"Fremtid formes". - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

aho.no

"Fremtid formes". - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

student

02

01

08

haPPy!

designer:

jørn georg sannes knuTsen

KUrs:

DrøMMefabrIkken, 2005

happy! er et konsept For brukertilpassede

solbriller og bygger på hurtigprototyping som metode.

Kunden kan fastsette flere parametere for å få brillene

til å passe ansiktets dimensjoner slik at de blir mer

behagelige å ha på. Kunden kan også velge farger og

etter eget ønske påføre grafikk på brilleinnfatningen.

Prosjektet startet med en undersøkelse av

hurtigprototyping som produksjonsmateriale,

og hvordan man kunne lage en egen merkevare

rundt dette. Mens man undersøkte muligheter,

begrensninger, kostnader, sterke og

svake sider ved materialet, dukket idéen opp

om å bygge strømlinjeformet design, salgs- og

produksjonsprosesser for brukertilpassede

solbriller.

I tillegg til den fysiske prototypen ble en hel

merkevarestrategi og salgsstedets fremgangsmåte

utarbeidet.

haPPy!

designer:

jørn georg sannes knuTsen

COUrse:

DreaM facTory, 2005

student

03

designer:

Markus høy-PeTersen, sveIn gunnar kjøDe, MarTIn MeIholT

KUrs:

TeMakurs, 2003

UtMerKeLser:

heDerlIg oMTale, unge TalenTer, 2003

elcV er en 30 Fots hurtiggående katamaran

som maksimerer boareal og komforten til sjøs.

Båten kan transformeres fra en hurtiggående

og kompakt enhet til en åpen plattform med ett

uteareal, som ellers kun er tilgjengelig på båter

over 42 fot. Dette gir større fleksibilitet samtidig

som det forenkler bruk og kostnader knyttet til

båtliv.

elcV i åpen modUs Den åpne plattformen gir

brukeren muligheter til å utnytte sjøen på nye

mwåter.

elcV i lUkket modUs I lukket modus er ELCV

en kompakt hurtiggående enhet som er lett å

manøvrere og som kommer til på steder som er

ufremkommelige for større båter.

designer:

Markus høy-PeTersen, sveIn gunnar kjøDe, MarTIn MeIholT

COUrse:

ToPIc course, 2003

distinCtiOns:

heDerlIg oMTale, unge TalenTer, 2003

BiLder

iMages

happy! is a concept For customizable sunglasses,

using rapid manufacturing methods. the customer

elcV is a 30-Foot high-speed catamaran that

maximises living area and comfort at sea.

The boat can be transformed from a high-

01. Testbruker med et par

fullt funksjonelle solbriller,

hurtigprodusert ut fra en

prototyp og noen grafiske

01. Test user with a fully functional

pair of rapid prototyped

sunglasses and some graphical

elements of the brand.

can control a number of parameters to make the

glasses fit the dimensions of her face for a more

comfortable fit. In addition she can choose colors and

speed, compact unit into an open platform

with an outdoor area, which is usually only

available on boats over 42 feet. This provides

elementer av merkevaren.

optionally apply graphics of her choice to the frame of

greater flexibility at the same time as it simpli-

02. 3D-modell som viser inte-

02. 3D-model showing

customized graphics inte-

the sunglasses.

fies use and cuts costs linked to sailing.

grert brukertilpasset grafikk i

brilleinnfatningen.

grated in the frame of the

sunglasses.

The projected started as an exploration of

elcV – extended mode The open platform

rapid prototyping as production material, and

how to build a brand around it. While explo-

provides new possibilities for enjoying the sea.

ring opportunities, limitations, affordability,

elcV in closed mode. When closed, ELCV

strengths and weaknesses of the material, the

idea came of building a streamlined design,

student

is a compact, high-speed boat that is easy

to manoeuvre and can reach places that are

sales and production processes for customi-

inaccessible to larger boats.

zable sunglasses.

A whole brand strategy and point-of-sale

service journey was developed in addition to

the physical prototype.

03

130 Fremtid Formes shaping futures 131

eLCV

eLCV

nåtid

Present

More magazines by this user
Similar magazines