TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

Bilag 8

4.2 Diett under reise

Diettpenger under reise betales etter regning. Det er også

adgang til å treffe avtale om et fast beløp, jf. overenskomstens

kap. VII.

4.3 Ventetid på land på utreisebase (helikopterbase e.l.)

Dersom uforutsette hendinger etter ankomst på helikopterbase

e.l. forårsaker at arbeidet offshore ikke kan påbegynnes

til avtalt tid, betales tapte arbeidstimer med timefortjeneste

(maks. 12 timer pr. døgn) + 11,61% + en kompensasjon

pr. time tilsvarende offshoretillegget. Arbeidstakeren

kan i slike tilfeller anvises arbeid i land.

4.4 Avbrudd, kansellering av offshoreperiode

Dersom arbeidsgiveren på grunn av uforutsette hendinger

må kansellere eller avbryte offshoreperioden, skal de ansatte,

og hvis mulig også de tillitsvalgte, varsles så tidlig

som mulig. De ansatte kan, etter at nødvendig avspasering

er avtalt, tilvises annet arbeid. Retningslinjer for avspasering

avtales mellom bedriftsledelsen og arbeidstakernes tillitsvalgte.

4.5 Ventetid offshore

Dersom uforutsette hendinger gjør at planlagt avreise fra

plattform ikke kan gjennomføres, betales ventetid offshore

etter endt oppholdsperiode med individuell timelønn. (80%

av timefortjeneste, eksklusive alle tillegg.) Ventetid betales

for inntil 12 timer pr. døgn (arbeidsperiode). Dersom den

ansatte blir satt i arbeid, reduseres antall timer med ventetid

tilsvarende.

4.6 Hvile før arbeidet påbegynnes

Reise for tiltredelse av oppholdsperiode må legges slik opp

at arbeidstakeren gis mulighet til nødvendig hvile før arbeidet

påbegynnes. Inntil forskrifter foreligger må dette i

112

More magazines by this user
Similar magazines