Rapport nr 3-06 - Avfall Norge

avfallnorge.web123.no

Rapport nr 3-06 - Avfall Norge

Kartlegging av helserisiko ved arbeid på komposteringsanlegg – resultatrapport Side 5

INNHOLDSFORTEGNELSE

Innledning 7

Kompostering av biologisk avfall 8

Komposteringsprosessen 8

Komposteringsmetoder ved deltakende anlegg 8

Metoder 12

Undersøkelsesgruppe 12

Beskrivelse av arbeidet 13

Design på undersøkelsen 13

Omfang av prøvetakingen 14

Eksponeringsmålinger 14

Prøvetaking 15

Analyse 16

Total mikroorganismer 16

Endotoksiner, β(1-3)-glukaner, inhalerbart støv 16

Bestemmelse av helseeffekter 16

Nitrogenmonoksid (NO) i utårndingsluft 16

Lungefunksjonsundersøkelse (spirometri) 17

Akustisk rhinometri 17

Spørsmål om helseplager 18

Vurdering av resultatene 18

Bioaerosoler 19

Støv og gasser 21

Statistiske metoder 21

Resultater 22

Eksponering 22

Eksponering ved komposteringsarbeid 22

Eksponering ved anleggene 23

Eksponering ved ulike komposteringsmetoder 24

K:\2 Fagutvikling (prosjekter)\70 715 Arbeidsmiljø på kompostanlegg\Resultat - rapport\Rapport nr 3-06.doc

More magazines by this user
Similar magazines