Både himmel og - Mediamannen

mediamannen.no

Både himmel og - Mediamannen

Til informasjon

5

Nytt fra Den norske kirke i Hamar - 69. årgang 2006

Både himmel

og

jord

Foto : Hedmarksmuseets fotoarkiv


HAMAR KIRKEKONTOR

HAMAR RÅDHUS

Postboks 4063, 2306 Hamar

Besøksadresse: Vangsvegen 51

Fax: 62 51 03 43

TELEFONER

Kontorsekretær: Heidi Marie Bretun

Tlf. 62 51 05 50

Kirkeverge: Daniel Flugstad

62 51 05 56 / Priv. 62 54 92 20

Kirkevergens sekretær:

Anne Mette de Flon Tlf. 62 51 05 36

Driftsleder Ole-Jacob Tomter

Tlf. 62 51 05 35 / Mob. 97 76 59 54

Domprost Ole Elias Holck

Tlf. 62 51 05 51 / Priv. 62 52 82 31

Domprostens sekretær: Lisbeth Wictorsen

Tlf. 62 51 05 27

Sogneprest Trond Tveit Selvik

Tlf. 62 51 05 52 / 62 52 73 76

Kapellan Henning Winge

Tlf. 62 51 05 54 / Priv. 62 52 64 83

Kapellan Irmelin Grimstad Bonden

Tlf. 62 51 05 57 / Priv. 62 42 50 72

Seniorprest Helge Hognestad

Tlf. 62 51 05 59

Kateket Iver Mosvold

Tlf. 62 51 05 53 / Priv. 62 52 71 96

Ungdomsarbeider Hans Christian Johnson

Tlf. 62 52 57 17 / 90 97 09 77

Sognediakon Ole-Lars Schjerpen

Tlf. 62 55 04 23 / 97 51 96 29

Domkantor Per-Edvard Hansen

Tlf. 62 51 05 49 / Priv. 41 25 14 63

Kantor Gudbrand Aasen, Storhamar kirke

Tlf. 62 55 04 20

Organist Aejin Park Tlf. 90 61 47 12

Kirketjener i Hamar domkirke:

Birgit Steffensen Schau Tlf. 47 64 28 53

Kirketjener i Storhamar kirke:

Marianne Dahl Dimitrova Tlf. 62 55 04 20

Kirketjener Olav Gjerstad Tlf. 97 52 15 07

Menighetsrådets leder:

Solveig Fjøsne Saltvik Tlf. 62 52 21 59

Forsidebildet: Lussi-forestilling

Foto: Hedmarksmuseets fotoarkiv

2

❒ Kulturkveldene

fortsetter i Storhamar kirke utover vårsemesteret.

Det er satt opp trivelige samlinger på disse tirsdagskveldene:

Tirsdag 12. desember, tirsdag 9. januar,

6. februar, 13. mars og 17. april kl. 19.30.

Kulturkveldene begynner kl. 19.30 og varer

gjerne ca en time. Du er velkommen!

❐ Temakveldene

fortsetter selvsagt også. I høst var gjennomgangstemaet

for kveldene: Slik skal dere be med

utgangspunkt i bønnene i Fadervår.

Torsd. 30. nov.: Per Hallstein Nielsen,

prost i Lillehammer

Torsd. 25. jan.: Nils-Kristian Lie,

tidligere domprost i Hamar

Senere i vårsemesteret følger en ny temarekke.

Mer om det i neste nummer. Datoene videre

blir 1. mars, 29. mars og 26. april.

Program: Samling i menighetssalen - temainnlegg,

fellessang, musikk- og sanginnslag, enkel

kveldsmat - kort avslutning i kirkerommet.

Samlingene begynner kl. 20.00.

Temakomiteen: Johs Kjørven, Marit og Arne

Amlien, Marit Bjorvand Børresen, Tordis Strand

Hansen, Tor Gunnar Haug, Svanaug Lindman,

Karl Mangrud, Solveig og Morten Saltvik, Grethe

og Roger Willard

Både himmel og jord

utgis av Hamar menighetsråd.

Opplag: 9.300

Redaksjon:

Gunvor Aalstad

Torbjørn Hummelvoll

Kari Nes

Henning Winge

Redaktør:

Torbjørn Hummelvoll

Redaksjonens adr.: Bekkegt. 24, 2317 Hamar

E-post: torbhumm@online.no

Bladets bankkto.: 7162 05 48183

Produksjon:

Hartz Offsettrykkeri AS, Rena

Frist for stoff til neste nr: 15. januar 2007


DEN STORE OVERRASKELSE

Julen er en deilig tradisjon. Vi blir litt ekstra sjenerøse når klokkene kaller til fest.

Hjertevarmen sprer seg. Vi hygger oss med hverandre og deler gode tanker med

nær og fjern. Men er vi overrasket?

I de riktig gamle dager, da vår kristne julefest var noe nytt, var det overraskelsen

som sto i sentrum. Så overraskende var det at kloke hoder gjorde opprør. Julen

var et umulig foretagende. Den kan ikke være sann. Ikke det at jomfrufødsel

skapte dem hodebry. Men Gud kan rett og slett ikke tillate seg å være menneske.

Han er jo Gud. Opphøyd. Fjern. Utilgjengelig. Hellig. Han bryr seg da ikke med

små menneskebarns hverdager.

Men så er det altså det han nettopp gjør. Han kler seg i menneskelig skikkelse.

Blir en bror blant søsken. En venn blant venner. En hjelper for hjelpeløse. Min

medvandrer på jorden. Han lar seg bli som en barn i mine armer, som en livsledsager

ved min side, som en døråpner for det skjulte og en redningsmann i

min død.

Det store ved julen er ikke de vakre tradisjoner, men at Gud bryter grenser og

stengsler. Sjenerøst kommer den Hellige nær til deg og meg. Han blir menneske

blant mennesker. Blir venn blant venner. Trøster blant de gråtende. Leende med

de leende. Hvilken overraskelse? Og hvilken god grunn til fest!

Gledelig jul til dere alle!

Ole Elias Holck

Juletrefest i Storhamar kirke

torsdag 4. januar kl. 17.30

Det blir gang rundt juletreet, andakt, julesanger og nisseshow. Vi kan love pakker til barna. Når det

gjelder bevertning, gjør vi som de siste årene: Menigheten stiller med kaffe/te og brus, mens gjestene

tar med seg noe å bite i som vi setter på et fellesbord i gangen. Vi håper å fylle menighetssalen med

små og store deltagere i år også. Velkommen til juletrefest!

Menighetens nyttårsmiddag 2. januar

i Storhamar kirke kl. 17.00

En ny tradisjon er skapt i Storhamar kirke. Andre

nyttårsdag kl. 17.00 inviteres det igjen til nyttårsmiddag

- med pinnekjøtt, vossakorv, kålrabistappe,

dessert og kaffe og kaker.

Som i fjor kan vi love et festmåltid sammen med

mange hyggelige mennesker – en koselig start på

det nye året, hvor måltidets og fellesskapets gleder

står i sentrum, men hvor det også blir hyggelige

programinnslag.

3

Vi må ha bindende påmelding innen 15. desember,

og det er begrenset plass, så her gjelder ”førstemann-til-mølla-prinsippet”.

Prisen er 150 kr for

voksne og 50 kr for barn (familier max. kr. 400).

Påmelding tas imot på menighetskontoret: tlf.:

62510550 (evt. på e-post: post.hamar@kirkenhamar.no).

Du kan også melde deg på direkte til

diakon Ole-Lars Schjerpen i Storhamar kirke.


Avskjed med biskop Rose:

“Er kirken der når uværet raser og stormen slår…”

Tekst og foto: Kari Nes

sa biskop Rosemarie Köhn i

Hamardomen den 20. oktober

mens regnet øste ned

utenfor. -Om kirken er til

stede når stormene raser, det

er dette kirken skal måles på,

sa hun i sin siste preken som

biskop. - Selv om kirken er

liten og ubetydelig som et

sennepsfrø, skaper Gud liv

og glede ut av frøet. -Dere er

så beskjedne i Hamar bispedømme,

men dere har tro

nok! Dette var også noe den

avtroppende biskopen

understreket i sin preken.

Avskjedsgudstjenesten startet i domkirken, fortsatte

med fakkeltog og endte i domen på Domkirkeodden.

Mange gode krefter og stor oppslutning

gjorde dette til den fine opplevelsen det ble, trass i

regnværet. Ikke minst bidro mange på det musikalske

området, både i kirkene og underveis i

toget. I Hamardomen deltok også statsråd Trond

Giske.

-Fra alle menigheter i bispedømmet var én invitert,

forteller Kirsten Sætheren Lande fra Torpa. -

Vi vil jo være med å feire og takke, sier Lande,

som er formann i menighetsrådet i Lunde

menighet.

Det hele var bygd opp rundt de åtte drømmene

om kirken som biskop Rose skriver om i boka si,

”Håpstreet”. Fakkeltoget hadde stoppesteder der

de ulike drømmene ble illustrert.

-Det var fantastisk, sier nybispen Solveig Fiske i

en rask kommentar om fakkeltoget, der hun

gikk i front - i regndress. -Været gjør ikke noe.

Vi ble minnet om både leiken og alvoret underveis,

med ungdommenes aktiviteter på Koigen

og med spørsmålet om tilgivelse, hvor mange

ganger skal du tilgi…

På skating- og volleyballbanen på Koigen var det

ungdommer fra Praising og Valdres Dirt-jumpers

som medvirket. De viste de 500 fakkeltogdelta-

4

Fakkeltoget er kommet til Domkirkeodden Foto: Kari Nes

kerne til drømmen om kirken som en udelelig helhet

– et ”næfæsjsted” på hebraisk. En annen av

drømmene er kirken som medvandrerstedet. I

boka sier Rose om dette at ”jeg drømmer også om

kirken som medvandrerfellesskap, et sted der man

kan dele tro og tanke, håpløshet og fortvilelse,

angst og sinne, glede og jubel, et sted der man i

overført og materiell betydning deler det man har.”

I fakkeltoget var det et stopp ved milesteinen for

pilegrimsleden som markerte medvandrerstedet.

Der sto Trond Klaape-Aasdal i munkekutte og leste

bibelteksten om det du gjorde for disse mine minste,

det har du gjort imot meg.

Det var ikke kirkekaffe etterpå, men kirkekakao

utendørs før gudstjenesten i domen, et populært

tiltak for våte og kalde deltakere.

*****

Også i Hamar menighets avskjedsgudstjeneste i

domkirken 29. oktober

ble ”Håpstreet” trukket fram, både i Irmelin Grimstad

Bondens preken og i teksten biskop Rose selv

leste fra boka si. Fungerende domprost Trond

Tveit Selvik sa at gudstjenesten var historisk fordi

biskop Rose gikk av som biskop, men fra nå av

begynte som vanlig menighetslem i Hamar, der


Foto: Henning Winge

hun vil fortsette å bo. - Vanlig og vanlig, - litt

usedvanlig er hun jo, sa han…

Gudstjenesten var historisk på en annen måte

også, fordi det var første gang at alle de tre

korene i menigheten medvirket samtidig – Barnekoret

Levende Lys, TenSing-koret Praising og

Hamar domkor. Det ble det mye fin sang og

atskillig liv og røre av! Eli Kristine Smebye og

Levende Lys minnet med sangen ”Klapp alle

hender i glede” om da biskopen og bamsen Teodor

sammen med koret lagde påske-barne-TV.

Det ble avskjed med biskop Rose som nettopp

fylte 67 – hun fikk favnen full av 67 roser, overrakt

av medlemmer i Praising og Levende Lys.

Men altså heldigvis ikke avskjed med Rose i

Hamar…

Det var sterke lovord fra de mange, mange fornøyde

som var til stede i en fullsatt kirke, over

det fine de hadde opplevd, og at det ikke måtte

bli for lenge til neste felles møte med korene.

Stor takk til små og store aktører!

5

Et dikt til deg…

Diktet nedenfor er hentet fra Wera Sæthers debutsamling

“Barnet og brødet” (1973). Jeg har valgt

diktet fordi det sier meg noe om hvilket ansvar vi

mennesker har overfor hverandre. Et ansvar med

muligheter til å frigjøre de gode kreftene i hverandre,

men dessverre også med anledninger til å gi rom for

de negative kreftene i livet.

Jeg tror at alt liv er vevd nøye sammen og at vår

tro på kjærlighetskilden også kan få betydning for

våre medmennesker. For som Wera Sæther sier, “intet

er umulig, Gud har jo gitt oss påske.”

Brith Kvalvåg Winge

Hvile

Vårt liv er plantet inn i kjærlighetens JA

Under vårt liv er noe som bærer

- noe som vil oss

Et ord om fylde og mening vil si seg selv til oss

- vil gi oss til oss selv.

Vårt liv er plantet inn i kjærlighetens JA

Hadde ingen elsket oss,

kunne vi ikke være.

Uten næring var vi da til det alminneligste liv

Fylden i våre liv er en frukt av vår tro

på kjærlighetskilden

La oss gi oss over til den -

gå ut der ingen ennu tror på kjærligheten

Gå ut å forløse hverandre,

sprenge hverandre ut i det åpne

og vise veien til virkelighet.

Utsette oss for de voldsomme vinder

og under alt hvile

i Guds ja til våre liv.

Wera Sæther


Ble han ikke født i fjor?

Men han Jesus ble jo født i fjor også, undret femåringen

min da nok en julekveld sto på programmet.

Gjentakelsen er noe av det viktigste ved julen.

Vi skal synge de samme sangene, spise den samme

maten, gjøre de samme tingene i den samme rekkefølge.

Gjenkjennelsen, gjenopplevelsen,

bekreftelsen, skaper julestemningen. I

denne forgjengelige verden prøver vi å

skape noe som ikke forandres.

Men husker du den første julen da

den sitrende julegleden ikke kom?

Det var det første signalet om at

barndommen var i ferd med å ta

slutt. Siden har vi alltid søkt tilbake

til barnets uforklarlige juleglede. Vi

prøver å gjenskape den med lukt,

smak , med lys og sang.

Men julen kan også bli en gjenopplevelse

som peker framover mot det som

skal komme. Det er fortsatt jul, selv i forandringens

vonde verden. Det er gjentakelsens

gode hemmelighet.

Men egentlig dreier det seg om den store overraskelsen.

Englene stormet ned til jorden med en helt

ubegripelig, utenkelig nyhet: Verdens redningsmann

er kommet. Tegnet er et barn, svøpt, liggende

i en krybbe. Noe helt nytt

under solen, noe som ikke

kom opp i noe menneskes

tanke.

- Det eneste som kreves

for å bli en god

filosof, er evnen til å

undres, skriver Jostein

Gaarder i “Sofies verden”.

Undring er også det som kreves av oss for

å få en god jul. vi feirer det ufattelige: At Gud

kommer til oss, og at han ikke gjør det i makt og

herlighet, men i ydmykhet. Han banker stillferdig

på vår herberges dør, og vi burde bli stående i målløs

undring over at slikt går an.

Men er det plass til undring i det vante? Blir vi

noen gang slått av det ufattelige vi synger rundt

6

treet? Eller glir de

velkjente ordene

tankeløse over

tungen, mens

vanens trygghet

stråler fra

treet

og duften fra julematen?

Vi

trenger en barnehånd

som leier oss tilbake

til undringen...

Undringen hører barndommen

til. Det er derfor julen er

barndommens fest, det

er derfor julegleden er

barnets privilegium.

Siden venner vi oss til

det ufattelige.

Det er da vi trenger en

barnehånd som stikkes i vår, og

leier oss tilbake til den tiden da alt var

merkverdig og forunderlig, da ingenting var selvsagt

og gleden kunne bli uendelig.

Gud er et barn. Vi kan legge vår voksne hånd i

Guds barnehånd og la ham leie oss tilbake til

undringens tid.

■ Av Erling Rimehaug


Mesterborger av Hammer by 2006

Tekst og foto: Lisbeth Wictorsen

Det har vært tradisjon at menighetsbladet gjør et

intervju med den som blir Mesterborger av Hammer

by. I år fikk Tor Karseth prisen. Av avisenes

forhåndsomtale gikk det frem at han er en allsidig

kar. Jeg tenkte at for å lage dette intervjuet, så

skulle jeg bruke internett som informasjonskilde.

Og der kom det opp en utrolig liste – Tor har skrevet

ca. 40 teaterforestillinger og syngespill og gitt

ut 15 cd’er og 5 bøker !

- Vi synes at vi har hørt om deg i alle år, men uansett

tror jeg ikke mange er klar over den enorme produksjonen

din. Jeg har lyst til å nevne forestillingene

dine fra 1988 til 2006:

Arbesdaer, Best før, Byens børn, Den levende skogen,

Elskhug og eksis, Elvenøkk, En sjøorm går i

land, Eventyr fra Ingeberg, Fiskersønnene, For et

fe, Fredsbrus og erterlåg, Gjengangere - og

engangere, God Lautin, Gode busser og brede

glis, Hva skal vi gjøre, I heisen på Happy house,

La det flara, Lussi, Kule kloder, milde måner,

Kampen for det gode, Mattisrud sammarstid,

Menn av malm, jenter av jern, Morosamme kropper

og arme kroker, Syng kamerater, Tida og

vegen, Toget kommer, Trykk Enter, Tubaluba,

Unga på Løkja, Fly, Pihl og hans sognebarn.

- Forresten - da dere kom til de siste arbeidsøktene

og urpremieren på historien om Abraham Pihl, så jeg

ivrige, blåfrosne unger som løp rundt Klokkergården

i Vang - her var det full innsats! - Men når begynte

du å skrive?

- Jeg begynte vel egentlig med å spille gitar og

synge egne viser tidlig på 70-tallet. Den gangen

skrev jeg viser med politisk og samfunnskritisk

innhold. Gitaren ble brukt mer og mer og var trygt

og sikkert. Ener ungdomsskole hadde et fint teatermiljø,

og mine tre yngre søstre var med i dramaene

som ble oppført der, men det torde jeg ikke

å være med på. Det var først da jeg laget en revy

for Vang bygdeungdomslag i 1977, at jeg begynte

med revytekster. For øvrig har jeg mange viser fra

den tiden som ligger gjemt og ingen vet om. Tror

ikke jeg kommer til å bruke dem.

- Var du en super stilskriver på skolen, som alltid

fikk S på stilene dine? Eller var det med deg som med

7

Liv Ullmann - som ikke kom inn på teaterskolen,

men som senere viste at hun hadde litt å fare med!

- Jeg var ingen superskriver, men var vel alminnelig

flink. Senere har jeg øvd og trent lenge på

å skrive tekster. Jeg tok et tilleggskurs på lærerskolen,

og der ble jeg kjent med Geir Willard som

jeg har samarbeidet mye med.

- Har du opptrådt mye som trubadur utenfor Hedmark?

- Egentlig ikke – jeg har aldri lagt vekt på å reise

rundt med visesang, men jeg har gjort 70-80 konserter

med Rikskonsertene. Ellers er det mer besøk

og oppdrag i forbindelse med teaterprosjekter.

‘Menn av malm, jenter av jern’ er spesialskrevet for

jernverket på Biri. Dette oppføres der med jevne

mellomrom, og jeg har akkurat nå vært i Tvedestrand

(Nes jernverk) hvor dette skuespillet skal

settes opp. Også andre skuespill er blitt oppført på

forskjellige steder, der temaene er aktuelle. ‘Den

levende skogen’ har hatt størst “spredning” da

skuespillet er oppført i Russland, Finland, Island

og Chile. Det er også vist i NRK. Apropos NRK.

Jeg ringte inn til Kari Bay Haugen for å høre om

det var interesse for noen viser i “Nye søndagsposten”,

hun satte meg over til Erik Bye - og det resulterte

i flere viser der.


- Hva er ditt neste prosjekt, for du har vel minst ett

på gang?

- Det er en forstilling om dronning Ingrid og biskop

Nikolas som skal oppføres i Nordfjordeid. Jeg

liker å ha håndfaste steder og personer som

utgangpunkt for det jeg skriver, samtidig som jeg

har et ønske om å arbeide med prosjekter i nærmiljøet.

Da jeg begynte på Klevfoss i 1988, var det

naturlig at ‘Arbesdaer’ ble et resultat av det.

- Det står på Internettsiden at du er født i 1956 - skal

vi gratulere med dagen som var eller som kommer?

- Den var 26. august og ble feiret på Klevfoss.

Det var en veldig hyggelig dag og en fin opplevelse

sammen med familie, venner og alle som så forestillingen

‘Arbesdaer’.

- Hvordan i all verden får du tid til å skrive så mye?

- Siden 1990 har jeg jobbet fast med skriving, og

nå er jeg ansatt i Kulturskolen i Hamar kommune.

- I tillegg til fantasi, kreativitet og lokalhistoriske

kunnskaper må du også ha gode menneskekunnskaper

for å råke dine tilhørere, lesere og ikke minst unge og

gamle medspillere som du instruerer.

- Alle må tas på alvor, og det er viktig å vite at

det er både begrensninger og utfordringer. Noen

prosjekter er vanskeligere enn andre - for eksempel

det å bruke drama for å fokusere på vanskelige skoleforhold.

Ting blir veldig nært.

- Ut fra alt du har skrevet, er det visst ikke noe tema

som er for lite eller for stort til å bli en historie. - Har

barna arvet dine kunstneriske evner?

DØGNVAKT 909 96 425

Elfag - når du trenger elektriker

Brugata 56 - tlf: 62 54 11 20

Byggmester

Einar Kristiansen AS

Strandgt. 53, 2317 Hamar

Tlf. 62 52 38 84

NYBYGG - REPARASJONER - TAKTEKKING

8

- De har vel arvet både mor og far, men alle tre

har hatt forskjellige skuespillerroller, og alle er

involvert i musikk.

- Hva er din drømmeferie?

- Vi har i alle år feriert på Vestlandet, nærmere

bestemt Kalvåg. Jeg trives der med fjord og fjell.

Det å være ute i naturen, er en meditasjon og

inspirasjon. Det var mellom Kveådammen og

Mållia jeg fikk ideen til Den levende skogen, - selv

om det ikke var så mye trær der!

- Liker du katter?

- Nei, jeg ser en potensiell tiger i enhver katt! Jeg

har et reservert forhold til dyr - har ikke noen sans

for bikkjer heller. Det er OK med dyr som er en

del av den fri naturen.

- Til slutt - hva er dine visjoner og ønsker?

- Rettferdig fordeling og at teknologien med bla.

utnyttelse av solenergi og ny atomenergi skal løse

miljøproblemene. En fordeling som er slik at flest

mulig får et lykkelig liv – ikke bare må slite for å stille

sult. Få stabile, politiske systemer. Verden har midlene

og mulighetene, men grådige statsledere og store

industriledere, deler nødig med massene.

Vi deler gjerne disse visjoner og ønsker, og takker

Tor for at han villig stilte opp for ”Både himmel

og jord”.

BLOMSTERFORRETNING

Torggt. 23 - 2317 Hamar

Vi bringer

Ring 62 52 32 88 - 62 52 83 47

Har du problemer med å hente?

Vi bringer!

Ring 62 59 67 85

GODE,

SUNNE OG

RIMELIGE

BAKERVARER!


AKSJONHÅP

Fyll en bøsse med håp

Aksjon Håp er kristen-Norges nasjonale bøsseaksjon

for en bedre verden 10. desember - på selveste

Menneskerettighetssøndagen.

Alliansen består av 20 misjonsorganisasjoner -

blant disse er NLM, NMS, Misjonsalliansen og

Normisjon - for å nevne noen. Vi håper du blir

med og fyller bøssene 10. desember.

Et samlet bispekollegium i Den norske kirke gir

Aksjon Håp sin varme støtte og anbefaler alle om å

støtte helhjertet opp om den.

❐ Norske juleskikker

Førsteamanuensis Ronald Grambo er kveldens

kåsør i Hamar Kirkeakdemi tirsdag 28. nov. kl.

19.00 i Storhamar kirke der han tar for seg norske

juleskikker. Han vil guide oss gjennom

temaet ved hjelp av fortellinger, fagstoff og folkloristiske

tradisjoner. Han har lang fartstid både

som lærer og foredragsholder. Hans studenter

fremhever særlig hans store formidlingsevne.

Ungdomsting - 07

På vinterfestivalen 9. - 11. februar arrangerer

KIME - Hamar bispedømmes ungdomsråd -

ungdomsting - 07 på lørdag 10. februar.

(Sted for arrangementet kunngjøres senere.)

Alle menigheter i Hamar bispedømme oppfordres

til å sende to delegater mellom 15 og 30 år til å

delta. Bare disse to har tale- og forslagsrett og rett

til å stemme ved valg. Men flere fra hver menighet

er velkommen til å komme og delta.

❐ Hva skjer på Ungdomstinget?

- Utveksler erfaringer og tar opp saker som

unge synes er viktige

9

Gi en gave til Aksjon Håp:

Gi til kontonummer: 3000 33 33333

Gi 175 kroner ved å ringe telefon 820 44 060

Gi en gave med bankkortet ditt på:

www.aksjonhap.no

Registrer deg som bøssebærer på sms:

Send: HAP

til 2030

Eks: HAP Jens Jensen 5012 Bergen (1kr)

Du kan også registrere deg på www.aksjonhap.no

❐ Samarbeidsavtale

Frikirken (Den Evangelisk Lutherske Frikirke) og

Den norske kirke har forhandlet ferdig en samarbeidsavtale.

De to største lutherske kirkesamfunnene her i

landet vil stå sammen om å utføre kirkens oppdrag og

tjeneste på hjemmebane. Avtalen må godkjennes av

Kirkemøtet i Den norske kirke og Synodestyret i Frikirken.

- Tidligere har Metodistkirken og Den norske

kirke også inngått en samarbeidsavtale

- Velger nye medlemmer til KIME - Hamar

bispedømmes ungdomsråd

- Er med og setter agenda for saker som tas

opp

❐ Hva kan jeg gjøre i forkant?

- Melde inn saker du syns skal tas opp

- Sette av datoen og komme på Ungdomsting!

- Finne unge i din menighet til å reise

- Vil du stille til valg i ungdomsrådet?

Vel møtt til ungdomsting!

Beste hilsener fra

KIME - Hamar bispedømmes ungdomsråd

Skriv til : kimepost@home.no


En blid konfirmantgjeng fra Storhamar kirke… Foran til venstre er Boysie fra Durban, Sør-Afrika.

❐ Konfirmantleirer vel overstått

I høstferien gjennomførte Hamar menighet sine

to konfirmantleirer. I år som i fjor var konfirmantene

samlet på Hammeren i Trysils skoger. Til sammen

deltok 67 konfirmanter på disse to leirene,

noe som er i overkant av halvparten av konfirmantene

i år. Leirene var fylt med undervisning, lek,

kveldsavslutninger, bålbrenning, svidde pølser

m.m. Både ledere og konfirmanter var fornøyde

med noen fine dager på Hammeren.

❐ Nytt gapahukområde i Furuberget

5. Hamar KFUK-KFUM speidergruppe har fått

10.000 kroner fra Sparebankstiftelsen til å bygge to

nye gapahuker og en bålplass i Furuberget. Speidertroppen

har brukt hele høsten til å få satt opp

disse to gapahukene som vil være til bruk for

Hamars befolkning. På nettsidene www. ynglingen.net

kan du se byggeprosessen og hvor de er

plassert i Furuberget. Når disse nå står ferdige, vil

også speidergruppa bruke disse til mange av

møtene sine.

(Kontaktpersoner for speiderne og ulveungene: Se

s. 16 under Huskelappen)

❐ Kirkerottene starter opp igjen

Etter et halvt års pause starter kirkerottene opp

igjen den 5. januar. Denne høsten har vært brukt

til nyinnkjøp av utstyr, planlegging av nytt program

m.m. Går du i 5.-7. klasse bør du møte opp

10

på Kirkerottene i Storhamar kirke på de oppsatte

fredagene mellom kl. 18.30-20.30. Det blir mange

forskjellige ting som vil skje i løpet av vinteren.

Datoer denne vinteren: 5. og 19. januar, 2. og 16.

februar, 2., 16 og 30. mars, 13. og 27.april, 11. og

25. mai. Følg med på www.ynglingen.net

❐ Klubben i Sentrum

Klubben i sentrum holder til på Ynglingen i

Hamar, som er en del av KFUK-KFUM-nettverket.

På klubbkveldene (19.30 -23.30) er det mange

alternativer du kan drive med, alt fra bordtennis til

vri-åtter’n. Fra en liten kiosk selges pizza, brus,

godteri m.m. Klubben er for ungdom fra 8. kl. opp

til 3. kl. på vgs. Klubbkveldene er på fredager

kl.19.30-23.30.

Klubbkvelder utover: 1.des. med juleverksted, 19.

januar, 2. og 16. februar, 2., 16. og 30. mars. I

høst er det avviklet turneringskveld, filmvake (kl.

19.30 - ca 06.00), Singstar og vanlig klubbkveld.

Klubbleder: Kristian Magnus Svor tlf. 9174 88 91.

Voksenleder: Amund Bruun Edvardsen tlf. 91 35

77 76

❐ Fredskorpsutveksling

Skoleåret 06/07 vil det være to ungdommer fra

Sør-Afrika som er med og jobber på Ynglingen og

på noen aktiviteter knyttet opp mot Hamar

menighet. Begge to er 24 år, og de heter Boysie (fra

Durban) og Elias (fra Cape Town). De vil gjennom


...og her har vi en del av domkirkekonfirmantene med ledere Foto: Hans Christian Johnson

året delta mye i aktivitetene på Ynglingen og i ❐ Ski-weekend 2007

arbeidet rettet mot konfirmantene. I adventstiden

Etter et års pause er Ski-weekend tilbake igjen. Dette

tar de aktivt del i arbeidet med ‘stallen’ i Hamar

blir 10. gang den arrangeres. Datoene er 12.-14.

sentrum.

januar og er for unge i ungdomsskolen og videregå-

❐ TenSing-koret Praising i farta ende skole. For mer info ta kontakt med ungdoms-

I høst har Praising øket medlemstallet slik at koret

arbeider Hans Christian på tlf: 90 97 09 77.

nå har ca 40 medlemmer - inklusiv bandet. Ny

*****

dirigent er Ida Karoline Østvang og Christian Nes- Fra Mesnali/NMS er vi bedt om ta med dette

set er leder for den fine gjengen.

fine tilbudet:

❐ Samarbeid med Hamar Avholdslag ❐ Nyttårsleir på Mesnali

Hamar KFUK-KFUM fikk 7.000 kr i støtte for 28. des. 2006 – 1. jan. 2007

2006 fra Hamar Avholdslag.Vi er glad for denne Alder: Fra 8. kl. og oppover

fine støtten! Gjennom samarbeid med avholdslaget Nå er høsten her, og årets beste avslutning - nem-

ønsker vi å fokusere på at aktivitetene på Ynglig nyttårsleir på Mesnali - nærmer seg. Også i år

lingen skal være et trygt og rusfritt miljø for barne- vil vi gjøre det vi kan for å lage en leir som inneog

ungdomsarbeidet.

holder alt en bra leir skal ha: Bibeltimer, andakter,

action, blide og hyggelige ledere, skiaktiviteter,

opplevelser, mye sang og musikk, deltagere fra

fjern og nær og masse moro.

Hvis du er i den rette alderen og har lyst til å gå inn

i det nye året med mange andre trivelige folk, kan du

melde deg på. Men skynd deg - leiren blir fort full!

Foto: Hamar Arbeiderblad

11

Ledere: Eiliv Revling Holm, Sigval Steilbu,

Matias Tjomsland, Norhild Ekland m. fl.

www.mesnali.no


På huskelisten

❏ Barnekoret Levende Lys øver i Storhamar

kirke hver mandag kl 17.30 og 18.30. De

yngste øver først.

❏ Domkirkens guttekor øver hver onsdag på

Ynglingen:

Aspiranter kl 16.45-17.15

Hovedkor kl. 17.30-19.00

❏ Tensingkoret Praising øver hver mandag kl

18.30 på Ynglingen.

❏ Annenhver fredag er det Klubb på Ynglingen.

❏ Annenhver fredag samles Kirkerottene i

Storhamar kirke kl. 19.00-21.00. (5.-7.

klasse)

❏ Hver søndag er det søndagsskole i Storhamar

kirke (unntatt når det er familiegudstjeneste

og skoleferie).

❏ Hamar KFUK-KFUM-speidergruppe har

møter på tirsdager. For nærmere info

om tider m.m. ring Amund B. Edvardsen

på 91 35 77 76.

❏ Hamar Domkor øver hver torsdag i domkirken

kl 18.30.

❏ Hamar Y’s Men’s Club (internasjonal tjenesteklubb

for KFUK/M) har sine møter på

Ynglingen - som regel annenhver tirsdag kl

19.30.

Alle disse ønsker nye medlemmer velkommen!

Kaffe- og vaffelservering

Det er kaffe- og vaffelservering i Storhamar

kirke hver torsdag kl 10.00 - 13.00. Etter

ferien begynner vi på igjen 24. august. Legg

gjerne formiddagsturen innom for en hyggelig

prat over en kopp nytrukket kaffe og nystekte

vafler. Vi plukker fram leker til de minste.

Alle er hjertelig velkommen!

Hyggetreff

i Storhamar kirke kl 11.00 - 13.00:

29. november med Velferdssentralens Kor,

31. januar, 28. februar, 28. mars, 25. april og

30. mai. Sommerturen blir 13. juni.

Velkommen!

12

❑ Trenger du kirkeskyss?

Det hjelper vi deg gjerne med.

Ring Kjellaug Austad tlf 62 52 18 09.

Kirkeskyssen bestilles innen fredag kl 18.

❑ Trenger du en telefonvenn?

Telefonkontakten i Hamar formidler telefonvenner

til eldre eller uføre som føler seg

ensomme. Tilbudet er gratis! Telefonvennen

ringer deg til avtalt tid en bestemt dag

i uken. Telefonvennen har taushetsplikt.

Er du interessert, kan du ringe:

Frivillighetssentralen 62 51 00 96

Småbarnstreff

Passer du barn i alderen 0-6 år, er du velkommen

til å stikke innom Storhamar kirke

enkelte onsdager i tiden 10.30-13.00. Vi

hygger oss sammen mens barna leker. Det er

mye plass å leke på, og det er også en tykk

matte for de aller minste å ligge på. Vi serverer

kaffe, te og saft, men mat tar du med selv.

Det er småbarnstreff 6. des og 20. des, 10.

jan, 24. jan, 7. febr, 211. febr, 7. mars, 21.

mars, 11. april, 18. april (en uke siden sist), 2.

mai (en uke siden sist), 23. mai, 6. juni og 4.

juli (siste før sommerferien) Velkommen!

Musikk-kaféen

er spesielt tilrettelagt for de som bor i

omsorgsboliger. Kaféen har sine treff i

Storhamar kirke kl 11.00 på følgende lørdager:

16. desember (grøtfest), 20. januar, 17.

februar, 17. mars, 14. april, 19. mai og 16.

juni Velkommen!

Samlinger på Misjonshuset

Hver onsdag kl. 17.00 møtes familier og

enslige til felles hygge (av og til med middag).

1. torsdag i måneden kl.11.00:

Eldres hyggestund.

Hver fredag kl. 11.00: Bønnens time

Velkommen!


Messias kommer tilbake

Ja – nå må jeg skynde meg å si at dette er ikke

noen teologisk profeti, men kort og godt en

bekjentgjøring av at Georg Friedrich Händels

mektige oratorium MESSIAS skal fremføres igjen.

Det er fire år siden Hamar domkor sist fremførte

Messias. I år har domkoret igjen valgt å sette opp

dette gedigne musikkverket, og vil med denne

fremføringen krone markeringen av korets 40-års

jubileum. Det startet med Mozart i domkirken,

fortsatte med smykker fra korets repertoar og et

nytt verk av Henning Sommerro i Hamardomen,

og ender altså opp med Messias i Vang kirke sønd.

10. des.

Messias hører med blant de absolutte ”highlights”

i den enorme klassiske skattkiste. Når man også vet

at komponisten Händel brukte bare 3 uker(!) i året

1741 på å skape dette mesterverket, går det fullstendig

ut over ens fatteevne til å forstå hvilket

kunstverk dette er.

Domkoret har valgt å satse stort med denne

Gratis

Parkering

Kvartal 48,

2317 Hamar

Tlf. 62 53 52 42

Fax. 62 53 03 74

Handel med mening

Postboks 362, 2303 Hamar

Tlf. 62 53 56 00 www.Finn-P.no

Hamar

Begravelsesbyrå AS

Jacobsens Begravelsesbyrå AS

Parkgt. 24 - 2317 Hamar

Tlf.: 62 54 04 30

13

fremførelsen. For å kunne hente frem mest mulig

av verkets kvaliteter har vi engasjert et orkester som

har spesialisert seg på fremførelse av barokkmusikk

og solister fra ”øverste hylle”. Navnet på orkesteret

er Barokkanerne. De spiller på instrumenter som

klinger slik det gjorde på 16- og 1700-tallet, og

som dermed ligger nærmest opp til den opprinnelige

karakteren på musikken.

Solistene er Elisabeth Holmertz, sopran, Anna

Einarsson, alt, Paul Kirby, tenor og Njål Sparbo,

baryton.

Verket beskriver Bibelens fremstilling av Messias,

fra de første profetier og gjennom Jesu fødsel,

lidelse, død og oppstandelse frem til Johannes

åpenbarings visjon om evigheten. Gjennom resitativer,

arier og korsatser har Händel mestret å levendegjøre

dette innholdsrike materialet på en måte

som bare en stor kunstner kan det.

Vi gleder oss til å kunne formidle dette til dere!

Per-Edvard Hansen

Mariannes Catering AS

Inneh. Marianne Tvedt Græsby

Telf. 62 34 22 82 el. Mobil 958 14614

Ordner alt til minnesamværet – hjemme hos deg selv

eller i annet lokale. Kald og varm mat til store og små

anledninger. Kaker.

GULLSMEDEN I STRANDGATA

Tlf.: 62 53 64 50


Som dagene går:

Vi jager opp fire hvite ryper innover Krakholmen

mot Stensetrene. Raske rypevinger riper siksak-striper

innover grå endeløsmyrer. Ellers er novemberdagen

blytung. Lysfattig! November - tiden før advent

- er årstidenes depressive periode, naturens tungsindige

høstri med nedtonede gråfarger og lav puls.

Vi har heller ikke stor fart gjennom et holkelandsskap

av tilfrosne myrer, bekker med nattgammel is

og sprikende lauvskog som fin-nervet grafikk mot

gråhimmelen. Mauren - den vise - sover dypt inne

i tuvene sine, vasne blåbær henger med hodene på

naken lyng, og vi er på bunnen av mørketiden.

Og vi spør: Hvorfor november? Bakgrunnen for

spørsmålet er selvsagt årstidens tristesse og ubekvemme

fortredeligheter: Sesongenes obligatoriske

forkjølelser, høstlig sott og pestilens, lyshungeren,

værets ustadighet. Men spørsmålet er kanskje mer

fundamentalt enn som så.

Fra barnsben av er vi opplært til å tro at vekslingen

mellom årstidene her nord, årstidene i skiftende

belysning, er bare sjarmerende. Men november er

tvilens tid. På vei mot Stensetrene konkluderer vi

med at det er en heller tvilsom sannhet som våre

oppdragere kanskje fant det nødvendig å innprente

oss, spesielt når skjebnen ga oss vintermennesker

fødested her i innlandet, kuldegradenes sentrum.

Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske,

tar du samtidig lykken fra det, hevdet salig Henrik

Ibsen som likte å sette flomlys på tilværelsens

såkalte sannheter. Og det er, ærlig talt, den slags

øvelser vi driver med mens vi vasser kjerringrismyrene

mot Stensetrene.

Før advent

For sannheten om november er at den burde settes

i parentes. For hva er sjarmerende med en mørketid

som ligger som et permanent trykk på sansene?

Med mennesker som flyr omkring i skumringsdagen

så emballerte og kjønnsløse at man knapt kjenner

dem igjen! Nei, november er en langsom tilfrysing

av vårt sjeleliv. November er mørke og

kulde som rimer til vår sjels irrganger, og fryser oss

fast i argskap som truer nasjonens sunnhetstilstand.

Mørketidssjuken!

Aldri er den politiske retorikken så nådeløst ilter

som i november. Kulturdebatten så infam. November

er fritt fram for mørkemenn, ideologiske fanatikere

og tråkige moralister. Og det tar måneder før

vi kan riste telen ut av pelsen. Vi er for langt unna

sola, den livgivende! Det er vår nordavind-sure

konklusjon på glattføret innover Vangsåsen!

Alt har sin tid, sier Predikeren. Det gir oss en slags

trøst. Og humøret lysner litt ved en liten kaffevarme

i skogbrynet med utsikt over starrgras-myra,

der en forvridd furukragg løfter sin neve mot himmelen.

Alle protesterer mot sin skjebne! Og plutselig

som en anelse bare: Synet av en optimistisk

pastelltone over åsen i vest får en liten lykke til å

hoppe bukk i oss. Den forteller om advent, lengselens

og håpets evige mysterium. Og den forteller

om snarlig solsnu! For langt borte i blånene - ute i

universum - ruller den over himlene sine, sola, som

i uovertruffen morskap leker gjemsel med oss nå i

mørketiden mot advent. Den er i rute i år også!

Tegning: Gerd krohn-Hansen


Fellesgudstjeneste i Hamar domkirke

Søndag 22. oktober kom Baptistkirken og Metodistkirken

i Hamar og Hamar menighet sammen i

godt antall for å feire gudstjeneste. Presten i Baptistkirken,

Siri Løsnesløkken, ledet oss i frisk allsang med

bevegelse til - noe som fenget både barn og voksne.

En gruppe av yngre fra Burma knyttet til samme

kirke, sang lovsanger. Henning Winge ledet det

meste av liturgien, mens presten i Metodistkirken,

Ole Martin Andreassen, talte. Det var felles nattverd

mens vi sang kjente sanger fra det verdensvide Taizefellesskapet

i Frankrike. Ved utgangen ofret vi til

1. juledagstreff for eldre

15

TV-aksjonen for Leger uten grensers hjelp til de

mest sårbare og utsatte i verden.

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe på Ynglingen,

der peisestua var full, og praten gikk livlig

mens vi nøt deilig kakebakst som Metodistkirken

brakte med seg.

Etterpå var det bare én mening: Dette var fint!

Flere sa dette må gjentas hver høst - og gjerne med

flere menigheter i Hamar. For kristent fellesskap er

fellesskap lokalt i en verdensvid kirke, som en sa.

Johs Kjørven

Som tidligere år inviterer tensing-koret Praising til 1. juledagstreff for eldre.

Vi starter kl. 13.00 i Storhamar kirke, der det blir servert middag, kaffe og kaker. Det blir gang rundt

juletreet, sang av koret m. m. Alle eldre er hjertelig velkommen til en hyggelig julefest i Storhamar

kirke. (Gratis adgang.)

Hvis du ønsker å bli hentet eller har spørsmål om arrangementet, så kontakt Hans Christian Johnson

på tlf. 90 97 09 77.

VIC

Torggt. 42. Telefon: 62 52 38 63

Herreklær

Dameklær

Ungdomsklær

Telefon 62 51 20 00

www.sparebanken-hedmark.no


PÅ KIRKEBAKKEN

❐ Takk for innsatsen, Elly og Gert!

I september flyttet Elly og Gert Koop tilbake til

Nederland etter fullført arbeidsoppdrag i Norge. Vi

vil takke dere for arbeidet med å være kirkeverter i

Domkirken og for deres aktive og trofaste deltagelse

i Hamar menighet!

❐ Glede over kjølerom

Nytt kjølerom er på plass i Storhamar kirke. En

stor takk til Kirkeringene som har betalt 32. 000

for et romslig og flott kjølerom. Nå blir det enklere

å sette fra seg kake- og smørbrødfat ved egne arrangement

og ved utleie. Vi gleder oss stort over den

nye investeringen.

❐ Godt nytt

I hekken utenfor Storhamar kirke fant kirketjener

Marianne både et brekkjern og det stjålne sølvskrinet

som brukes til oppbevaring av oblater i kirken.

Godt at det er på plass igjen.

❐ Diakonens kontor

Diakonen har igjen flyttet kontor. Denne gangen ikke

så langt. Han har flyttet inn på det kontoret som Kirkens

SOS skal benytte på kvelder og netter. Dette rommet

er blitt godt lydisolert , og det vil også fungere som

samtalerom for de andre ansatte i staben.

❐ Inspirasjonsweekend

Nina Stokke Tronsrud, Solveig Fjøsne Saltvik og Ole-

Lars Schjerpen var på svært inspirerende og engasjerende

Frivillighetsseminar i Sandnes 20.-21. oktober

i regi av Gand menighet og Stavanger bispedømmeråd.

Hamar menighets utsendinger gleder seg til å

bruke de nye erfaringene i egen menighet.

Adventskonsert med solidaritetspreg

i Storhamar kirke

1. søndag i advent – søndag 3. desember kl.18

holder Fagforeningens mannskor og sangkoret

Villvin solidaritetskonsert i Storhamar kirke.

Sokneprest Trond Tveit Selvik og soknediakon

Ole Lars Schjerpen medvirker også.

Inntektene fra konserten går til et solidaritetsformål

– i år til HIV-AIDS-rammede i den tredje

verden.

Kanskje skaper vi i år en ny tradisjon?

16

❐ Nine lessons and carols

må sløyfes i år, forteller domkantoren. Ettersom

den store Messias-konserten i Vang kirke er 10. des.

og oppgaver i samband med innsettelse av ny biskop

kommer 17. des., fulgt av deltagelse i 1. juledagsfeiring,

måtte det bli forandringer…

❐ Lørdagskonsertene i

Domkirken

Lørdagskonsertene (ca halvtimes lengde) er lagt til

første lørdagen i måneden framover nå.

❐ Lucia-CD til Levende Lys

som kom for to år siden med sanger for hjem, barnehage,

skole og andre sammenhenger, vil vi gjerne

minne om. Det er singback etter sangene - så da

kan en henge seg på og synge med.

❐ Pene gaver

Under gudstjenestene på TV-aksjonsdagen ble det

gitt 11.735 kr til ‘Leger uten grenser’.

På avskjedsgudstjenesten for biskop Köhn kom det

inn 7.763 kr til prosjektet ‘Sammen mot HIV og

AIDS’ i regi av Kirkens Nødhjelp, Det norske

Misjonsselskap og EduSport Zambia.

❐ Takk til trofaste bidragsytere

Nok et år er snart over, og det er god grunn til å

takke våre gode støttespillere - både annonsører og

givere som holder liv i Både himmel og jord. Dessuten

takker vi Gerd Krohn-Hansen som myker opp

sidene med sine tegninger, og Olav Kr. Reinertsen

som med sin kåserier Som dagene går gir oss velskrevet

stoff til ettertanke...

Adventstallen i Gågata

Også i denne førjulstiden samarbeider Kirkens

Sosialtjeneste og Hamar menighet om adventstallen

i gågata. Den åpnes lørdag 2.des. kl. 14.00

og Praising deltar. Hver dag – fra lørdag 2. des.

vil vi være der – med mulighet for lystenning, en

liten prat, - med pepperkaker og gløgg – 2 timer

hver formiddag. Og gategudstjenester på torsdagene

7.12, 14.12 og 21.12 kl. 17.00, minikonserter

og hva vi ellers får til.

I år er også Ynglingen Hamar med på å drive

stallen – et lite pustehull i en travel førjulstid.


Gode opplevelser i vente…

03.12 Storhamar kirke kl 1800: Konsert.

Fagforeningens Mannskor. Koret Villvin.

10.12 Domkirken kl. 1700: Lysmesse.

Konfirmantene deltar.

10.12 Vang Kirke kl 1800: Domkorets jubileumskonsert

- Oratoriet MESSIAS.

Solister. Barokkanerne. (Se s. 8)

13.12 Domkirken kl 17.00: Konsert.

Hamar Barne- og Ungdomskor.

13.12 Storhamar kirke kl 1900: Konsert.

Storhamar Bl. Kor og Jernbanens

Musikkorps.

15.12 Domkirken kl 1900: Julekonsert.

Hamar Musikkorps.

17.12 Domkirken kl 1100: Vigslingsgudstje

Vi gratulerer

❏ Solveig Fiske, som ble utnevnt til ny biskop

i Hamar bispedømme. Vi i Hamar

menighet ønsker deg hjertelig velkommen

og ønsker deg Guds

velsigning over den nye

arbeidsdagen!

❏ Ungdomsarbeideren vår,

Hans Christian Johnson,

og Linn Bern som i sommer

ble foreldre til Jonatan.

❏ Journalist Gry Hege Haug som

er tildelt Hedmark Journalistlags

HJ-pris 2006 for arbeidet som hun og fotograf

Trond Lillebo med Trond Mathisen som

deskdesigner laget om søskenparet i Ottestad

som begge lider av ME-syndrom.

❏ Den tidligere uhelbredelig-erklærte narkomanen

Bente Kleven som mot alle odds og

med sterk støtte fra Barm-senteret nå har

17

neste. Biskop Solveig

Fiske innsettes.

17.12 Domkirken kl 1900: Konsert.

Hamar musikkorps.

19.12 Storhamar kirke kl 1900-

2000: Christmas Carols Singers

v/Ian Watering

22.12 Domkirken kl 2100: “Det kimer nu til

julefest”. Hamar Brass Quintet.

25.12 Storhamar kirke kl 1300: Praising

arrangerer julemiddag for eldre.

02.01 Storhamar kirke kl 1700: Menighetens

nyttårsmiddag

04.01 Storhamar kirke kl 1730 Menighetens

juletrefest

07.01 Domkirken kl.1900: Nyttårskonsert.

Storhamar Bl. Kor.

stått fram i HD og fortalt hvordan det var

mulig å bli helt rusfri. Hennes motto: Det

fins alltid muligheter!

❏ Hamar kommune som før jul har ferdig et

flunkende nytt sykehjem på Prestrudsenteret

med 44 nye sykehjemsplasser for

aldersdemens eller alderspsykiatri.

❏ Hedmark teater som har åpnet

sin nye store scene og et amfi

med 120 sitteplasser på Disen.

❏ Kirkens SOS som har fått på

plass vaktrom for krisetelefon

i Storhamar kirke fra 1. nov.

❏ Furuberget barnehage som

feiret 25-årsjubileum, og som fikk et

flott lekehus av foreldrene til de 26 barna!

❏ Høyskolelektorene Sigmund Lie og Trond

Vidar Vedum som med lærebøkene Cumulus

1 og 2 (Natur- og Samfunnsfag) gikk til

topps i Aftenpostens vurdering av beste

natur- og samfunnsfagbok i forbindelse med

Kunnskapsløftet.

Julemarkeringer på institusjonene

Vi ønsker som tidligere å besøke våre eldreinstitusjoner julaften formiddag.

Vi leser juleevangeliet og synger julesanger sammen. Personalet og pårørende er

hjertelig velkommen til å delta på denne stunden sammen med beboerne.

Tidspunktene er: Kl. 10.30 Kløverenga Dagligstua

Kl. 11.15 Prestrudsenteret Aktivitetsrommet

Kl. 12.00 Prestrudsenteret Dagligstua i 2. etasje

Kl. 13.00 Parkgården Dagligstua i 2. etasje


VI MØTES

I KIRKEN

Faste ukentlige samlinger i Hamar domkirke:

Hver tirsdag kl. 0830: Morgenbønn

Hver onsdag kl. 1900: Onsdagsmesse

Hver lørdag kl. 1000-1400: Åpen kirke

Desember

Første lørdag i måneden kl. 1300: Orgelkonsert

03.12 1. s. i advent Matt 21, 1-9 Se, din konge kommer til deg

Hamar domkirke kl. 1100 Høymesse

Storhamar kirke kl. 1100 Familiegudstjeneste

10.12 2. s. i advent *Matt. 24, 1-14 Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden

Hamar domkirke kl. 1100 Høymesse med 50-årskonfirmanter

Hamar domkirke kl. 1700 Lysmesse med konfirmanter

Storhamar kirke

Velferdsentralen

15.12

kl. 1100

kl. 1100

Høymesse

Gudstjeneste

Storhamar kirke kl. 1900 Stillhet i kirken

17.12 3. s. i advent Matt 11, 2-10 Se, jeg sender min budbærer foran deg

Hamar domkirke kl. 1100 Vigslingsgudstjeneste. Biskop Solveig Fiske innsettes.

Ingen gudstjeneste i Storhamaer kirke

24.12 4. s. i advent Luk. 2, 1-14 Ære være Gud i det høyeste

Hamar domkirke kl. 1200 Julaftens formiddagsgudstjeneste

Hamar domkirke kl. 1400 Gudstjeneste for de minste

Hamar domkirke kl. 1500 Familiegudstjeneste

Hamar domkirke kl. 1615 Familiegudstjeneste

Storhamar kirke kl. 1500 Familiegudstjeneste med ”Levende Lys”

Storhamar kirke

Losjen

kl. 1615

kl. 1600

Familiegudstjeneste

Julaften i Losjen - varer til kl.21.00.

25.12 1. juledag Joh. 1, 1-5 (6-8) 9-14 I ham var liv

Hamar domkirke

Storhamar kirke

kl. 1100

kl. 1100

Høytidsgudstjeneste. Domkoret deltar.

Høytidsgudstjeneste. 1. juledagsfest med Praising

26.12 2. juledag * Apg 6, 8-15 Stefanus (Stefanusdagen)

Hamar domkirke

27.12 3. juledag

kl. 1100 Høymesse

Hamar domkirke kl. 1900 Stille messe

31.12 Nyttårsaften /1. s. e. jul Luk. 2, 25-38 Med egne øyne har jeg sett din frelse

Vang kirke kl. 1100 Fellesgudstjeneste med Vang

Hamardomen kl. 2330 Midnattsmesse

Ingen gudstjenester i Hamar domkirke og Storhamar kirke

Januar

01.01 Nyttårsdagen Luk 2, 21 Da åtte dager var gått kalte de ham Jesus

Hamar domkirke kl. 1100 Prostigudstjeneste

07.01 Kristi åpenbaringsdag Matt 2, 1-12 Da de så stjernen, ble de fylt av glede

Hamar domkirke kl. 1100 Høymesse

Storhamar kirke

Hamar domkirke

kl. 1100

kl. 1900

Høymesse

Nyttårskonsert med Storhamar Bl. Kor

14.01 1. s. e. Kr. åpenb.dag Luk. 3, 15-17, 21-22 Jesu dåp

Hamar domkirke

Storhamar kirke

kl. 1100

kl. 1100

Høymesse

Høymesse

21.01 2. s. e. Kr. åpenb.dag Joh. 2, 1-11 Bryllupet i Kana

Hamar domkirke

Storhamar kirke

kl. 1100

kl. 1100

Høymesse

Høymesse

18


Slekters gang i Hamar - august, september og oktober

DØPTE

Erik Amundvaag

Anders Hoelstad

Adrian Jensen

Mathias Fahle Karlsen

Lucas Gullberg Bredesen

Eskil Brustad

Simen Hagen Møller

Julian Fei Benum Luong

Teodor Billvik-Kristiansen

Sigvart Dillerud

Mikael Skundberg-Milli

Henrik Aasen Bergersen

Isak Snekkersveen

Wahlberg

Amund Vestad

Tirild Thonvold

Elise Vestrum

Kaja Jensvoll Bjerkelund

Mira Bjørnbekk-Dalsrud

Amalie Gotteborg

Ødegård

Stina Pernille Hval

Ekeberg

Julia Horsfjord

Sofie Holm Kvarstad

Ine Svingen Smestad

Karna Sundby Haugen

Oda Sveen Torgersen

Julie-Celine Sveum

VIEDE

Cathrine Hval

og Jørgen Taule Foss

Mette Østby

og Øystein Fossum

Nilsen

Åse Bjørnstad

og Bjørn Petter

Indahl

Bente Håbetsås

og Odd Erik

Rogndahl

Wenche Rasmussen

og Bjørn Roar Dalen

Linn Andersen

og Lars Hemstad

Kari Greve-Løberg

og Jan Erik Bråthen

Gro Fjerdrumsmoen

og Kjetil Wold

Henriksen

Linn Therese Kvam

og Ole Marius

Kohmann

19

DØDE

Paul Johansen

Hans Guntvedt

Arne Skaug

Ola Hoel

Oscar Guldbrand

Brustad

Trygve Rogstadkjernet

Julius Rognlien

Kenneth Wangen

Harry Johan Tverå

Kjell Wellén Nilsen

Sven Egil Pedersen

Peter Kolbjørn Olsen

Ivar Gudbrandsen

Gustav Karl

Norderhaug

Kjell Reidar Jørgensen

Erling Myrmoen

Kolbjørn Andersen

Leif Andersen

Jarl Inge Moen

Jack Ketil Holm

Aage Pedersen

Arvid Johansen

Holvor Hoft

Cato Bjørn Hansen

Olav Beck

28.01 Vingårdssøndagen Matt. 20, 1-16 Lignelse om arbeiderne i vingården

Hamar domkirke

Storhamar kirke

Februar

kl. 1100

kl. 1100

Høymesse

Høymesse

04.02 Såmannssøndagen Luk. 8, 4-15 Såkornet er Guds ord

Hamar domkirke

Storhamar kirke

kl. 1100

kl. 1100

Høymesse

Høymesse

11.02 Kristi forklarelsesdag Matt. 17, 1-9 Dette er min Sønn

Hamar domkirke

Storhamar kirke

kl. 1100

kl. 1100

Høymesse

Høymesse

Gunnar Gulbrandsen

Nora Elise Olsrud

Karen Magny Hansen

Margrethe Rønning

Karin Edel Martinsen

Borghild Katarina

Staangstad

Hjørdis Margreth

Uhrdal

Ingfrid Margrethe

Thorvig

Helga Strætkvern

Elsa Bøhmer Kiil

Aslaug Kari Mathiesen

Ågot Nini Nøren

Gudrun Ragnhild

Spakrud

Anna Gulbrandsen

Else Oddny Gustavsen

Reidun Oppegård

Aagot Louise Bjurling

Gunvor Marie

Taraldsen

Mary Eldbjørg Haug

Aase Gullowana Hagen

Gudrun Hals

Agnes Bjørnstad

Sigrid Flagstad


Lille barn

Hvis du ble født hos oss, lille barn, hvis du ble født i kveld

Hvis mor di var så trøtt, lille barn, men ikke fant ei seng

Hvis hun kom hit og banket på, hvis hun kom hjem til meg:

- ville jeg forstå, lille barn, eller ville jeg sagt nei?

Hvis engler kom i natt, lille barn, hvis de kom ned fra skyen

Og jeg var der og så, lille barn, på englene i byen

Og hvis de sa at jeg skulle gå til stedet for å se;

- ville jeg forstå, lille barn, og våget meg av sted?

Og hvis jeg fant deg der, lille barn, ja hvis jeg fant deg der

Hva ville jeg få se, lille barn, når jeg var kommet nær?

Hvis gata var din nye stall, hvis asfalt var ditt strå;

- så jeg hvem du var, lille barn, - ville jeg forstå?

Tarald Aano

“Lille barn” ble vinneren i KFUK-KFUMs sang- og salmekonkurranse

i 2006 der hele 270 bidrag kom inn.

More magazines by this user
Similar magazines