TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

6.1.6 Overtid direkte tilknyttet skiftet

Skiftarbeidere som arbeider overtid før eller etter skiftet,

skal ha de ordinære overtidsprosenter i tillegg til skifttillegget

for sitt skift.

6.1.7 Når en arbeidstaker blir tilsagt til overtidsarbeid og overtiden

varer minst 2 timer sørger bedriften for middag eller

annen forpleining. Hvis dette ikke lar seg gjennomføre

betales i stedet kr. 70,- i matpenger. Ved overtidsarbeid

som vil vare ut over 5 timer forutsettes at bedriften

sørger for ytterligere forpleining, eventuelt at det avtales

et beløp til dekning av matutgifter.

§ 6.2 Overtidsgrunnlag

Overtidsgrunnlaget for timelønnede utgjør timefortjenesten

eksklusive overtid og skift for den enkelte arbeidstaker

i sist kjente kvartal. For månedslønnede finnes overtidsgrunnlaget

ved å dividere vedkommendes månedslønn

med det aktuelle uketimetall x 4 1 /3.

§ 6.3 Skiftkompensasjon

6.3.1 Skifttillegg

For første skift betales ikke tillegg, for øvrig avtales

skifttillegget lokalt. Det skal avtales egne tillegg for skift

etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager og for

jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften.

6.3.2 Når overgang fra vanlig dagarbeid til skiftarbeid og fra

2-skift til 3-skift varsles med mindre en 14 - fjorten - dager,

skal det betales en lokalt avtalt engangskompensasjon.

§ 6.4 Arbeidstøy

Bedriften holder nødvendig vareklær og arbeidstøy av

godt norsk fabrikat og besørger dette vasket hvis ikke

31

More magazines by this user
Similar magazines