Last ned brosjyre - Code Partner AS

codepartner.no

Last ned brosjyre - Code Partner AS

IT-ansettelse eller innleie

Hvor trygg er du på at kandidaten du velger har riktig kompetanse?

CODE PARTNER

Utleie og rekruttering av

IT-konsulenter med ekspertkompetanse


Når du ansetter, har kandidaten de riktige personlige egenskapene?

CODE PARTNER

Utleie og rekruttering av

IT-konsulenter med ekspertkompetanse


JAVA - J2EE - UML - LINUX- UNIX - ORACLE - SYBASE - CISCO - CITRIX - LOTUS NOTES - COBOL - VISUAL STUDIO .NET

Code Partners konsulent-pool

Code Partner AS har alltid ledig personell, klare til å bemanne de

fleste oppdrag innen IT-sektoren. Dette er mulig, fordi vi i tillegg til

våre egne ansatte konsulenter, har en av Norges mest innholdsrike

databaser med personer utdannet, og med erfaring innen de fleste

områder innen IT-sektoren. Alle er minimum høyskoleutdannet, og har

flere års erfaring innen sine områder. Vår konsulent-pool inneholder

ekspertkompetanse fra over 150 områder.

Vi kan tilby personer med kompetanse innen systemutvikling,

programmering, nettverk, drift, prosjektledelse og databaser. Vi har

erfarne konsulenter til bemanning av større prosjekter, eller kortere

oppdrag.

Våre konsulenter har alle lang erfaring innen sine områder, og vil

være en stor støtte for de prosjekter eller oppgaver de deltar i. Vi tror

vi skal kunne øke dine muligheter for å oppnå de mål du og din bedrift

har satt, gjennom å levere deg det du trenger !

Ta kontakt med oss, så får du brukernavn og passord for å kunne

søke i konsulent-poolen.

Code Partner er eksperter på

utvelgelse

Sammen med oppdragsgiver avtales en naturlig arbeidsdeling i

forhold til oppdragsgivers ressurser, og ønsker om egen deltakelse i

rekrutteringsprosessen. Vi blir i fellesskap enig om fordeling av

arbeidsoppgaver vedrørende stillingsspesifikasjon, annonsering,

søknadsmottak, utarbeidelse av kandidatliste, førstegangsintervju,

innstillinger til 2. gangs intervju, 2. gangs intervju, referanseinnhenting

og avslutning av prosessen.

Velkjente profilverktøy

I rekrutteringsprosessen kan velkjente profilverktøy benyttes, som

f.eks. OPQ og Belbin, for å sikre at kandidaten vi velger har de rette

personlige egenskaper


Engasjer Code Partner til å finne den optimale IT-kandidaten.

Den du trenger!

Stein Lakselv

Daglig leder

Telefon 67 82 70 57

sla@codepartner.no

Stein er utdannet dataingeniør, med mer

enn 20 års erfaring innen programutvikling.

Allsidig erfaring innen prosjektarbeid,

systemdesign, kvalitetssikring og

programmering.

Kontor- og besøksadresse:

Terminalbygget IT Fornebu

Martin Linges vei 17, NO-1367 Snarøya

Postadresse:

Code Partner AS, Postboks 50, NO-1923 SØRUM

Jens Fredrik Smeby

Personalsjef

Telefon 67 82 70 57

jfs@codepartner.no

Jens Fredrik har utdannelse fra ingeniørhøyskole

innen informatikk, samt Norges Markedshøyskole.

Han har jobbet med systemering og programmering,

samt salg, markedsføring og markedskommunikasjon

innen IKT, i over 25 år. Tidligere

erfaring fra blant annet Hewlett Packard Norge AS

og Scribona Norge AS.

Telefon: 67 82 70 50 | Telefax: 67 82 70 51

E-post: post@codepartner.no | www.codepartner.no CODE PARTNER

ARENTZ MEDIA AS 12/2005 TLF: 97502000

Similar magazines