Forbered en kort introduksjon til dette kunstverket som dere skal ...

dks.hordaland.no

Forbered en kort introduksjon til dette kunstverket som dere skal ...

Forbered en kort introduksjon til dette kunstverket som dere skal presentere for

gruppen, varighet ca 3 minutter.

Stikkord: Hvilke assosiasjoner får du til arbeidet? Hvordan ser verket ut? Hva er

bakgrunnen for arbeidet? Hva har kunstneren selv uttalt? Er det viktig hvor og

hvordan kunstverket ble presentert? Hva slags kunstverk er det (feks skulptur,

video, maleri, fotografi, installasjon?)

Hvis dere vil vise flere bilder av kunstverket, må dette mailes minst to dager i

forveien til ase.lovgren@gmail.com.

Kunstner: Bjørn Bjarre

Kunstverk: «Abstrakt følelse», dette arbeidet er en del av en serie, bruk

gjerne et annet i serien “Abstrakt følelse”


Forbered en kort introduksjon til dette kunstverket som dere skal presentere for

gruppen, varighet ca 3 minutter.

Stikkord: Hvilke assosiasjoner får du til arbeidet? Hvordan ser verket ut? Hva er

bakgrunnen for arbeidet? Hva har kunstneren selv uttalt? Er det viktig hvor og

hvordan kunstverket ble presentert? Hva slags kunstverk er det (feks skulptur,

video, maleri, fotografi, installasjon?)

Hvis dere vil vise flere bilder av kunstverket, må dette mailes minst to dager i

forveien til ase.lovgren@gmail.com.

Kunstner: Damien Hirst

Kunstverk: «The Physical impossibility of Death in the mind of someone

Living», 1991


Gå sammen to og to og forbered en kort introduksjon til dette kunstverket. Dere

skal presentere dette foran klassen, varighet ca 3 minutter.

Stikkord: Hvilke assosiasjoner får du til arbeidet? Hvordan ser verket ut? Hva er

bakgrunnen for arbeidet? Hva har kunstneren selv uttalt? Er det viktig hvor og

hvordan kunstverket ble presentert? Hva slags kunstverk er det (feks skulptur,

video, maleri, fotografi, installasjon?)

Hvis dere vil vise flere bilder av kunstverket, må dette mailes minst to dager i

forveien til ase.lovgren@gmail.com.

Kunstner: Alfredo Jaar

Kunstverk:”The Cloud”, 2000 (NB:ikke blande med “Field, Road, Cloud”)


Forbered en kort introduksjon til dette kunstverket som dere skal presentere for

gruppen, varighet ca 3 minutter.

Stikkord: Hvilke assosiasjoner får du til arbeidet? Hvordan ser verket ut? Hva er

bakgrunnen for arbeidet? Hva har kunstneren selv uttalt? Er det viktig hvor og

hvordan kunstverket ble presentert? Hva slags kunstverk er det (feks skulptur,

video, maleri, fotografi, installasjon?)

Hvis dere vil vise flere bilder av kunstverket, må dette mailes minst to dager i

forveien til ase.lovgren@gmail.com.

Kunstner: Kjetil Kausland

Kunstverk: “No Holds Barred”, 2007


Forbered en kort introduksjon til dette kunstverket som dere skal presentere for

gruppen, varighet ca 3 minutter.

Stikkord: Hvilke assosiasjoner får du til arbeidet? Hvordan ser verket ut? Hva er

bakgrunnen for arbeidet? Hva har kunstneren selv uttalt? Er det viktig hvor og

hvordan kunstverket ble presentert? Hva slags kunstverk er det (feks skulptur,

video, maleri, fotografi, installasjon?)

Hvis dere vil vise flere bilder av kunstverket, må dette mailes minst to dager i

forveien til ase.lovgren@gmail.com.

Kunstner: Ole Martin Lund Bø

Kunstverk: «Tilgivelse»


Forbered en kort introduksjon til dette kunstverket som dere skal presentere for

gruppen, varighet ca 3 minutter.

Stikkord: Hvilke assosiasjoner får du til arbeidet? Hvordan ser verket ut? Hva er

bakgrunnen for arbeidet? Hva har kunstneren selv uttalt? Er det viktig hvor og

hvordan kunstverket ble presentert? Hva slags kunstverk er det (feks skulptur,

video, maleri, fotografi, installasjon?)

Hvis dere vil vise flere bilder av kunstverket, må dette mailes minst to dager i

forveien til ase.lovgren@gmail.com.

Kunstner: Lars Ramberg

Kunstverk: «Zweifel», 2005


Gå sammen to og to og forbered en kort introduksjon til dette kunstverket. Dere

skal presentere dette foran klassen, varighet ca 3 minutter.

Stikkord: Hvilke assosiasjoner får du til arbeidet? Hvordan ser verket ut? Hva er

bakgrunnen for arbeidet? Hva har kunstneren selv uttalt? Er det viktig hvor og

hvordan kunstverket ble presentert? Hva slags kunstverk er det (feks skulptur,

video, maleri, fotografi, installasjon?)

Hvis dere vil vise flere bilder av kunstverket, må dette mailes minst to dager i

forveien til ase.lovgren@gmail.com.

Kunstner: Vibeke Tandberg

Kunstverk: Fotoserien «Living together» 1996


Forbered en kort introduksjon til dette kunstverket som dere skal presentere for

gruppen, varighet ca 3 minutter.

Stikkord: Hvilke assosiasjoner får du til arbeidet? Hvordan ser verket ut? Hva er

bakgrunnen for arbeidet? Hva har kunstneren selv uttalt? Er det viktig hvor og

hvordan kunstverket ble presentert? Hva slags kunstverk er det (feks skulptur,

video, maleri, fotografi, installasjon?)

Hvis dere vil vise flere bilder av kunstverket, må dette mailes minst to dager i

forveien til ase.lovgren@gmail.com.

Kunstner: Aeneas Wilder

Kunstverk: “Untitled #132”

More magazines by this user
Similar magazines