AV, Konference, Præsentation & Tasker - Redoffice Konpap A/S

konpap.dk

AV, Konference, Præsentation & Tasker - Redoffice Konpap A/S

AV, MILJØMÆRKER KONFERENCE, MILJØMÆRKER PRÆSENTATION MILJØMÆRKER

& TASKER R

A

Miljøhensyn

Hver dag står vi over for at skulle træffe beslutning om køb af produkter.

De valg, vi tager, har betydning for belastningen af såvel naturen

som miljøet. Et hvert produceret produkt bruger i sin tilblivelse

i større eller mindre omfang af de begrænsede ressourcer. Vi har alle

et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne og

ikke mindst af hensyn til kommende generationer.

Sortimentet i dette katalog er sammensat af produkter fra mange

producenter. Vi har lagt vægt på, at de valgte produkter i størst muligt

omfang kommer fra producenter, der har indført miljøledelsessystemer

som f.eks. EMAS og ISO 14001.

Udvikling af sortiment

Sortimentet er under stadig udvikling, og vi har et ønske om løbende

at påvirke vore leverandører for at få dem til at kunne tilbyde

stadig flere miljørigtige produkter.

Tag dine egne vaner op til overvejelse og vær opmærksom på, hvordan

du selv og dine kollegaer kan minimere miljøbelastningen.

4 AV, Miljømærker konference, præsentation & tasker

Eksempler på produkter med miljøsymboler i kataloget


Miljøsymboler


produkter, har vi bedt vore leverandører om miljøoplysninger. Disse

er vist som miljøsymboler ud for de enkelte produkter som f.eks.

Svanemærket. Hermed får man som køber mulighed for at tage hensynet

til naturen, miljøet og ressourceforbruget med i beslutningen

om valg af produkter.

More magazines by this user
Similar magazines