Last ned grunnskolekatalogen 2013-2014 her ... - GAN Aschehoug

gan.aschehoug.no

Last ned grunnskolekatalogen 2013-2014 her ... - GAN Aschehoug

1–4

5–7

Ukas bokstav

– den første lese- og skriveopplæringen

Ukas bokstav er en fargerik og mangfoldig bok med en syste matisk

struktur, som vil være et sentralt verktøy i den første lese- og skrive-

opplæringen.

Elevene får trening i:

• motorikk i forhold til hånddominans, blyantgrep, arm bevegelser,

håndbevegelser, fingerbevegelser og koordinasjon øye–hånd

• skriving av bokstaver; begrepsanalyse i forhold til hvordan

bokstavene er bygget opp, hvor man begynner på bokstaven,

hvordan man skriver bokstaven, og hvor bokstaven står på linjen

• skriving av ord; utlytting av lyder først, inni og sist i ord, skriving

av innlærte ord i oppgaver som kryssord, puslespill og bokstavhus

• visuell gjenkjenning av bokstaver og innlærte ord

• enkel bruk av PC med en gradvis progresjon

Velg mellom Ukas bokstav med store bokstaver, eller Ukas bokstav

med små bokstaver.

Lærerveiledning

Ukas bokstav – Lærerveiledning inneholder konkrete forslag til arbeidet med hver

bokstav. Lærerveiledningen har mange innspill til aktiviteter: språkleker, leker, spill,

musikk og sanger. Her er forslag til motoriske øvelser, både grovmotoriske og

finmotoriske. Du finner også egne kapitler om auditiv trening og visuell trening,

om bokstavforming og om øvelser på PC m.m.

Finbøker

Finbøkene er svært populære og anvendelige. De har stive permer og er trådheftet i

ryggen, slik at bladene ikke løsner. Finbøkene finnes i ulike størrelser med variert innhold.

Finbøkene har mange bruksmuligheter, som:

• Bokstavbok for de yngste elevene, der hvert oppslag knyttes til en spesiell bokstav.

• Dokumentasjon på de første enkle tekstproduksjonene.

• Innføringsbok i skriftforming.

• Samle ord og begreper i fremmedspråkundervisningen.

• Samle de beste arbeidene gjennom ett eller flere skoleår.

Alle finbøkene har holdbart, hvitt miljøvennlig papir som lett kan skrives og viskes på.

Forsidene har to gullinjer, én for bokas tittel og én for elevens navn.

kr 99,20

+ mva.

4 NORSK SNO FREMMEDSPRÅK REALFAG TVERRFAGLIG TIL LÆREREN SFO

Bla i bøkene våre på www.gan.aschehoug.no

kr119,20

+ mva.

18

APE

kr52,-

+ mva.

Trekasser

Våre trekasser finnes i tre ulike format.

Mange skoler har kassene stående i klasserommet for oppbevaring

og systematisering av lettlestbøker, Tråd- og treningskort og andre ting.

Trekassene er laget i lys finér og er solide og holdbare.

PE RM L M K TT ROS

RM

ROSE

L M

§ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ? /

Q W E R T Y U I O P Å ..

Caps

*

Look A S D F G H J K L Ø Æ ‘

< Z X C V B N M ; : –

Ctrl Alt Alt Gr

Ctrl

kr119,20

+ mva.

kr175,-

19

kr52,-

+ mva.

More magazines by this user
Similar magazines