TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

Bilag 6

100

Hovedorganisasjonene vil arbeide for å øke kompetansen på

dette området, stimulere til tiltak og synliggjøre positive resultater.

4. Bedriftsutvikling

På initiativ fra hovedorganisasjonene skal det gjennomføres

et kulturendringsprosjekt: ”Likestilling i bedriftene” - LIB -

2, med oppstart i 2000. En evaluering skal deretter gjennomføres.

Prosjektet skal blant annet fokusere på:

- utforming av lokale likestillingsavtaler med handlingsplaner

- karrieremuligheter

- kompetanse

- lik lønn for arbeid av lik verdi

5. Rekruttering

LO, NHO, forbund og landsforeninger skal stimulere til

samarbeid mellom skole og næringsliv. Hovedorganisasjonene

forplikter seg til å arbeide for å få til en økning i andelen

kvinner i styrer, lederposisjoner og i fagarbeiderstillinger.

6. Kvinners karrieremuligheter

Hovedorganisasjonene skal, på grunnlag av erfaringer fra

løpende prosjekter, anbefale egnede virkemidler for å sikre

at kvinner og menn gis like karrieremuligheter i faglige og

administrative stillinger.

7. Deltid

Hovedorganisasjonene vil, gjennom sin deltakelse i TBU,

medvirke til at alle relevante sider ved deltidsarbeid blir

kartlagt og vurdert.

More magazines by this user
Similar magazines