Radio og TV - Evina

evina.no

Radio og TV - Evina

Det elektromagnetiske spektrum

Frekvens Hz

10 23 10 21 10 19 10 17 10 15 10 13 10 11 10 9 10 7 10 5 10 3

10 -14 10 -12 10 -10 10 -8 10 -6 10 -4 10 -2 1 10 2 10 4

Bølgelengde m

Gammastråler

Bølgefart

Røntgenstråler

Bølgelengde

Amplitude

Ultrafiolett

Synlig lys

Infrarødt Radiobølger

Alle brer seg med lysets hastighet, 3·10 8 m/s

Avstand mellom to

bølgetopper

Maksimalt utslag


4

More magazines by this user
Similar magazines