Nyheder fra Cypern 15-21 marts 2010

undervisning.deo.ngoweb.dk

Nyheder fra Cypern 15-21 marts 2010

Nyheder fra Cypern 15-21 marts 2010

Præsident Christofias: Erdogans udtalelser vil blive sat på prøve

Nicosia, 18. mats (CNA) - Præsident for Republikken Cypern, Demetris Christofias, udtaler, at de seneste

udtalelser fra den tyrkiske premierminister Recep Tayyip Erdogan i Cypern-spørgsmålet vil blive sat på

prøve, og han udtrykte ønske om, at Ankara ændrer sin holdning til Cypern.

Som svar på et spørgsmål torsdag på en tv-transmitteret pressekonference i anledning af hans to års

jubilæum i embedet blev præsident Christofias opfordret til at sige, om han mener, at Tyrkiet har ændret sin

holdning og har indtaget en mere positiv tilgang til en løsning af Cypern-problemet.

"Vi får se. Vi har tålmodighed, og vi tror, at erklæringen fra den tyrkiske premierminister Recep Tayyip

Erdogan vil blive sat på prøve", bemærkede han.

Præsident Christofias tilføjede, at "vi har al mulig ret til at være forsigtige i betragtning af Tyrkiets holdning

vedrørende disse spørgsmål. Jeg ville ønske, at han mener, hvad han siger, og at han viser det i handling.

Vi ønsker dette rigtig meget".

Som svar på et andet spørgsmål, sagde han, at det internationale samfund ønsker at hjælpe Tyrkiet med

dets overordnede mål for demokratisering og fremme af landets europæiske kurs.

Samtidig, fortsatte han, advarer det internationale samfund Tyrkiet om, at hvis ikke det løser Cypernproblemet,

vil det blive konfronteret med dette problem, som kan vise sig at udgøre en hindring for

gennemførelsen af det tyrkiske mål.

Han sagde også, at han ville holde en pressekonference for tyrkiskcypriotiske og tyrkisk journalister for at

informere de tyrkiske cyprioter "om alle spørgsmål, som er af fælles interesse for os".

Adspurgt, om hvorvidt en ændring på den politiske scene på Cyperns besatte områder - efter det såkaldte

valg på de besatte områder i april - ville annullere alt hvad der hidtil er blevet opnået i forhandlingerne, sagde

præsident Christofias ''naturligvis er dette muligt '' idet han tilføjede, at ikke alle tyrkiskcypriotiske politikere

handler ens.

Han sagde, at spillet spilles af Ankara, men ''hvis din samtalepartner er enig med dig i, at staten skal være

en bizonal, bikommunal føderation med politisk lighed, som beskrevet i FN’s resolutioner, og at det skal

være en forenet stat med én enkelt udelt suverænitet, ét enkelt statsborgerskab og én fælles international

identitet er det én ting, mens hvis du har en samtalepartner, der har forpligtet sig til at arbejde for to stater,

som skal være suveræne, og som ønsker at nå frem til en aftale om samarbejde mellem disse, er det straks

noget helt andet.

Desuden understregede han, at ''fortsættelsen og konsolideringen af delingen er skadelig.''

Præsident Christofias sagde endvidere, at det vil være vanskeligt at nå frem til en løsning, men at det vil

være endnu vanskeligere at gennemføre den.

Han gav udtryk for den opfattelse, at hvis den nuværende situation fortsætter, ”vil vi ende op med en klart

tyrkisk stat på de besatte områder af Republikken Cypern og en blandet stat i de regeringskontrollerede

områder, da Cypern er en EU-medlemsstat og tyrkisk cypriotiske borgere, der bor i de besatte områder, kan

frit komme og bo i de regeringskontrollerede områder.

Han tilføjede, at ''hvis tingene forbliver som de er nu, og hvis en deling bliver løsningen, vil dette være

ødelæggende, og vi er nødt til at se dette i øjnene''.

''Vi vil ikke få en græsk stat, som nogle mennesker mener, men vi vil få en blandet stat på denne side, og en

klart tyrkisk stat på den anden side'', bemærkede han.

På et spørgsmål om hvorvidt den græskcypriotiske side burde have accepteret FN's Annan-plan for en

løsning af Cypernproblemet i april 2004, sagde han "selvfølgelig ikke", og tilføjede, at den nye plan for en

løsning, som den græskcypriotiske side ønsker, vil blive bedre end Annan-planen.

Embassy Copenhagen 1 2010-05-17


Præsident Christofias udtrykte sin taknemmelighed over det spanske EU Formandskab, især den spanske

premierminister og den spanske udenrigsminister for deres levende interesse vedrørende Cypernproblemet,

og for deres ønske om at se det løst.

På et spørgsmål om, hvorvidt der er noget initiativ på vej på vegne af det spanske EU Formandskab

vedrørende Cypernproblemet, sagde han, at hvis der var noget konkret initiativ, ville den spanske

udenrigsminister have meddelt det.

På et spørgsmål om, hvorvidt han mente at han ville ændre sin holdning vedr. det roterende formandskab i

forbindelse med kapitlet om styring og magtfordeling, som er under drøftelse i Cypernforhandlingerne, sagde

han, at dette er hans ret, men han bemærkede, at "jeg har ikke givet noget løfte til noget politisk parti om at

ændre min holdning til det roterende formandskab ". "Nej, jeg agter ikke at trække vores forslag tilbage",

sagde han idet han konstaterede, at hvis han trækker sit forslag, så vil den græskcypriotiske side have vist

sig at være upålidelig, og "det ville være selvmord".

Han tilføjede, at han ville starte en kampagne for at forklare sin holdning til sagen.

CNA / MK / AAR / GCH/AM/ 2010

______________________________________________________________________________________

Finansministeren udtrykker optimisme med hensyn til en ny økonomiske pakke

Nicosia, 21. marts (CNA) - Finansminister Charilaos Stavrakis giver udtryk for optimisme med hensyn til den

nye pakke af økonomiske foranstaltninger som snart vil blive præsenteret af regeringen, og som han mener

vil sikre velstand for den cypriotiske økonomi og borgere.

I en tale ved et arrangement med titlen "Nutiden og fremtiden for den cypriotiske økonomi, udbetaling af

serviceydelser", refererede Stavrakis til den pakke af foranstaltninger, som hans ministerium har forelagt de

politiske partier og arbejdsmarkedets parter til drøftelse.

Han sagde, at pakken har til formål at fokusere på økonomisk vækst, at bekæmpe skatteunddragelse, at

begrænse de uproduktive statslige udgifter samt at begrænse statens lønomkostninger.

Stavrakis udtrykte optimisme, og sagde at ”vi vil være i stand til at nå frem til løsninger, som kan forbedre de

diakrone skattemæssige problemer, som vi står over for, og sikre velstand for den cypriotiske økonomi og de

cypriotiske borgere i mange år".

Under henvisning til den cypriotiske økonomi, sagde han, at den er i en meget bedre stand end andre

økonomier i eurozonen og tilføjede, at det offentlige underskud vil nå op på 9,6 % i 2010.

Finansministeren beskrev servicesektoren som meget vigtig for regeringens indsats for at fremme

udviklingen og sagde, at Cypern har en klar fordel med hensyn til servicesektoren, idet han forklarede, at

Cypern har og vil bibeholde de laveste skattesatser i Europa.

"Regeringen vil gøre sit yderste for yderligere at styrke Cyperns position som et internationalt

erhvervsmæssigt og finansielt centrum i området", konkluderede han.

CNA/TK/AAR/GV/AM/2010

______________________________________________________________________________________

EU-kommissær: Tyrkiet skal normalisere sine relationer til Cypern

Nicosia, 15. marts (CNA) --- EU's Udvidelseskommissær, Stefan Fuele, opfordrer Ankara til at normalisere

sine relationer til Republikken Cypern.

I en udtalelse på en fælles pressekonference med den tyrkiske udenrigsminister Ahmet Davutoglu i Ankara,

sagde Fuele, at gennemførelsen af Tillægsprotokollen til Ankara Aftalen er vigtigt for EU, og han opfordrede

Embassy Copenhagen 2 2010-05-17


Tyrkiet til at normalisere sine relationer til Republikken Cypern.

Han sagde endvidere, at EU fuldt ud støtter de nuværende FN-ledede direkte forhandlinger, som startede i

september 2008 med henblik på at nå frem til en løsning på Cypernproblemet.

Udvidelseskommissæren gav udtryk for det synspunkt, at forhandlingerne har nået et godt niveau, og han

tilføjede, at hvis de to parter på Cypern er i besiddelse af den nødvendige gode vilje, vil en omfattende

løsning kunne opnås.

Kommissionen, tilføjede han, er parat til at bidrage til bestræbelserne på at gennemføre den aftale, som vil

kunne opnås på Cypern.

Idet han bekræftede sin forpligtelse til at se Tyrkiet som medlem af EU, sagde Fuele, at hans møde med

Davutoglu havde fokuseret på EU-forpligtelser og Tyrkiets behov for at gøre fremskridt i reformprocessen.

''Vi har samtidig bekræftet, at EU bør påtage sig en rolle, ikke kun som observatør, men som en leder i

verden, ‘' konkluderede han.

CNA/RP/AAR/MM/AM/ 2010

______________________________________________________________________________________

Cypriotiske virksomheder underskriver Charter Mod Klimaændringer

Nicosia, 17. marts (CNA) - Det Cypriotiske Industri- og Handelskammer lancerede onsdag et initiativ

vedrørende virksomhedsansvar ved en ceremoni under overværelse af Cyperns præsident Demetris

Christofias.

Enoghalvtreds virksomheder underskrev Charteret Mod Klimaændringer, der forpligter dem til at arbejde for

at opfylde Cyperns nationale mål om at reducere udledningen af CO 2 med 15 % inden 2020.

I sin tale ved ceremonien sagde præsident Christofias, at klimaændringer udgør den farligste udfordring,

fordi de udvikler sig gradvist og roligt, med får konsekvenser i de kommende år.

"Dette giver mulighed for en efterladenhed, som ikke bør være tilladt, og som muliggør at den

grundlæggende årsag til problemet varer ved. Årsagen er ligegyldighed over for hvad der kommer, og folk

lokkes også med kortsigtede fortjenester, som vil udvikle sig til tunge omkostninger for kommende

generationer ", understregede præsidenten

Præsidenten advarede mod at belaste miljøet yderligere, idet han sagde at dette ville føre til

klimaforandringer, som kan vise sig at være umulige for mennesker at rette op på.

Præsident Christofias bemærkede endvidere, at miljøbeskyttelse ikke er en hindring for udvikling, men en

forudsætning for rentabilitet og bæredygtighed.

"Vi skal over hele verden investere i en ny økonomi med fuld respekt for miljøet. En ren og grøn økonomi i

alle sektorer. Ændringer i miljøet er en direkte trussel mod vores sundhed, vores livskvalitet, den mad, vi

spiser, det vand vi drikker, den luft vi indånder, en trussel mod vores planets levedygtighed ", påpegede han.

Han tilføjede, at Cypern siden 2008 har gennemført en sammenhængende strategi, der kombinerer udvikling

og beskyttelse af miljøet. Præsidenten nævnte ordninger i forbindelse med byplanlægning, genbrug,

begrænsning af drivhusgasser, behandling af flydende og fast affald samt beskyttelse af vandressourcerne.

CCCI-formand Manthos Mavrommatis sagde, at virksomhederne får mulighed for gennem dette initiativ at

bidrage til Cyperns og EU's mål om at reducere udledningen af drivhusgasser inden 2020.

CYTA formand Stathis Kittis sagde, at CYTA i lang tid har været i gang med at gennemføre politikker for at

reducere udledningen fra sine anlæg.

I slutningen af ceremonien uddelte Præsident Christofias diplomer til de deltagende virksomheder.

CNA/MK/MM/2010

___________________________________________________________________________________

Embassy Copenhagen 3 2010-05-17


Embassy Copenhagen 4 2010-05-17

More magazines by this user
Similar magazines