download artikel - Dansk Dendrologisk Forening

dendron.dk

download artikel - Dansk Dendrologisk Forening

Rødgran (Picea abies), hvor blomstringen har været induceret kunstigt med hormoner

i drivhus. Blomstringen sker efter udplantning på friland og på billedet

arbejdes med kontrollerede bestøvninger. Foto H. Wellendorf 1987

området strækker sig langs Nordamerikas vestkyst fra Californien til Alaska;

det danske materiale stammer fra Washington og Queen Charlotte

Islands. Træerne fra Washington er ret hurtigtvoksende, men noget frostfølsomme;

træerne fra Queen Charlotte Islands, der er en nordligere

beliggende øgruppe tæt på kysten, er mere modstandsdygtige mod frost.

Det danske materiale fra det sidstnævnte område er suppleret med

import direkte fra voksestedet for at sikre en tilstrækkeligt stor variation.

Det lokale klima og jordbundsforhold inden for Danmarks grænser

varierer temmelig meget. Derfor arbejdes der i sitkaforædlingen med 2

kernepopulationer. Den ene kernepopulation tilpasses jorder med lav

bonitet (dvs. sandede jorder) og frostrisiko i det sene forår og tidlige

efterår; i denne kernepopulation koncentreres forædlingen om frostresistens,

stammeform og vedproduktion. Den anden kernepopulation tilpasses

jorder med høj bonitet (dvs. lerede jorder) og ringe frostrisiko; her

koncentreres forædlingen i højere grad om høj rumvægt, idet vedproduktionen

"automatisk" bliver stor. En høj grad af frostresistens er ikke så

afgørende, da plantningerne sjældent vil blive udsat for meget tidlig frost.

More magazines by this user
Similar magazines