Rapport nr 3-06 - Avfall Norge

avfallnorge.web123.no

Rapport nr 3-06 - Avfall Norge

Tabell 6. Konsentrasjon av bioaerosoler og ammoniakk ved LAS

Arbeidsoperasjon n A

Inhalerbart

støv

(mg/m 3 )

Endotoksin

(EU/m 3 )

Eksponeringsnivå, median (range)

Kokker B

(10 6 celler/m 3 )

Sporer B

(10 6 celler/m 3 )

Total mikroorganismer

B

(10 6 celler/m 3 ) n A

Actinomyceter C

(10 6 celler/m 3 )

Soppsporer B

(10 6 celler/m 3 )

Ranke 2 0,3(0,1-0,4) 0,7 0,01(0-0,02)* 0,5(0,3-0,7) 0,5(0,3-0,7) 1 1 0,1 2,5

Sikting/Kverning 4 0,2(0,1-0,5) 2,6(0,7-24,1) 0(0,4) 0,1(0-0,4) 0,3(0-0,7) 2 0,2(0-0,3) 0,7(0,1-1,3) 0-0,2

Papir 5 1,2(0,9-2,6) 0,7 0,3(0,1-0,6)* 0,1(0,1-0,4) 0,2(0,1-0,9) 2 0,1(0-0,1) 0,02(0-0,03) 0,1

Deponi 3 0,2(0,1-0,2) 0,8 0,03(0-0,1)* 0,02(0-0,03) 0,1(0-0,1) 1 0 0 0,1

Slakteavfall 4 0,4(0,2-0,6) 1,8(1,4-11,3) 0,1(0-0,6) 0,01(0-0,1) 0,1(0-0,7) 2 0,2(0,1-0,2) 0,1(0-0,1) 0-2,5

Rengjøring D

1 - - - - - - - -

A: Antall målinger

B: Analysert med fluorescense mikroskopi (FM)

C: Analysert med scanning elektron mikroskopi (SEM)

D: Prøven ødelagt

*Registrering av Gram-negative bakterier

NH3

(ppm)

More magazines by this user
Similar magazines