TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

22

For hele lærlingperioden utbetales til sammen ett års lønn

for nyutdannet fagarbeider. Partene lokalt avtaler fordelingen

over perioden.

Bedriften skal påmelde lærlinger til den pliktige skoleundervisning.

3.4.1.5 Overtid for lærlinger, TAF-lærlinger og lærekandidater

over 18 år betales minst som for laveste trinn for voksne

arbeidere i bedriftens lønnssystem.

3.4.1.6 Ansatte som inngår lærekontrakt med bedriften beholder

sin lønn. For ansatte fagarbeidere som inngår lærekontrakt

med bedriften avtales lønnen lokalt.

3.4.1.7 Arbeidsgiver dekker lønn ved prøveavleggelse og ved

den teoretiske del av fagprøven for lærlinger. Arbeidsgiver

er ikke forpliktet til å dekke lønn mer enn en gang innen

samme fag.

3.4.1.8 Partene er enige om at ovennevnte lønnsbestemmelser

knyttet til Reform `94, benyttes under forutsetning av at

statens støtte til lærlingordningen blir slik som forutsatt

under innføringen av reformen.

3.4.2 Unge arbeidstakere

Timefortjenesten til unge arbeidstagere under 18 år skal

utgjøre en prosentandel av minste timefortjeneste for nyansatte

(3.1.1.1).

15 15 1 /2 16 16 1 /2 17 17 1 /2 år

53 56 61 70 80 90 prosent

More magazines by this user
Similar magazines