3Mb) - CKK

Klatrefører for Odderøya (10,3Mb) - CKK

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Klatrefører</strong> <strong>for</strong> <strong>Odderøya</strong><br />

1<br />

Sj¿ veggen Fyrveggen Skipsveggen Piratveggen Cruiseveggen Odder¿ ya<br />

oversikt<br />

Odder¿ ya<br />

buldreoversikt<br />

Odder¿ yaÊ vest<br />

buldring<br />

Salamanderparken<br />

Sist,Ê menÊ<br />

ikkeÊ minst


2 • <strong>Odderøya</strong> vest // Bluemotionsteinen. Nils Rune Birkeland går Bluemotion 6B.<br />

24 12


Velkommen til <strong>Odderøya</strong>!<br />

<strong>Odderøya</strong> er et av Kristiansands lekreste og mest sentralt beliggende<br />

friluftsområder. Høyeste punket er 92 moh med en strålende utsikt<br />

over både byen og innseilingen.<br />

Ankomst:<br />

Fra Rutebilstasjonen: Følg Vestre Strandgate sydover til der denne<br />

går over i broen mot <strong>Odderøya</strong>. Etter broen tar du andre vei til<br />

venstre. Salamanderparken ligger til venstre etter ca 150 meter.<br />

Følg hovedveien videre oppover øya til stor parkeringsplass etter<br />

ca 500 meter. Parker her. Fra denne, følg skilting mot fyret, ned<br />

bratt grusbakke på vestsiden av øya. Før du kommer til det grønne<br />

gjerdet tar du inn i skogen til venstre (varde er satt opp), her møter<br />

du starten på Cruise-veggen, følg stien under veggen <strong>for</strong> å komme til<br />

de andre veggene.<br />

E39 tilStavanger<br />

Kristiansand sentrum<br />

Tog<br />

Buss<br />

E18 til Oslo<br />

<strong>Odderøya</strong><br />

Buldring <strong>Odderøya</strong> vest<br />

Buldring Salamanderparken<br />

Klatring<br />

Cruiseveggen<br />

Piratveggen<br />

Skipsveggen<br />

Fyrveggen<br />

DWS, Sjøveggen<br />

3<br />

Sj¿ veggen Fyrveggen Skipsveggen Piratveggen Cruiseveggen Odder¿ ya<br />

oversikt<br />

Odder¿ ya<br />

buldreoversikt<br />

Odder¿ yaÊ vest<br />

buldring<br />

Salamanderparken<br />

Sist,Ê menÊ<br />

ikkeÊ minst


PiratveggenÊ ogÊ<br />

Cruiseveggen<br />

Klatring på <strong>Odderøya</strong><br />

Karakteristikk:<br />

Rutene går <strong>for</strong> det meste på granittisk gneis med god friksjon. Det finnes<br />

innslag av kvartsbånd som byr på gode tak, men som er noe glattere.<br />

Med untak av rutene på fyrveggen som <strong>for</strong> det meste <strong>for</strong>egår på sva, er<br />

klatringen svært variert med både overhengende, vertikale og mindre bratte<br />

partier. Graderinger fra 4+ til 8+. Fantastisk utsikt over innseilingen!<br />

TT = topptau<br />

Nat = naturlig<br />

Skipsveggen<br />

Miks = naturlig + borebolt<br />

BB = borebolter<br />

Forklaring av symboler<br />

Bolter<br />

Naturlig sikret<br />

Anmarsj fra parkering<br />

Grad på ruter<br />

Maks lengde på ruter<br />

klatring på sva<br />

Overhengende klatring<br />

4 <strong>Odderøya</strong> 5 min 4- 8- 30m 12<br />

oversikt<br />

41<br />

Fyrveggen<br />

Fyrveggen<br />

Granittveggen*<br />

Teknoveggen*<br />

Sj¿ veggen<br />

* Granittveggen og Teknoveggen er <strong>for</strong>eløpig ikke åpnet <strong>for</strong> klatring. Foto: Lars Verket<br />

English summary:<br />

<strong>Odderøya</strong> offers great climbing on slabby, vertical and overhangig rock faces.<br />

From Bus station, follow Vestre Strandgate south to the bridge, cross and<br />

choose second road left. Follow the main road to the top (about 500 meters)<br />

Follow parking instructions! Then walk down to the beacon light on the<br />

western side of the island. From here it is easy to spot the wall at your left<br />

hand side. Several tracks lead up to the wall. Rating is Norwegian version of<br />

the UIAA-system, ranging from 4- to 8+. TT = top rope, Nat = Traditional gear,<br />

Miks = traditional gear + bolts, BB = bolted. Enjoy!<br />

Vertikal klatring<br />

Antall ruter<br />

Solen kommer fra kl<br />

Kan klatres i regnvær<br />

Badeplass i nærheten<br />

(Disse eksemplene viser aktuelle symboler <strong>for</strong> HELE<br />

<strong>Odderøya</strong>feltet - tauklatring, unntatt “klatring i regnvær”)


<strong>Odderøya</strong> // Buldring. Thomas Aksnes på Fontsteinen. Foto: Kristin Ellefsen<br />

5<br />

Sj¿ veggen Fyrveggen Skipsveggen Piratveggen Cruiseveggen Odder¿ ya<br />

oversikt<br />

Odder¿ ya<br />

buldreoversikt<br />

Odder¿ yaÊ vest<br />

buldring<br />

Salamanderparken<br />

Sist,Ê menÊ<br />

ikkeÊ minst


Cruiseveggen, venstre<br />

1. “Spøkelseskladden” 2x bb 5 Kjell Arnfinn Oland, Strekk <strong>for</strong> anker<br />

2. “Toppløs” tt 5- Kjell Arnfinn Oland<br />

Buldretravers fra venstre.<br />

1<br />

3 min 5- 6+ 8m<br />

6 <strong>Odderøya</strong> 5<br />

Cruiseveggen, venstre og høyre<br />

2<br />

Cruiseveggen, høyre<br />

3. ”Royal Caribian” nat. 5-, Nils Rune Birkeland<br />

4. “Tom Cruise” nat. 6-/6 Nils Rune Birkeland<br />

5. “Kruse på tur” 4x bb 5- Nils Rune Birkeland<br />

12<br />

3<br />

4<br />

5


<strong>Odderøya</strong> // Buldring. Ole Martin Eidjord på Fontsteinen. Foto: Kristin Ellefsen<br />

7<br />

Sj¿ veggen Fyrveggen Skipsveggen Piratveggen Cruiseveggen<br />

Cruiserveggen Odder¿ Odder¿ ya yaÊ<br />

oversikt<br />

oversikt<br />

Odder¿ ya<br />

buldreoversikt<br />

Odder¿ yaÊ vest<br />

buldring<br />

Salamanderparken<br />

Sist,Ê menÊ<br />

ikkeÊ minst


Piratveggen, venstre<br />

6<br />

6. “Flickan i Havanna” 5x bb 7+ Nils Rune Birkeland. Klassiker.<br />

7. “Piger i hver havn” 5x bb 5+ Linett Eriksen. Bratt men lett.<br />

8. “PirateBay” 6x bb 5 Siw Ørnhaug Nylund.<br />

8 <strong>Odderøya</strong> 4 7+ 15 m<br />

Piratveggen, venstre, midtre og høyre<br />

7<br />

8<br />

Piratveggen, midtre<br />

3 min 11 12<br />

9<br />

<strong>10</strong><br />

9. ”Pysa” 8x bb 5 Arild Solbakken.<br />

<strong>10</strong>. “Piratmassakeren direkte” 9x bb 5+/6- Majken Jørgensen<br />

11. “Piratmassakeren” 9x bb 4+ Eirik Lian. Lang og lett.<br />

12. “Kjølhaling” 7x bb 4 Mathias Berggren. Begynnerrute.<br />

11<br />

12


Piratveggen, Høyre<br />

13. ”Tripp, Trapp, Trebein” 6xbb 5- Thomas Aksnes<br />

14. “Capt. Jack Sparrow” nat 6+ Linett Eriksen. Klassiker<br />

15. “The Black Pearl” nat 7+ Nils Rune Birkeland. Tør du?<br />

16. ”Pelle Pirat” nat 5- Thor Inge Hansen<br />

13<br />

14<br />

Topptauklatring på Piratveggen<br />

Det er rapellankere på hylla over rutene slik at det er mulig å montere topptau<br />

på de fleste linjene uten at man behøver å lede opp. Man finnner ankerne om<br />

man følger hylla over veggen. Vær <strong>for</strong>siktig ved ferdsel langs denne hylla da<br />

den skråner svakt utover mot veggen.<br />

15<br />

16<br />

9<br />

Sj¿ veggen Fyrveggen Skipsveggen Piratveggen Cruiseveggen Odder¿ ya<br />

oversikt<br />

Odder¿ ya<br />

buldreoversikt<br />

Odder¿ yaÊ vest<br />

buldring<br />

Salamanderparken<br />

Sist,Ê menÊ<br />

ikkeÊ minst


17<br />

Skipsveggen, venstre<br />

17. ”Bruderovet” 5x bb 4 Miriam Abrahamsen<br />

18. “Tønna” 2x bb 4+ Nils Rune Birkeland<br />

18<br />

4 8+<br />

15 m<br />

<strong>10</strong> <strong>Odderøya</strong> 5 min 12<br />

Skipsveggen<br />

19<br />

20<br />

Skipsveggen, midtre<br />

19. ”Sølepus” nat 5- Kjell Arnfinn Oland og Didrik<br />

20. ”Krumsnabelen” nat 6 Nils Rune Birkeland<br />

21. “2Cool4School” 7x bb 8+ Henning Wang.<br />

11<br />

21


22 23 24<br />

Skipsveggen, høyre (Storhylla)<br />

22. “Arg, Arg papegøyeskravl” 7x bb 7 Tobias Brodahl.<br />

23. “Sjømannsbrud” 8x bb 7/7+ Tobias Brodahl.<br />

24. ”Kaptein Birkeland” 4x bb 7+ Nils Rune Birkeland<br />

25. “Thunder and Lightning” nat 6- Adam John Renshaw.<br />

En bolt til sikrer på hylla.<br />

25<br />

klatring opp til Storhylla<br />

26. “Kolerabukta” 4x bb 6 Kjell Arnfinn Oland<br />

27. “Grusomme Gabriel” 5x bb 8-/8 Nils Rune Birkeland.<br />

26<br />

27<br />

11<br />

Skipsveggen Piratveggen Cruiseveggen Odder¿ ya<br />

oversikt<br />

Fyrveggen<br />

Sj¿ veggen<br />

Odder¿ ya<br />

buldreoversikt<br />

Odder¿ yaÊ vest<br />

buldring<br />

Salamanderparken<br />

Sist,Ê menÊ<br />

ikkeÊ minst


foto: Lars Verket<br />

Fyrveggen<br />

30<br />

28 29 31<br />

32<br />

33<br />

28. “Torungen” TT 5+ Nils Rune Birkeland<br />

29. “Djevelungen” 8x bb 6- Nils Rune Birkeland<br />

30. “Djevelungen til topps” 11x bb 7 Nils Rune Birkeland.<br />

31. “Snørrungen” 8x bb 6- Nils Rune Birkeland.<br />

32. “Ferder” miks 6- 3 bolter i starten, flott toppriss<br />

33. “Møkkalasset” miks /3xbb 5+ Travers inn i rute 34 etter <strong>10</strong> meter<br />

34. “Marstein” nat 5- Nils Rune Birkeland<br />

35. “Stråholmen” TT 6+ Saskia Gjerdingen. Delikat sva!<br />

4+ 7<br />

12 <strong>Odderøya</strong> 5 min 30m 12<br />

Fyrveggen<br />

34<br />

35<br />

36<br />

37<br />

39<br />

38<br />

36. “Lista” 9x bb 6- Erling Andresen. Hold til venstre<br />

<strong>for</strong> boltelinjen. Obs: 30 meter!<br />

37. “Ryvingen” 9x bb/nat 4+ BB til venstre. Obs: 30 meter!<br />

38. “Lindesnes” 9x bb 5- Nils Rune Birkeland<br />

39. “Fyr og flamme” (Miks) 6- Linett Eriksen. Risset diagonalt mot<br />

høyre som leder inn i rute 40. 30 m !<br />

40. “Oksøy” 9x bb 5+ Saskia Gjerdingen. 30 m !<br />

41. “Grønningen” <strong>10</strong>x bb 6+ Erling Andresen. 30 m !<br />

12<br />

40<br />

41<br />

Fyrveggen<br />

Denne klippen tørker <strong>for</strong>t etter regn.


Fyrveggen // Miriam Abrahamsen klatrer “Oksøy” 5+ en vakker St.Hanskveld. Foto: Kristin Ellefsen.<br />

Salamanderparken<br />

13<br />

Sj¿ veggen Fyrveggen Skipsveggen Piratveggen Cruiseveggen Odder¿ ya<br />

oversikt<br />

Odder¿ ya<br />

buldreoversikt<br />

Salamanderparken<br />

Steinr¿ ysa<br />

Sist,Ê menÊ<br />

ikkeÊ minst


Sjøveggen // <strong>10</strong>0 meter buldring langs sjøkanten eller Deep Water Soloing 15 meter rett opp inne i lagunen. Foto: Lars Verket<br />

12 min<br />

6 7<br />

15 m<br />

14 <strong>Odderøya</strong> 12<br />

Sjøveggen<br />

2


Deep Water Soloing (DWS) på <strong>Odderøya</strong>.<br />

Helt ytterst på øya (sydspissen) finnes en fantastisk liten lagune som er omkranset av<br />

bratte fjellvegger. Se kart og bilde <strong>for</strong> mer in<strong>for</strong>masjon om adkomst, beliggenhet og<br />

rutevalg. På varme sommerdager, kun iført klatresko, kalkpose (og kanskje en badeshorts<br />

eller bikini) er dette STEDET <strong>for</strong> spennende vertikale eventyr. Starter du fra østsiden<br />

av lagunen, der veggen er lavest og klatrer langsetter vannet vil du møte mange<br />

spennende ut<strong>for</strong>dringer underveis. Der veggen er høyest og brattest befinner du deg<br />

nesten 5 meter over vannflaten (om du velger letteste vei). Senere klatrer du helt nede<br />

i vannkanten ytterligere 150 meter før du ender opp på en beskyttet steinplatt<strong>for</strong>m<br />

omgitt av bratte vegger. Du kan nå <strong>for</strong>søke å redde deg ut ved å klatre rett opp her<br />

og ta veien over fjellet tilbake, eller du kan velge retur samme veien som du kom.<br />

Vanskelighetsgraden ligger på ca grad 7- på hele denne turen, men det er muligheter<br />

<strong>for</strong> lettere varianter ved stedvis å velge en litt høyere trasse på de siste <strong>10</strong>0 meterne.<br />

Vannet under deg er dypt hele veien, og konsekvensen av et fall er<br />

stort sett bare prestisjetapet + våte sko & våt kalkpose. Men svømmeferdighet er<br />

selvsagt en <strong>for</strong>utsetning - det kan hende du må svømme helt tilbake til utgangspunktet<br />

(ca <strong>10</strong>0 meter) <strong>for</strong> å karre deg i land.<br />

For deg som søker større ut<strong>for</strong>dringer er det også mulig å DWS’e den høye veggen<br />

(innerst i laguenen) helt til topps, <strong>for</strong> så å hoppe ned igjen etterpå. I skrivende stund<br />

er det ingen som har gjort dette stuntet. Høyden er hele 15 meter, og du skal vite hva<br />

du gjør om du gir deg i kast med dette prosjektet. Vannet er virkelig hardt fra slike<br />

høyder, men veggen er overhengende hele veien så du treffer ingenting før du havner<br />

i det våte element. Det er to linjer til topps på denne veggen. Den høyere er trolig<br />

den letteste med ut<strong>for</strong>dringer på ca grad 6. Ellers er det fine hyller og svaberg <strong>for</strong><br />

solslikking og bading i hele dette området. Flere viltre utsprangssteder er også testet:<br />

fra 2 til <strong>10</strong> meter over vannet. Når danskeferja passerer øya skapper denne dessuten<br />

dønninger som gjør at laguenen fylles med vann slik at man kan ligge som en dupp og<br />

duve 2-3 meter opp og ned i bølgene. Velg en fin sommerdag, ta med deg jordbær og<br />

solkrem i tillegg til det obligatoriske DWS-stasjet (badetøy & sko & kalkpose) og test ut<br />

dette fantastiske stedet.<br />

Sjøveggen // Deep Water Soloing inne i lagunen. Foto: Lars Verket<br />

15<br />

Odder¿ ya<br />

oversikt<br />

Cruiseveggen<br />

Piratveggen<br />

Fyrveggen Skipsveggen<br />

Sj¿ veggen<br />

Odder¿ ya<br />

buldreoversikt<br />

Odder¿ yaÊ vest<br />

buldring<br />

Salamanderparken<br />

Sist,Ê menÊ<br />

ikkeÊ minst


Grønt gjerde<br />

4<br />

16 <strong>Odderøya</strong> 5 min 4- 8- 30m 24 12<br />

Buldreoversikt, <strong>Odderøya</strong> vest<br />

5<br />

6<br />

3<br />

1<br />

2<br />

7<br />

11 12<br />

Cruiseveggen<br />

Pirattraversen<br />

13<br />

8<br />

<strong>10</strong><br />

9<br />

Piratveggen<br />

<strong>10</strong> m<br />

Skipsveggen<br />

Fyrveggen


<strong>Odderøya</strong> // Buldring. Thomas Aksnes på Fontsteinen. Foto: Kristin Ellefsen<br />

Oversikt – buldring // <strong>Odderøya</strong>, vestsiden:<br />

1. Bluemotion steinen<br />

Kamikaze, 5B<br />

Kem-i-kaze, 5B<br />

Bluemotion 6B<br />

Blue bird, 5C<br />

Vassgraut, 4B<br />

Lav travers, 5C<br />

Flo, 5B<br />

Fjære, 5B<br />

Ebbe, 5A<br />

2. Kjølsteinen<br />

Kjølhaling<br />

3. Fontsteinen<br />

Hermansen, 6B<br />

From Paris with love, 5B<br />

French feelings 6C<br />

French fries, 5C<br />

4. Portsteinen<br />

Babyface, 5C<br />

Eggrøre, 4B<br />

Travers, 6B<br />

Svada, 2 (går opp svaet på østsiden av<br />

steinen)<br />

5. Barnesteinen<br />

Travers, 5B (går rundt hele steinen)<br />

6. Aftenrødsteinen<br />

Aftenrød, 5B<br />

Travers, 6A<br />

7. Neandertalersteinen<br />

Neandertalis, 5A<br />

8. Steikeplatesteinen<br />

Egg, 4C<br />

Egg&bacon, 7A?<br />

9. Tallship steinen<br />

Serious business, 4B<br />

Klagenfurt, 6C<br />

Svanedans, 6A<br />

<strong>10</strong>. Skyggesteinen (ikke på bilde)<br />

Huledyret, 6B<br />

11. Svasteinen<br />

Prosjekt<br />

12. Krøkkesteinen<br />

Krøkka, 6B<br />

13. Break a leg steinen<br />

Break a leg, 6B+<br />

Prosjekt<br />

Pirattraversen 6A (går fra venstre mot<br />

høyre og tilbake)<br />

17<br />

Odder¿ ya<br />

oversikt<br />

Cruiseveggen<br />

Piratveggen<br />

Sj¿ veggen Fyrveggen Skipsveggen<br />

Odder¿ ya<br />

buldreoversikt<br />

Odder¿ yaÊ vest<br />

buldring<br />

Salamanderparken<br />

Sist,Ê menÊ<br />

ikkeÊ minst


Fiskebrygga 200 meter<br />

1 min<br />

Parkering<br />

30m 12<br />

18 <strong>Odderøya</strong> 4- 8- 24<br />

Buldreoversikt, Salamanderparken<br />

sektor 1<br />

sektor 2<br />

Offisersmessa<br />

sektor 3<br />

til buldring


Salamanderparken // Sektor 1. Thor Inge Hansen går Fistfight, 5A.<br />

Oversikt – buldring // Salamanderparken:<br />

Veggene er lett gjenkjennelige.<br />

Sektor 1<br />

Fistfight, 5A (Diagonalrisset – topper ut i renna til venstre)<br />

Fingerfight, 6A (Rett opp 3 meter, deretter travers ut i toppen på Fistfight)<br />

Sektor 2<br />

Ledet inn i fristelse, 5A (Det venstre risset –kun risset er lov som håndtak)<br />

Frelseren, 4C (Linja til høyre <strong>for</strong> risset)<br />

Sektor 3<br />

Prosjekt, 7A? (Venstreinnsteget til Onkel Blå, fra sidekant til slope på svaet)<br />

Onkel Blå, 6B+ (Linja midt på veggen, letteste vei uttopping via diederet)<br />

Traversen, 5C (den åpenbare traversen fra høyre mot venstre, topp ut etter 5<br />

meter)<br />

19<br />

Odder¿ ya<br />

oversikt<br />

Cruiseveggen<br />

Piratveggen<br />

Sj¿ veggen Fyrveggen Skipsveggen<br />

Odder¿ ya<br />

buldreoversikt<br />

Odder¿ yaÊ vest<br />

buldring<br />

Salamanderparken<br />

Sist,Ê menÊ<br />

ikkeÊ minst


1. Bluemotion steinen<br />

1. Kamikaze, 5B<br />

2. Kem-i-kaze, 5B<br />

3. Bluemotion, 6B<br />

4. Blue bird, 5C<br />

20 <strong>Odderøya</strong> 5 min 4- 8- 30m 24 12<br />

Buldring vest, Bluemotion


5. Vassgraut, 4B 6. Lav travers, 5C<br />

7. Flo, 5B<br />

8. Fjære, 5B<br />

9. Ebbe, 5A<br />

4<br />

5<br />

6<br />

3<br />

1<br />

2<br />

7<br />

11 12<br />

13<br />

8<br />

<strong>10</strong><br />

9<br />

<strong>10</strong> m<br />

21<br />

Odder¿ ya<br />

oversikt<br />

Cruiseveggen<br />

Piratveggen<br />

Sj¿ veggen Fyrveggen Skipsveggen<br />

Odder¿ ya<br />

buldreoversikt<br />

Odder¿ yaÊ vest<br />

buldring<br />

Salamanderparken<br />

Sist,Ê menÊ<br />

ikkeÊ minst


2. Kjølsteinen<br />

1. Kjølhaling, 4c<br />

5 min<br />

3. Fontsteinen<br />

1. Hermansen, 6B<br />

2. From Paris with love, 5B<br />

3. French feelings, 6C<br />

4. French fries, 5C<br />

30m 12<br />

22 <strong>Odderøya</strong> 4- 8- 24<br />

Buldring vest<br />

4<br />

5<br />

6<br />

3<br />

1<br />

2<br />

7<br />

11 12<br />

13<br />

8<br />

<strong>10</strong><br />

9<br />

<strong>10</strong> m


4. Portsteinen<br />

1. Babyface, 5C<br />

2. Eggrøre, 4B<br />

3. Travers, 6B<br />

4. Svada, 2 (går opp svaet på østsiden av steinen)<br />

5. Barnesteinen<br />

Travers, 5B (går rundt hele steinen)<br />

23<br />

Odder¿ ya<br />

oversikt<br />

Cruiseveggen<br />

Piratveggen<br />

Sj¿ veggen Fyrveggen Skipsveggen<br />

Odder¿ ya<br />

buldreoversikt<br />

Odder¿ yaÊ vest<br />

buldring<br />

Salamanderparken<br />

Sist,Ê menÊ<br />

ikkeÊ minst


6. Aftenrødsteinen<br />

1. Aftenrød, 5B<br />

2. Travers, 6A<br />

7. Neandertalersteinen<br />

Neandertalis, 5A<br />

24 <strong>Odderøya</strong> 5 min 4- 8- 30m 24 12<br />

Buldring vest<br />

5<br />

6<br />

1<br />

5A<br />

7<br />

11 12<br />

8<br />

<strong>10</strong><br />

9


4C<br />

1 2<br />

8. Steikeplatesteinen<br />

1. Egg, 4C<br />

2. Egg&bacon, 7A?<br />

9. Tallship steinen<br />

1. Serious business, 4B<br />

2. Klagenfurt, 6C<br />

3. Svanedans, 6A<br />

<strong>10</strong>. Skyggesteinen<br />

Huledyret, 6B<br />

7A<br />

4<br />

5<br />

6<br />

3<br />

2<br />

7<br />

11 12<br />

13<br />

8<br />

<strong>10</strong><br />

9<br />

1<br />

6B<br />

25<br />

Odder¿ ya<br />

oversikt<br />

Cruiseveggen<br />

Piratveggen<br />

Sj¿ veggen Fyrveggen Skipsveggen<br />

Odder¿ ya<br />

buldreoversikt<br />

Odder¿ yaÊ vest<br />

buldring<br />

Salamanderparken<br />

Sist,Ê menÊ<br />

ikkeÊ minst


11. Svasteinen<br />

Prosjekt<br />

12. Krøkkesteinen<br />

Krøkka, 6B<br />

26 <strong>Odderøya</strong> 5 min 4- 8- 30m 24 12<br />

Buldring vest<br />

4<br />

5<br />

6<br />

3<br />

1<br />

2<br />

7<br />

11 12<br />

13<br />

8<br />

<strong>10</strong><br />

9


13. Break a leg steinen<br />

Break a leg, 6B+<br />

Prosjekt<br />

Pirattraversen 6A<br />

(går fra venstre mot<br />

høyre og tilbake)<br />

4<br />

5<br />

6<br />

3<br />

1<br />

2<br />

7<br />

11 12<br />

13<br />

8<br />

9<br />

<strong>10</strong> Pirattraversen<br />

<strong>10</strong> m<br />

27<br />

Odder¿ ya<br />

oversikt<br />

Cruiseveggen<br />

Piratveggen<br />

Sj¿ veggen Fyrveggen Skipsveggen<br />

Odder¿ ya<br />

buldreoversikt<br />

Odder¿ yaÊ vest<br />

buldring<br />

Salamanderparken<br />

Sist,Ê menÊ<br />

ikkeÊ minst


klatre ned her<br />

1 2<br />

5A<br />

Sektor 1<br />

1. Fistfight, 5A (Diagonalrisset – topper ut i renna til venstre)<br />

2. Fingerfight, 6A (Rett opp 3 meter, deretter travers ut i<br />

toppen på Fistfight)<br />

1 min<br />

6A<br />

30m 12<br />

28 <strong>Odderøya</strong> 4- 8- 24<br />

Salamanderparken<br />

1<br />

5A<br />

2<br />

4C<br />

Sektor 2<br />

1. Ledet inn i fristelse, 5A (Det venstre risset – kun risset er lov som håndtak)<br />

2. Frelseren, 4C (Linja til høyre <strong>for</strong> risset)


7A?<br />

prosjekt<br />

1 2 3<br />

6B+ 5C<br />

Sektor 3<br />

1. Prosjekt, 7A? (Venstreinnsteget til Onkel Blå, fra sidekant til slope på svaet)<br />

2. Onkel Blå, 6B+ (Linja midt på veggen, letteste vei uttopping via diederet)<br />

3. Traversen, 5C (den åpenbare traversen fra høyre mot venstre, topp ut etter 5 meter)<br />

29<br />

Odder¿ ya<br />

oversikt<br />

Cruiseveggen<br />

Piratveggen<br />

Sj¿ veggen Fyrveggen Skipsveggen<br />

Odder¿ ya<br />

buldreoversikt<br />

Odder¿ yaÊ vest<br />

buldring<br />

Salamanderparken<br />

Sist,Ê menÊ<br />

ikkeÊ minst


Sist, men ikke minst:<br />

• Klatring skjer på eget ansvar<br />

• Eventuelt løse boltehengere kan etterstrammes med en 17mm fastnøkkel.<br />

• Husk kameratsjekk<br />

• Rydd etter deg<br />

• Ha det gøy!<br />

30 <strong>Odderøya</strong> 5 min 4- 8- 30m 24 12<br />

Det nye klatrefeltet på <strong>Odderøya</strong> er utviklet med<br />

støtte fra Norges Klatre<strong>for</strong>bund som har bidratt med<br />

bolter og kompetanse. Vi vil rette en spesiell takk til<br />

Gjensidigestiftelsen som har støttet arbeidet med<br />

både utvikling og dokumentasjon av denne unike<br />

aktivitetsarenaen. Andre bidragsytere har vært<br />

Midt-Agder Friluftsråd samt Kristiansand kommune.<br />

Sist men ikke minst vil vi rekke en stor takk til alle<br />

våre ihuga dugnadsarbeidere i klatreklubben som<br />

har utvist stort engasjement og ofret av sin fritid <strong>for</strong><br />

å realisere prosjektet.<br />

Det er Christianssand Klatreklubb som står <strong>for</strong><br />

utviklingen av feltet.<br />

Kontaktpersoner er:<br />

Nils Rune Birkeland: nils.r.birkeland@uia.no<br />

Torsten Tollestrup: torstentollestrup@hotmail.com<br />

Ut<strong>for</strong>ming av <strong>Klatrefører</strong> <strong>for</strong> <strong>Odderøya</strong>:<br />

Grafisk design og illustrasjon:<br />

Ingunn Trosby, Figuru.<br />

Foto: Kristin Ellefsen, Lars Verket, Linett Eriksen.<br />

Forsidefoto: Miriam Abrahamsen på Fyrveggen,<br />

fotograf: Kristin Ellefsen.<br />

Trykk: Kai Hansen Trykkeri.


31<br />

Sist, men<br />

ikke minst<br />

minst


Sørlandssommer, klatring og bading på <strong>Odderøya</strong>. Foto: Lars Verket<br />

32 <strong>Odderøya</strong> 5 min 4- 8- 30m 24 12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!