TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

Bilag 8

11.3 Overtidstillegg

Arbeid utover 12 timer i døgnet er å betrakte som overtid

og godtgjøres med 100% overtidstillegg.

11.4 Arbeid på bevegelige hellig- og høytidsdager og arbeid på

nyttårs-, påske-, pinse- og julaften etter kl. 12.00.

118

Det betales 100% i overtidsgodtgjørelse for arbeid på følgende

dager:

Nyttårsaften.............. 6 timer 17. mai ....................12 timer

1. nyttårsdag............12 timer Kr. himmelfartsdag .12 timer

Skjærtorsdag ...........12 timer Pinseaften..................6 timer

Langfredag..............12 timer 1. pinsedag ..............12 timer

Påskeaften .................6 timer 2. pinsedag ..............12 timer

1. påskedag .............12 timer Julaften......................6 timer

2. påskedag .............12 timer 1. juledag.................12 timer

1. mai ......................12 timer 2. juledag.................12 timer

Overtid utover 12 timer betales med 200%.

I tillegg betales timefortjeneste for 7,5 timer for bevegelige

hellig- og høytidsdager som faller i oppholdsperioden.

Disse bestemmelser er ikke til hinder for at partene på bedriftene

- innenfor ovennevnte ramme - blir enige om en

annen betaling. Ovennevnte betales også hvis dagene faller

på lørdager og søndager.

11.5 Nattillegg

For nattarbeid utbetales et tillegg pr. time på kr. 25,20. Tillegget

betales ikke for timer som godtgjøres med overtidsprosenter.

More magazines by this user
Similar magazines