TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

§ 5.2 "Ordinær tidlønn"

Med begrep "ordinær tidlønn" i Hovedavtalens § 10-8 nr.

1 forstås 80% av den enkeltes timefortjeneste.

30

Kapittel 6

Overtid, skift og andre tillegg

§ 6.1 Overtidstillegg

6.1.1 Bestemmelsene om godtgjørelse for overtidsarbeid gjelder

bare for arbeidstakere som omfattes av arbeidstidskapitlet

i arbeidsmiljøloven.

6.1.2 De 5 første virkedager i uken betales 50 % inntil

kl. 21.00. Deretter betales 100 % tillegg. Arbeidstakere

som møter til tilsagt overtidsarbeid skal betales for

2 timer selv om overtidsarbeidet utføres på kortere tid.

Dette gjelder ikke ved overtidsarbeid i tilknytning til den

ordinære arbeidstid.

6.1.3 Forskjøvet arbeidstid

Forskjøvet arbeidstid betales som for overtid bestemt.

6.1.4 Arbeid på avtalte fridager

For arbeid på frilørdager og andre avtalte fridager betales

arbeidstakerne som skulle hatt fri, 50 % tillegg. Etter

kl. 12.00 på lørdag og etter kl. 17.00 på øvrige hverdager

betales dog 100 %, hvis ikke annet er avtalt.

6.1.5 Overtid på søn- og helligdager, offentlige høytidsdager

og dager før disse

Etter endt ordinær arbeidstid på lørdager og dager før

helligdager, offentlige høytidsdager og på søn- og helligdager

betales 100 %.

More magazines by this user
Similar magazines