TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

Bilag 3

I. Endringene i AFP-ordningen er gjort gjeldende fra 1. oktober

1992, 1. oktober 1993 (64 år), 1. januar 1996, 1. oktober

1997 (63 år), 1. mars 1998 (62 år) 1. juli 1998, 1. januar

2000 (premieberegningen), 9. mai 2000 (diverse vedtektsendringer),

13. desember 2002 (diverse vedtektsendringer)

og 28. april 2006 (diverse vedtektsendringer).

Nærmere detaljer fremgår av lov av 23.12.88 nr. 110 om statstilskott

til ordninger for avtalefestet pensjon og av vedtekter gitt av

styret og godkjent av Arbeids- og inkluderingsdepartementet sist

pr. 28. april 2006.

Se for enhver tid oppdaterte satser og vedtekter:

http://www.lo-nho-ordningene.no

56

More magazines by this user
Similar magazines