Views
5 years ago

Asteno-Emotionellt syndrom

Asteno-Emotionellt syndrom

Asteno-Emotionellt

Asteno-Emotionellt Asteno Emotionellt syndrom Koncentrationssvår. Samtal, läsa, TV Psykisk uttröttbarhet (’hjärntrötthet’) Minnesvårigheter Närminnet, misstag, komihåglappar, tjata om Tanketröghet ’Bomull, sirap i huvudet’ Irritabilitet/aggressivitet Verbalt/handgripligen Stresskänslighet Oro inför ovana situationer Ljudkänslighet Öronproppar, sänk TV:n Affektiv känslighet Blödighet (SSRI) Ljuskänslighet Lätt – Medelsvårt – Svårt CPRS Solglasögon, dra för gardiner

Syndrom Nr 1 - Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Bruns-Garland- Syndrom
Syndrom nr 3 - 2008.indd - Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Syndrom nr 2 - 2007.indd - Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Akutt Koronar syndrom Nye retningslinjer og behandling
Syndrom Nr 2 - 2003 - Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Syndrom nr 2 - 2008.indd - Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Syndrom nr. 2 - Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Prader-Willis syndrom (PWS) - Pfizer
Syndrom nr 1 - Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Syndrom nr.4. 2010 - Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Syndrom nr 4 - 2007.indd - Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Syndrom Nr 4 - 2002 - Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Syndrom nr 3 - 2007.indd - Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Syndrom nr 2 - 2006.indd - Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Syndrom Nr 4 - 2003 - Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Syndrom nr. 2 - 2011 - Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Syndrom nr 3 - 2003 - Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Syndrom Nr 1 - 2004 - Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Syndrom nr.3 - 2010 - Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Syndrom nr 1 - 2006.indd - Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Syndrom Nr 3 - 2002 - Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Syndrom nr 1 - 2007.indd - Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Syndrom nr 3 - 2006.indd - Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Syndrom nr 1 - 2009.indd - Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Organiske stoffgrupper - Cappelen Damm