"Fremtid formes". - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

aho.no

"Fremtid formes". - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

designer:

jonas ravlo sTokke/ øysTeIn ausTaD

WWW.sTokkeausTaD.coM

KUrs:

DIPloM

student

05

UPhOLstered Chair

saMarBeidsPartnere:

casaManIa lanserer sTolen På MøbelMessen I

MIlano, 2009.

stolen er et resultat av eksperimentering rundt

objekters forhold til sine romlige omgivelser.

Designerne hadde et ønske om å skape et

produkt som brukeren trer inn i, og som på

den måten definerer sin egen sone. Upholstered

Chair har et sett forhøyede armlener som

omfavner bruker og trekker ham/henne inn i

en privat sfære. Armlene er også med på å gi

stolen et karakteristisk utseende.

UPhOLstered Chair

designer:

jonas ravlo sTokke/ øysTeIn ausTaD

WWW.sTokkeausTaD.coM

COUrse:

DIPloMa

Partners:

casaManIa Is launchIng ThIs chaIr aT The MIlan furnITure

faIr 2009

the chair is the result of experiments into

objects’ interaction with their spatial surroundings.

The designers wanted to create

a product that the user enters into and that

thus defines the user’s own personal space.

Upholstered Chair has raised arm rests that

embrace the sitter and draw him or her into

a private sphere. The arm rests also serve to

lend the chair a distinctive appearance.

student

04

red desK

designer:

jonas ravlo sTokke/ øysTeIn ausTaD

WWW.sTokkeausTaD.coM

KUrs:

DIPloM

bordet ble UtViklet for at brukere skal få

lettere tilgang til bordet. Utmerket for rullestolbrukere,

eller brukere med rullende stol. Med

dette bordet beveger man seg uaffisert mellom

sin egen og kollegers arbeidsflater. Laget i

MDF og Alucore.

red desK

designer:

jonas ravlo sTokke/ øysTeIn ausTaD

WWW.sTokkeausTaD.coM

COUrse:

DIPloMa

the table was designed to allow users easier

access to the table. It is ideal for wheelchair

users or people with a chair on wheels. The

table allows you to move unhindered between

your own and colleagues’ workspaces. Made

of MDF and Alucore.

132 Fremtid Formes shaping futures 133

BiLder

PrOtese

designer:

anDrea Plesner

KUrs:

DIPloM, 2007

saMarBeidsPartnere:

soPhIes MInDe orToPeDI as

konseptet består aV en serie med barneproteser

for 0–6 år. Protesene skal stimulere

fantasi og lek, samt fremme stolthet og øke

motivasjonen til å bruke protesen.

Barn som har medfødte misdannelser, føler

ikke nødvendigvis at de mangler noe, de har

alltid vært sånn. Er de for eksempel født uten

en arm, har de i utgangspunktet et lekent forhold

til armprotesen. Hittil har systemet og foreldre

– velmenende, men uvitende – fokusert på

mangel ved å gi barnet en protese som imiterer

en arm. De nye protesene gir en ny innfallsvinkel

til hvordan vi ser på handikap. Protesene

01. krabbeprotese (fra 6 mnd.) er fin å

tygge på og lager ranglelyder når barnet

rister på den.

02. Protesen settes i laderen på nattbordet,

anden får føtter og en nattbordslampe.

rutiner etableres og hjelper barnet

med å holde orden på hvor protesen er,

i tillegg til at den lades og blir en lampe.

Ideen om at protesen er en følgesvenn

forsterkes.

03. opplæringsprotese (2–4 år): grepet

er formet som et dyrehode motiverer

barnet til å trene gripefunksjonen. Man

kan se for seg en serie ulike dyr for å

trene ulike grep: krabbe-sakse-grepet,

høne-pinsett-grepet, nebbdyrbredt grep

for ark og lignende. Protesen blir en leke-

og lærevenn.

student

05

02

dreier fokus vekk fra mangel og stakkarslighet.

Du får ikke en dårlig etterligning, du får noe

mer. En mulighet andre ikke har. Krabbeprotesen

for barn i seks- månedersalderen gir ikke

barnet bare mulighet til å lære seg å krabbe,

den er også god å tygge på og lager ranglelyder

når barnet rister på den. For barn i alderen

fire–seks år kan en kosedyrprotese gi barnet

egenskapene til kosedyret, som for eksempel

styrken til en bjørn eller lufttrykket og bevegeligheten

til en snabel, samtidig som protesen

er myk å kose med, lene seg på og sovne på.

Protesen blir mer enn en ekstern venn, den blir

en del av barnet.

Design har en spesielt viktig rolle innenfor

dette feltet fordi designere er opplært til

å jobbe med følelser tilknyttet et produkt.

De har dermed mulighet til å kunne gi et så

følelsesmessig produkt som en protese, en

ekstra dimensjonen ved siden av den rent

funksjonelle.

03

PrOsthesis

designer:

anDrea Plesner

COUrse:

DIPloMa, 2007

Partners:

soPhIes MInDe orToPeDI as

the concept is a series of prostheses for

children aged 0–6 years. The prostheses are

intended to stimulate their imagination and

encourage play, as well as promoting pride

and self-esteem and increasing motivation to

use the prosthesis.

Children born with congenital malformations

do not necessarily feel they are missing

anything – they have always been like this. For

example, a child born without an arm tends to

approach a prosthetic arm as it would a new

toy. To date, the system and parents – with

all the best intentions in the world, but sadly

mistakenly – have tended to focus on the

deficiency by giving the child a prosthesis

that imitates an arm. These new prostheses

iMages

01. The crawling prosthesis (from 6

months) is good to chew and makes a

rattling sound when the child shakes it.

02. When you place the prosthesis in the

charger on the bedside table, the duck

gets feet and becomes a bedside lamp.

In this way it helps establish routines and

ensure order. The prosthesis as a companion

is further reinforced.

03. Training prosthesis (2–4 years): The

grip part is shaped like an animal head.

it motivates the child to practise working

the electrical gripping function. We could

produce a whole range of different animals

to practise different types of grips:

a crab for the scissor hold, a hen for the

pincer grip, a broad beaked creature

for pieces of paper, etc. The prosthesis

becomes a playmate and learning

companion.

01

encourage a new approach to how we regard

handicaps. The prostheses move the focus

away from what is missing and the need for

pity. Instead of being given a poor imitation,

you are being given something extra – an

opportunity that others do not have. The crawling

prosthesis for babies aged six months not

only gives the child the opportunity to learn to

crawl, it is also good to chew on and makes

a rattling sound when the child shakes it. For

children aged four to six, a cuddly toy prosthesis

can give the child the toy’s capabilities:

for example, the strength of a bear or the

blowing power and mobility of a trunk; at the

same time as the prosthesis is soft and cuddly

for playing with, leaning on and sleeping on.

The prosthesis becomes more than an external

friend – it becomes part of the child.

Design plays an especially important role

in this field because designers are trained to

work with the feelings a product evokes. They

thus have the opportunity to be able to give

such an emotion-laden product as a prosthesis

an extra dimension alongside the purely

functional.

nåtid

Present

More magazines by this user
Similar magazines