Views
5 years ago

Nr. 5/6 - NæringsRapport

Nr. 5/6 - NæringsRapport

Nr. 5/6 -

Nr. 5/6 – 2009 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG ”Havets sølv” ga vekst Sildeprodusentene; blant dem Geir Anders Sjøset i Modolv Sjøset Pelagic AS, var blant de som gjorde det aller best samtidig som fi nanskrisa slo til for fullt. Og aldri tidligere er så mye norsk oppdrettslaks blitt solgt til det internasjonale markedet som under krisa. Torsken gikk det atskillig verre med. I denne utvidede utgaven av Næringsrapport gir vi et helhetlig bilde av ståa innen norsk fi skeri- og oppdrettsnæring. De store tar over – Myndighetenes reguleringer sørger for at det lokale eierskapet forsvinner fra oppdrettsnæringa, hevde Nordlaks-leder Inge Berg. 11 Gullår for silda Geir Anders Sjøset i Modolv Sjøset Pelagic AS har – med sine 23 år i sildeindustrien, aldri opplevd så gode tider for silda som i fjor. 26 Smolt-vinneren Odd-Steinar Olsen og selskapet Akvafarm AS kan vise til meget gode økonomiske resultater de siste årene. Lang erfaring kombinert med ny kunnskap er resepten, sier Olsen. 31 ISSN 0801-0625 Tørrfi sk-tragedie Svein Solheim i Nordlandsbanken mener tørrfi sknæringa er i ferd med å ødelegge eget rykte – møysommelig opparbeidet over mange tiår. En tragedie, sier han. 40 FOKUS: Fiskeri- og oppdrett Krabbe-suksess Bjørn Ronald Olsen ved Storbukt Fiskeindustri AS er blitt til den største mottakeren av kongekrabbe langs Finnmarkskysten. Det blir det store penger av. 28

Nr 5 - NæringsRapport
Nr. 6/2009 - Norsk Sau og Geit
Jernbanemagasinet nr 6 2009 - Jernbaneverket
Lektorbladet nr 5 og 6 - Norsk Lektorlag
Fiskets Gang. Nr 5. 1996 - Havforskningsinstituttet
Lensmannsbladet / Politilederen nr. 5/2009 - Norges Politilederlag
Bladet Kjøttbransjen nr 05 2011 - Kjøtt- og fjørfebransjens ...
Sjekkposten nr. 5 - 2004 - Nvio
Nr. 6 – 2008 Stolt og glad - Jernbaneverket
Nr. 6/2010 - Norsk Sau og Geit
PÃ¥ grensen nr. 1/20111,9 MB - Toll og avgiftsdirektoratet
HaldenMagasinet nr. 6 - Byline
Bladet Kjøttbransjen nr 03 2012 - Kjøtt- og fjørfebransjens ...
Sjekkposten nr. 6 - Nvio
Avisa Grenseland nr. 6 - Byline