Kapitel 11 – Ideologoer og partier - trojka.dk

itrojka.dk

Kapitel 11 – Ideologoer og partier - trojka.dk

Statsmagtens rolle

Liberalisme

En så lille stat som

muligt

Privat ejendomsret Et vigtigt fundament i

samfundet

Den enkeltes frihed Et af de vigtigste elementer

i ideologien

Liberalt demokrati Et af fundamenterne i

ideologien

Lighed Modstander, da ligheden

bremser den

enkeltes muligheder

Nationalisme Ikke den store tilhænger

Nationalisering Modstander af brud

på den private ejendomsret

Partier Venstre

Radikale

Liberal Alliance

Ideologi

Konservatisme

En statsmagt af en vis

størrelse

Et vigtigt fundament i

samfundet

Er vigtig men skal

kombineres med

ansvar

I 1800-tallet måtte

demokratiet underlægges

overklassens

ledelse. Accepteret i

1900-tallet

Imod ligheden.

Bremser elitens muligheder

En vigtig del af ideologien

Stærk modstander af

brud på den private

ejendomsret

Fig. 11.2 Ideologiernes opfattelse af samfundets indretning.

Socialisme

Staten skal være

ledende i samfundet

Ophæves i kommunismen,

men accepteres

i socialismen

Den enkelte må

acceptere at tage hensyn

til fællesskabet

Accepteret i reformismen.

I kommunismen

gælder arbejderklassens

diktatur

Et af de vigtigste

elementer i ideologien

Er traditionelt internationalister,

altså

modstandere af

nationalismen

Kommunister er

tilhængere af

nationaliseringer.

Reformisterne er

modstandere

Konservativ Folkeparti Socialdemokraterne

SF

Enhedslisten


2008

2007

1995

1990

1980

1970

1960

1950

1940

1930

1920

1910

1900

1890

1880

Enhedslisten

1989

VS

1870 1871

Udviklingen af de politiske partier

Socialistisk

Folkeparti

SF

1967

1959

DKP

Socialdemokraterne

1919

Radikale

Venstre

Fig. 11.1 Udviklingen af de politiske partier 1870-2009.

Liberal

Alliance

Konservative

Højre

Konservative

1915

Venstre Dansk

Folkeparti

1905

Radikale

1870

1995

1972

Fremskridtspartiet

More magazines by this user
Similar magazines