Rapport nr 3-06 - Avfall Norge

avfallnorge.web123.no

Rapport nr 3-06 - Avfall Norge

Kartlegging av helserisiko ved arbeid på komposteringsanlegg – resultatrapport Side 47

Liste over bedriftsinterne normer (BIN)

Med nevnte forbehold (se side 30) kan resultater av eksponeringsmålinger for

bioaerosoler vurderes opp mot bedriftsinterne normer (BIN):

1x10 5 /m 3 for soppsporer

1X10 6 /m 3 for bakterier (kokker, staver, actinomyceter,

totalmikroorganismer)

Eksponering for endotoksin kan vurderes ut fra grenseverdi i Nederland:

200 EU/m 3

For vurdering av tiltak og oppfølging kan likeledes Arbeidstilsynets anbefalinger ved

overskridelse av administrative normer (ADN) brukes:

Overskrider gjennomsnittet av flere målinger bedriftsintern norm, må tiltak iverksettes.

Overskrider gjennomsnittet ¼ av normen anbefales overvåkning av arbeidsmiljøet med

periodevise målinger.

Høye verdier i forhold til BIN er uthevet i tabellene.

K:\2 Fagutvikling (prosjekter)\70 715 Arbeidsmiljø på kompostanlegg\Resultat - rapport\Rapport nr 3-06.doc

More magazines by this user
Similar magazines