Februar - Politi forum

politiforum.07.no

Februar - Politi forum

gen trives

får hele stillinger. Med 40 prosent

av bevæpningene i Oslo og

125.000 innbyggere i distriktet

kan jeg ikke gjøre forskjell på

gutter og jenter. Vår tjeneste er

så krevende at flest mulig av

våre patruljer må være i gang,

sier Østreng.

Ann-Toril Olsen skyter inn: -

Mitt inntrykk er at styrken opplever

gravide som positivt. Ofte

blir det slik at gravide tar mer

av innetjenesten, og det er

populært for de som gjerne vil

ut og jobbe.

Full pupp!

— I fjor var vi tre dager på

Heistadmoen for å drive operativ

trening med bilkjøring,

skyting, hinderløype og arrestasjonsteknikk.

Selv om jeg var

hjemme i omsorgspermisjon

ble jeg kontaktet og invitert

med. Det hele var lagt til rette

slik at vi kunne ta med barna.

Mødrene hjalp hverandre med å

passe barna når moren var i

aktivitet. Det morsomme var at

fire av fem ute i permisjon ble

med. Hun som ikke ble med

måtte være hjemme på grunn

av sykt barn. Du skulle ha sett

hakesleppet til de på befalsmessa

da de så politiet komme inn

med smårollingene på armen.

Lunchbord for de store, pupp til

de små, sier politibetjent og

mor, Tone Ribe. Hun var prosjektleder

for opplegget

“trening for operative kvinner”.

— For meg handler det om å

sørge for at kvinnene under

permisjon får tilført kompetanse

som gjør at de føler trygghet

når de skal vende tilbake til

operativt arbeid. Garantert vil

kvinnene raskt bli borte fra den

operative tjenesten hvis de føler

seg utrygge i rollen som politi.

FOTO: OLE MARTIN MORTVEDT

VEKKER REAKSJONER: Politioverbetjent Tom

Østreng på operativt avsnitt på Stovner politistasjon

med Ella (6 mnd.) på armene skaper

vinn-vinn-vinn situasjoner for nybakt mor og

politibetjent Ann-Toril Olsen (t.v.). Politibetjent

og mor, Tone Ribe var prosjektleder for opplegget

“trening for operative kvinner”.

Vi lykkes hvis de kommer tilbake

til den operative stillingen

de hadde permisjon ifra. Av de

25 kvinnene jeg har på ordensavsnittet,

er det bare to som har

slutta på tre år! De er nå på

etterforskningsavsnittet, men

fremdeles på Stovner. Vi jobber

nå med en strategisk plan som

skal sørge for å utvikle kvinnelige

ledere om noen år, sier

Østreng

— Og det mener du at du skal

klare?

— Ved Stovner når vi de

målene vi setter oss, parerer

Østreng og Ribe, og nevner

planmessig arbeid mot kamphunder,

tagging, familievold

og ran. Nå setter vi oss inndragning

som mål, og skal ta inn de

dyre BMW’ene og mercedesene

som de kriminelle bruker som

reklameplakater for at kriminalitet

lønner seg. Klart vi klarer å

få flere kvinnelige ledere også,

sier Østreng uten å blunke.

Du mister ikke plassen

UEH (Utrykningsenheten) leder

Robert Thorsen har sluttet seg

til samtalen.

— Hos oss har vi en kvinne

med i UEH – og det er en selvfølge

at om hun skulle gå ut i

omsorgspermisjon i forbindelse

med fødsel, vil hun selvsagt ikke

miste sin plass i styrken. Og det

er ikke snakk om å bruke henne

i kun bakre rekker. Når det

smeller, er hun like gjerne den

som først ruller inn i situasjonen

som noen av gutta. Blikket

fra Thorsen viker ikke – slik er

det!

Hoderystende er reaksjonen

fra Tone Ribe og de andre rundt

bordet når artikkelen fra forrige

Politiforum diskuteres.

FOTO: NINA TRANØ LETH-OLSEN

— Vi ønsker å vise at det går

fint å tilpasse polititjenesten

med familieforøkelse, sier hun.

— Ann-Toril Olsen, gruet du

for å fortelle sjefen at du var

gravid?

Hun tenker seg litt om, og

svarer:

— Ja litt. Jeg var i en ny

situasjon, alt ble plutselig

annerledes. Divisjonslederen

var den første jeg fortalte det til.

Hans reaksjon var: Gratulerer,

er du i fin form? Si ifra om du

trenger omlagt tjeneste eller fri.

Deretter gikk jeg til Tom –

politioverbetjenten. Han åpnet

med et “gratulerer", deretter

lukket han døra, og vi hadde en

lang prat.

Mens jeg var gravid gjorde

jeg unna seks måneders obligatorisk

hospiteringsperiode ved

etterforskningsavsnittet. I tillegg

til at jeg fikk øket min kompetanse,

vil jeg etter endt

omsorgspermisjon nå kunne

gå rett tilbake til jobben ved

Ordensavsnittet uten avbrekk

på etterforskning. Under hospiteringen

fikk jeg tjeneste som

passet meg, og jeg var sykemeldt

i bare 50 prosent stilling

de siste fem ukene av svangerskapet.

Og det var jo ingen

grunn til å grue seg. Tom forklarte

hvordan arbeidsplassen

kom til å gjøre det når jeg gikk

ut i permisjon, og jeg skjønte at

det ikke ville bli noen merbelastning

på mine kolleger.

Det var en lettelse for meg, sier

den nybakte moren med et

kjærlig blikk på Ella, som trygt

forvart rusker stasjonssjefen

i håret.

redaktor@politiforum.no

FEBRUAR 2| 2004 t POLITIFORUM t 15

More magazines by this user
Similar magazines