Rapport nr 3-06 - Avfall Norge

avfallnorge.web123.no

Rapport nr 3-06 - Avfall Norge

Kartlegging av helserisiko ved arbeid på komposteringsanlegg – resultatrapport Side 15

blir utsatt for. I denne rapporten er det lagt mest vekt på det biologiske arbeidsmiljøet

som er relevant for håndtering av kompost, og de helseeffektene som inhalasjon av

biologiske faktorer kan medføre.

I dette prosjektet har vi valgt å kartlegge eksponeringsforholdene ved

komposteringsarbeid med følgende parametere:

• Totalmikroorganismer: levende og døde bakterier (kokker og staver) og sporer

fra sopp og bakterier (actinomyceter)

• Endotoksiner (en cellevegg komponent i Gram-negative bakterier)

• Glukaner (en cellevegg komponent i for det meste soppsporer, men også i noen

bakterier og planter)

• Inhalerbart støv

• Gasser som ammoniakk og formaldehyd, valgt som markør for flyktige organiske

Prøvetaking

komponenter (VOC)

Prøvene ble tatt med prøvetakingsutstyr som renovatørene bar på seg under ca 5 timer

av arbeidsdagen. Utstyret bestod av to filterkassetter for analyse av henholdsvis (1)

mikroorganismer og støv og (2) endotoksin og glukaner. Kassettene (PAS-6) som følger

internasjonale kriterier for inhalasjon av støv (ref), ble plassert på hver side av brystet.

To batteridrevne pumper (PSI 101) sugde luft gjennom filtrene med en luftstrøm på ca. 2

liter/min. Luftstrømmen ble målt før og etter prøvetaking med et kalibrert rotameter.

Mikroorganismer analysert i prøver ble samlet opp på polykarbonat filter (pore størrelse

0,8 μm, Poretics, Osmonics, Livermore, USA). Støv, endotoksin og glukaner ble samlet

opp på glassfiber filter (Whatman GF/A, Maidstone USA).

Til prøvetaking av gass ble det brukt passive dosimetre for ammoniakk (NH3) og

formaldehyd (CH2O). Dosimetrene ble plassert i arbeiderens innåndingssone.

Det ble utarbeidet egne prøvetakingsskjemaer som ble benyttet for hver

K:\2 Fagutvikling (prosjekter)\70 715 Arbeidsmiljø på kompostanlegg\Resultat - rapport\Rapport nr 3-06.doc

More magazines by this user
Similar magazines