Februar - Politi forum

politiforum.07.no

Februar - Politi forum

europa

I grenseland

for korrupsjon

Korrupsjon blant

grensevakter blir

konsekvent avvist

på offisielt hold,

men øyenvitner ser

penger bytte eiere,

også noen av dem i

uniform.

Kilder Politiforum har snakket

med på begge sider av den

polsk-ukrainske grensen, og

som rutinemessig krysser grensen

ved Premyzl syd i Polen og

Lviv vest i Ukraina, kan berette

om penger som skifter eiere

under bordet. Det foregår

nemlig en livlig grensehandel

mellom det østlige Polen og

regionen i det vestlige Ukraina,

som før første verdenskrig tilhørte

Polen.

Tepper og vodka

En side av handelen er lovlig

handel med håndverk og landbruksvarer,

en annen er uoffisiell,

og inkluderer store mengder

vodka og sigaretter. Selv salg av

en eneste liter vodka er store

inntekter for en fattig familie,

siden vodka selges for det tidobbelte

i Polen i forhold til i

Ukraina.

“En tynn kvinne blir gravid

når hun kommer til grensen”

vitser ukrainerne, og sikter til at

folk gjemmer vodkaen der de

kan, f eks i plastposer som de

har under magen og under

baken. De ruller også sigaretter

20 t POLITIFORUM t FEBRUAR 2| 2004

FOTO: HENRIK PRYSER LIBELL

BENEKTER BESTIKKELSER: Offiserene ved den ukrainske grensevakten avviser anklagene:

— Vi tar ingen bestikkelser, hevder de.

fast på armen, lårene eller

under lua på barn.

— Vaktene vet at alle ukrainere

må ha med 200 dollar for 4

dagers opphold i Polen, og det

utnytter de, forteller erfarne

grensependlere, som opplever

at grenseovergangen noen

ganger kan ta syv til ti timer i

ventetid på grunn av kontrollene.

— Det går raskest når kontrollen

er strengest, fordi

“maur” (smuglere, red.) vet når

de strenge vaktene er på vakt og

holder seg unna, sier en student

som pendler mellom familien i

Polen og billig legeutdanning

i Ukraina.

Massiv korrupsjon i øst

Offiserene ved den polske grensevetakten

avviser anklagene:

— Vi tar ingen bestikkelser,

hevder de. Anklagene om polsk

grensekorrupsjon blir da også

mindre og mindre for hvert år

de nærmer seg EU, men de er

mikroskopiske i forhold til

anklagene mot tollere og grensevakter

i det lutfattige Ukraina.

Også her avvises korrupsjonen

på offisielt hold.

— Alle politifolk og tollere

har de samme type problemer

over hele verden, sier Nathalia

Ovdiyenko, som er en av direktørene

i det ukrainske tollvesen.

Hun er tydeligvis høyt i tollhierarkiet

på 18 000 tollere i

Ukraina, for hun kan innrede

kontoret sitt med personlige

effekter som kompakt-stereoanlegg

og blomsterpotter med

bregner, kosakkdukker og kjøleskap,

og ikke bare militære

ordener og saksmapper og et

ukrainsk flagg, som hennes

underordnede gjør.

More magazines by this user
Similar magazines