Handskydd speciellt för hantering av livsmedel - Ansell Healthcare ...

anselleurope

Handskydd speciellt för hantering av livsmedel - Ansell Healthcare ...

Skärskador

(knivhantering)

Kyla

Barriärhandskar, återanvändbara

Barriärhandskar,

engångsbruk

För allmänna

ändamål

Värme

Vantage ® proFood ® 70-866

Utvalda handskar för livsmedelsindustrin

Handskydd speciellt för hantering av livsmedel

Skärklass 5 - Utomordentlig

köldisolering - Medium fi ngerkänsla

proFood ® Safe-Knit ® 72-286 & 72-290 Skärklass 5 - Medium fi ngerkänsla

proFood ® Safe-Knit ® 72-285

proFood ® Insulated 78-110

FiberTuf ® 76-502

PowerFlex ® T° Hi Viz Yellow 80-400

Skärklass 4 - Utmärkt fi ngerkänsla

för optimal produktivitet

Underhandske - Utmärkt fi ngerkänsla

Elastisk - skyddar mot kyla och värme

Underhandske - Utmärkt

fi ngerkänsla Köldisolering

Skärklass 2 - God komfort och grepp

Utmärkt köldisolering

Alpha-Tec 58-530 & 58-535 Ansell Grip Technology - Medium

fi ngerkänsla Köldisolering

proFood ® Medium fi ngerkänsla - Köldisolering

re-usable nitrile 39-360

Kemikaliebeständig

Sol-Vex ® Medium fi ngerkänsla - Upp till 45 cm

37-665 & 37-185

längd Kemikaliebeständig

proFood ® God fi ngerkänsla

re-usable nitrile 37-355

Kemikaliebeständig

Virtex Utmärkt fi ngerkänsla - God

79-700

beständighet mot animaliska fetter

Bening

styckning

skivning

Touch N Tuff ® 92-500 Utmärkt fi ngerkänsla - God beständighet

& 92-600 & 92-605 mot animaliska fetter - grön under stålhandske

TNT ® Blue 92-670 & 92-665

Utmärkt fi ngerkänsla - God beständighet

mot animaliska fetter - blå under stålhandske

HyFlex ® 11-920 Ansell Grip Technology - God fi ngerkänsla

HyFlex ® Överlägsen fi ngerkänsla och skärklass 3 för optimal

11-625, 11-627 & 11-628

produktivitet

Crusader Flex ® & Neox ®

42-445, 42-474 & 09-022 God värmeisolering - Crusader Flex för torra och

Neox för våta eller feta applikationer

Denna katalog eller något påstående som gjorts häri av Ansell eller på Ansells vägnar skall inte

förstås som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt

ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av brukarens val av handskar

för en viss applikation.

Fileing av

fi sk

Beredning

av frukt

och

grönsaker

OK Rekommenderas Optimal

Färdiga

måltider

Emballering Orderbehandling

Dryckesindustrin

Lastbilsförare

Rengöring Underhåll

© 2009 Ansell Healthcare Europe

ZFOODLEAFLETSV / Food Range Leafl et SV / 500 / 01-09 / SSBC

More magazines by this user
Similar magazines