TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

3.3.2 Etter dyktighet, kompetanse, praksis, ansvar og jobbinnhold

skal den enkelte arbeidstaker betales et tillegg.

20

Avtjent førstegangstjeneste i Forsvaret og pålagt tjeneste

som sivilarbeider godskrives som lønnsansiennitet.

Arbeidstakere som har permisjon fra arbeidet for å utføre

tilsvarende tjeneste, gis lønnsansiennitet på samme måte.

Arbeidstakere som har permisjon i forbindelse med

svangerskap/fødsel og adopsjon, opparbeider lønnsansiennitet

i inntil ett år, så fremt arbeidstaker oppebærer rett

til fødselspenger eller adopsjonspenger etter folketrygdloven

§ 14-4 og § 14-14.

For å fremme mest mulig objektiv vurdering av den enkelte

arbeidstaker skal det avtales retningslinjer for fastsettelse

av disse tillegg.

3.3.3 Dersom sentrale tarifftillegg gis basert på overenskomstenes

gjennomsnittlige lønn, og Teknologi- og dataoverenskomsten

ligger over dette gjennomsnittet på grunn av

sin vertikale karakter, skal det i de etterfølgende lokale

forhandlingene vurderes om det likevel skal gis slike tillegg

ved regulering av de kollektive lønnssatsene for

operatørene.

§ 3.4 Lønnsbestemmelser for lærlinger

og unge arbeidstakere

3.4.1 Lærlinger etter Reform `94

Hovedmodellen for yrkes- og fagopplæring har 2 års

opplæring i videregående skole (GK og VK1), pluss 2 års

læretid i bedrift med 50 % opplæringstid og 50 % verdiskapingstid.

More magazines by this user
Similar magazines