download artikel - Dansk Dendrologisk Forening

dendron.dk

download artikel - Dansk Dendrologisk Forening

Hvor stammer Arboretets planter fra?

Forud for oprettelsen af Arboretet blev mange planter opformeret fra

planter i Forsthaven, såvel ved frø som ved stiklinger og podninger; en

del af Arboretets planter er således efterkommere af ældre træer og

buske, hvoraf mange stadig kan ses i Forsthaven. Andre kilder til forsyning

med planter var Landbohøjskolens Have, Botanisk Have og dens

frøforbindelser, Skovfrøkontoret (ved Johannes Rafn, der var pioner

mht. skovfrø af kendt oprindelse) samt privates og medarbejderes indsamlinger.

Der blev også ved Arboretets start plantet en del træer og buske fra

botanikeren Joseph Rocks originale indsamlinger i Kina; de var igennem

flere år blevet omplantet regelmæssigt, så de kunne flyttes fra Forsthaven

til det nye Arboret; på grund af den kendte herkomst (proveniens) var

dette materiale af stor værdi for Arboretet.

Krigen betød, at man ikke kunne få nyt udefra (bortset fra Tyskland) i

flere år, netop hvor man for alvor skulle til at plante i Arboretet. Derfor

fik Arboretet en del stiklinger fra Knuthenborg og flere andre parker.

Også forskellige planteskoler leverede materiale; fra den nærliggende

Hørsholm planteskole kom bl.a. nåletræer, fra D.T. Poulsens planteskole

kom mange Rhododendron og fra Aksel Olsens planteskole i Kolding kom

en del sjældnere haveplanter (f.eks. flere Magnolia-arter, Rhododendron og

den iøjnefaldende kobberbirk, der var opformeret fra Rock-materiale,

Betula albo-sinensis var. septentrionalis).

Desværre kender man ikke herkomsten for en stor del af de planter,

der blev plantet i Arboretets første år; dette præger stadig en del af samlingerne.

I de første år blev der også plantet en del havesorter, hvilket

f.eks. stadig kan ses i kirsebærgruppen (Prunus), blandt buskene langs

Søvejen og i Rododendron-partierne.

Umiddelbart efter krigen, optog man kontakt med udlandet, i første

omgang USA. I de følgende år blev der gennemført adskillige indsamlingsrejser

bl.a. til Nordamerika og Jugoslavien.

En lang række arboreter og botaniske haver har i årenes løb leveret

frø af naturindsamlede provenienser til Arboretet. I Nordamerika har

det især været Morton Arboretum, Guelph Arboretum og University of

Washington Arboretum, der via deres lister har forsynet Arboretet med

frø fra hhv. Central-/Østamerika, Østcanada og det nordvestlige USA.

Arnold Arboretum har leveret store mængder frø og podekviste. De hyppigste

europæiske frøleverandører har været Novy Dvur- og Mlynany

Arboreterne i Tjekkoslovakiet, Kornik Arboretet i Polen og Botanisk

Have i Udine, Italien. For Nordens vedkommende har der især været

kontakt med Göteborg Botaniske Have, Bergianska Botaniske Have i

Stockholm, Oslo Universitets Botaniske Have og Arboretet i Milde, Bergen.

Fra Østasien er der modtaget meget frø fra Kinas Forstakademi i

More magazines by this user
Similar magazines