Med behov for spenning og action politiets utstrakte ... - Maritastiftelsen

marita.no

Med behov for spenning og action politiets utstrakte ... - Maritastiftelsen

Foto: Jofrid Landa

Nan er Oppland-politiets utstrakte

hånd til ungdom som har

kommet i konflikt med loven.

Av Jofrid Landa

Vindu til

ForanDrInG

fOr uNgdOM

”Hva kan jeg hjelpe deg med?” møtes ungdom

med når de har blitt ”dømt” til samtale med

Nan Inger, etter de har blitt tatt for nasking eller

mindre kriminelle lovbrudd. Møt Norges eneste

sivilt ansatte i politiet som nå samarbeider med

Maritastiftelsen i det forebyggende arbeidet

blant ungdom i Oppland.

MARITANYTT :: Nr. 1 – 2011

7

More magazines by this user
Similar magazines