Februar - Politi forum

politiforum.07.no

Februar - Politi forum

notiser

Ny verdensrekord i

formasjonshopp: 357

357 hopperne satte 6. februar ny verdensrekord i

formasjonshopping i Korat, Thailand. Hopperne brukte

oksygen fra 10.000 fot opp til exithøyde 20.000 fot. I løpet

av 90 sekunder klarte alle de 357 å «fly» til riktig posisjon,

ta riktig grep og holde fast i 6 sekunder – samtidig – før

separasjon, skjermkjøring og landing. Les mer om den

utrolige rekorden i neste utgave, der vi bringer mer om to av

de norske politideltagerne Peter Johansen fra Stovner politistasjon

og Esben Evensen fra Majorstua politistasjon. De var

også med da den forrige rekorden på 300 ble satt i Eloy,

USA, for halvannet år siden.

Red Fox Norge DA gir

30% rabatt på

bekledning og utstyr av

merket Red Fox til

medlemmer av Politiets

Fellesforbund. I tillegg

tilbyr vi gode rabatter

på et bredt spekter av

friluftsrelatert utstyr.

Registrer deg på vår

webshop på...

http://www.red-fox.no

Å REISE ER Å LEVE!

Som PF’s reisepartner tilbyr vi reiser i Europa:

> Storbyferie / Fotballturer

> Kjør som du vil / Feriereiser / Temareiser etc

Som PF-medlem tilbyr vi deg og 4 medreisende:

> 10% rabatt på vanlige priser

> 5% rabatt på kampanjepriser

> Egne PF-priser på noen reiser

NÅ PÅ SALG: Praha-weekend fra kun 2.490,- (rabatt fratrukket)

32 t POLITIFORUM t FEBRUAR 2| 2004

For bestilling:

Se www.pf.no eller

www.travelnettours.no

info@traveltours.no

Tlf: 37 26 88 26

Fax: 37 26 88 80

FOTO: WWW.THEWORLDTEAM.COM

JUBLER: De to norske politideltagerne Peter Johansen fra Stovner

politistasjon og Esben Evensen fra Majorstua politistasjon forteller

mer om den verdensrekorden med 357 fallskjermhoppere.

Bonus til politimestrene

Så mye fikk de ekstra

Politidistriktene står foran historisk svake budsjetter.

Den eneste posten som går ut i pluss ser ut til å være

bonusordningen til landets politimestere. Her er tallene:

Oslo 125.000

Hordaland 110.000

Rogaland 95.000

Agder 85.000

Sør-Trøndelag 85.000

Romerike 85.000

Økokrim 80.000

Salten 75.000

Hedmark 70.000

Østfold 70.000

Asker og Bærum 70.000

Søndre Buskerud 70.000

Vestfold 70.000

Telemark 70.000

Kripos 65.000

Follo 60.000

Haugaland og Sunnhordland 60.000

Sogn og Fjordane 60.000

Nordmøre og Romsdal 60.000

Nord-Trøndelag 60.000

Helgeland 60.000

Midtre Hålogaland 60.000

Troms 60.000

Østfinnmark 60.000

Gudbrandsdal 60.000

Vestoppland 60.000

Nordre Buskerud 60.000

Vestfinnmark 60.000

Sunnmøre 60.000

Politimesterne har en fastlønn som varierer fra 550.000 til 700.000

kroner. Kilde: TV-2

Mange i politiet ønsker nå samme prosentvis bonus som egen

politimester får. Det ønsket forstår vi. Det er som kjent på ”gølvet”

jobben gjøres.

More magazines by this user
Similar magazines