Rapport nr 3-06 - Avfall Norge

avfallnorge.web123.no

Rapport nr 3-06 - Avfall Norge

Kartlegging av helserisiko ved arbeid på komposteringsanlegg – resultatrapport Side 42

Undersøkelsen viser at det er spesielt ved alle typer rengjøring eksponeringen kan bli

uakseptabelt høy. Skikkelig rengjøring på anleggene er viktig for å fjerne kilden til

aerosoldannelse. Rengjøringsprosessene i seg selv vil føre til spredning av aerosoler.

Det er også viktig å redusere aerosoldannelse om mulig også eksponeringen ved

ventilasjonstiltak og verneutstyr.

Helseovervåkning

Komposteringsanlegg skal være tilknyttet en Bedriftshelsetjeneste. Metoder for

helseovervåkning av arbeidstakerne bør etableres på anleggene, i første rekke for å

forebygge arbeidsrelatert sykdommer, men også for å fremme generelt god helse.

Årevise oppfølging av arbeidere bør inkludere helsekontroll med

lungefunksjonsmålinger. Bedriftslegen bør være spesielt opptatt av plager som

rapporteres ofte på komposteringsanleggene, luftveisplager og plager som uvanlig

tretthet. Arbeidere må være oppmerksom på at de til en hver tid kan ta kontakt med

Bedriftshelsetjenesten ved arbeidsrelaterte helseproblemer.

K:\2 Fagutvikling (prosjekter)\70 715 Arbeidsmiljø på kompostanlegg\Resultat - rapport\Rapport nr 3-06.doc

More magazines by this user
Similar magazines