Download dommerbegrundelsen som pdf - Dansk Beton

danskbeton.dk

Download dommerbegrundelsen som pdf - Dansk Beton

Dato: 08.05.2012

Begrundelse for nominering til Bæredygtig Beton Prisen 2013

Rabalder Parken i Roskilde

I Roskildes nye bydel Musicon, er målet at udvikle en kreativ bydel med fokus på kultur,

kulturerhverv, events og boliger. Rabalder Parken der indgår i Musicon, er et 40.000 m 2

stort parkområde. Dette er et enestående eksempel på, hvordan tekniske regnvandsanlæg

kan kombineres med rekreative faciliteter.

Området, der tidligere har været anvendt til betonfabrikation, efterlod et stort hul i terrænet,

som fra 1950’erne blev fyldt op med affald fra byggeri og meget andet. 40.000 ton

jord og affald er blevet flyttet eller sorteret og efterfølgende genanvendt til volde og bakker.

Det, der hidtil har været en flad mark, er omdannet til et rekreativt landskab med

bakker, kanaler og regnvandsbassiner.

Til at optage de periodisk voldsomme nedbørsmængder, der er en følge af klimaforandringerne,

er der skabt åbne regnvandsbassiner, render og kanaler til afledning af tag -

og overfladevand fra området og de omkringliggende grunde.

Bassiner og kanaler vil i lange perioder være uden vand. Disse er udformet så de i tørre

perioder kan bruges til rekreative faciliteter. Et 400 meter langt kanalforløb og en stor

bowle udgør et samlet ”snake runs”, hvor man som skater, rulleskøjteløber, cyklist eller

løber kan bevæge sig nedad i bugtede forløb.

Vandtrapper med betonbænke, der leder vandet fra kanalen til søen, sti anlæg, der bugter

sig, grønne områder, trampoliner, ruchebaner, hængekøjer og grillpladser bidrager

yderlig til mangfoldigheden i det rekreative parkområde.

Betonens plastiske og konstruktive egenskaber er optimalt udnyttet ved udformningen af

den store betonskål ”bowlen” og dele af kanalanlægget, ligesom betonens æstetiske potentiale

er udnyttet i den meget fint overpladebearbejdede sprøjtebeton.

”Passive” investeringer i et nødvendigt teknisk anlæg til regnvandshåndtering er i Rabalder

Parken gjort til investering i aktiv fritid. Parken er et flot eksempel på, hvordan sociale

funktioner som faciliteter til idræt og fritid bliver planlagt fra starten i udviklingen af en ny

bydel.

Rabalder Parken er derfor et enestående eksempel på, hvordan beton og bæredygtighed

er tænkt ind i det samlede anlæg. Både når det drejer sig om miljø, æstetik og social ansvarlighed.

Derfor nomineres Rabalder Parken til Bæredygtig Beton Prisen 2013

Nørre Voldgade 106 Postbox 2125 Telefon 72 16 00 00 www.danskbyggeri.dk

1015 København K Telefax 72 16 00 32 info@danskbyggeri.dk


Adresse: Rabalderstræde, Roskilde

Bygherre: Roskilde forsyning og Roskilde Kommune

Arkitekt: Nordarch – Søren Nordal Enevoldsen og Ole Skjelmose

Rådgiver: COWI A/S

Entreprenør: Hoffmann A/S og Grindline

Omfang: 40.000 m 2

Ibrugtagning: August 2012

På vegne af dommerkomiteen

Pia Wiberg, Formand for dommerkomiteen

Arkitekt m.a.a., Wiberg Arkitekter

Dommerkomiteen bag Bæredygtig Beton Prisen 2013:

• Arkitekt m.a.a. Pia Wiberg, Wiberg Arkitekter, formand for Danske Arkitektvirksomheders

bestyrelse

• Arkitekt m.a.a. Rie Øhlenschlæger, indehaver af arkitektfirmaet AplusB, medlem af

Det Økologiske Råds bestyrelse

• Civilingeniør Lars Holten, direktør for Carlsberg A/S Ejendomme

• Arkitekt m.a.a. Julian Weyer, partner i Arkitektfirmaet C. F. Møller

• Adm. Direktør René Kjærsgaard-Nielsen, formand for Dansk Beton

Side 2/2

More magazines by this user
Similar magazines