TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

Bilag 6

8. Kompetansereformen

Personer med spesiell kompetanse på likestilling skal delta i

arbeidet med en dokumentasjonsordning for realkompetanse.

Begge kjønn skal være representert.

9. Arbeidsliv - familiepolitikk

Hovedorganisasjonene vil initiere en utvikling mot at menn i

større grad tar en del av omsorgspermisjonene. Dette forutsetter

at fedre gis selvstendig opptjeningsrett til omsorgspermisjon.

Kontantstøtteordningen ble innført uten at Regjeringen vurderte

konsekvensene i forhold til likestilling. Hovedorganisasjonene

vil oppfordre Regjeringen til å foreta en slik konsekvensutredning.

10. Informasjon

For å gjøre erfaringene fra arbeidet med likestilling mer tilgjengelig,

vil Hovedorganisasjonene, gjennom LIB 2, utprøve

nettbasert informasjon.

101

More magazines by this user
Similar magazines