testamentariske gaver - Kreftforeningen

kreftforeningen.no

testamentariske gaver - Kreftforeningen

Våre største

innsatsområder

Forskning og omsorg er våre største

innsatsområder

Anders sundan ønsker å finne nye og

mer effektive behandlingsmetoder

mot benmargskreft – en svært alvorlig

kreftvariant. Det er spesielt personer

over 65 år som rammes, og sykdommen

er ofte smertefull. sundan arbeider blant

annet med utvikling av nye former for

smertelindring ved benmargskreft.

Inger Torhild Gram arbeider med en av de

vanligste kreftformene i Norge, nemlig kreft

i ende- og tykktarm. Ca. 3600 nordmenn

rammes årlig av dette, og sykdommen kan

være svært alvorlig. Gram ser spesielt på

hvordan røyking spiller inn i forbindelse

med tarmkreft, noe som er et svært viktig

tema.

jørgen Wesche forsker på et av de aller

mest grunnleggende spørsmål i kampen

mot kreft – nemlig hvordan kreftceller

sprer seg. For det er nettopp spredningen

og dannelsen av nye svulster som forårsaker

de fleste dødsfall i forbindelse med

kreft. Kan denne gåten løses, er vi kommet

et langt, langt steg videre.

lEs MEr På WWW.KrEFTForENINGEN.No/ForsKNING

Professor lars j. Vatten ved NTNu i

Trondheim er tidligere vinner av

Kong olav Vs kreftforskningspris, som

deles ut av Kreftforeningen hvert år.

Han forsker på om fødselslengde og

svangerskapsforgiftning har betydning

for brystkreftrisikoen. Det viser forskning

på helseregisterdata. slik forskning kan

også hjelpe oss til å vurdere nytten av

mammografi og prostatatesten PsA.

Martha Chekenya Enger ved universitetet

i Bergen og den forskningsgruppen hun

tilhører arbeider nå med å utvikle en

immunbasert terapi for hjernesvulst.

Gjennom dette behandlingsprinsippet

vil pasienten få en spesiell type immunstoffer,

også kalt monoklonale antistoffer.

Dette antistoffet vil binde seg til NG2

på overflaten av gliobla-stomcellene

og «merke» dem for gjenkjennelse av

immunsystemet. Pasientens egne aktiverte

immunceller (NK-celler) vil så kunne

bekjempe svulsten.

Professor sverre Heim har forsket på

kromosommønstre i kreftceller i snart

30 år. Avvikene i kromosomene forteller

oss noe om hvordan kreft oppstår.

Dette er kunnskap som gjør at vi kan

utvikle medisiner som virker direkte inn i

mekanismene for hvordan sykdommene

oppstår slik at kreftbehandlingen

kan spesialtilpasses. For sitt arbeid

vant sverre Heim i 2011 Kong olav Vs

kreftforskningspris. Prisen deles ut av

Kreftforeningen hvert år.

6 7

More magazines by this user
Similar magazines