Rapport nr 3-06 - Avfall Norge

avfallnorge.web123.no

Rapport nr 3-06 - Avfall Norge

Tabell 13. Konsentrasjon av bioaerosoler og amoniakk ved RTA

Arbeidsoperasjon n A

Inhalerbart

støv

(mg/m 3 )

Endotoksin

(EU/m 3 )

Kokker B

(10 6 celler/m 3 )

Eksponeringsnivå, median (range)

Sporer B

(10 6 celler/m 3 )

Total mikroorganismer

B

(10 6 celler/m 3 ) n A

Actinomyceter C

(10 6 celler/m 3 )

Soppsporer C

(10 6 celler/m 3 )

Ranke 3 0,3(0,1-0,6) 1,2(0,6-2,4) 0,1(0-0,2) 0,1(0-0,1) 0,3(0,1-0,4) 3 0,02(0-0,3) 0(0-0,02) 0-0,2

Rengjøring ranker 1 0,1 0,6 0,06 0,02 0,1 1 0,02 0 0

A: Antall målinger

B: Analysert med fluorescense mikroskopi (FM)

C: Analysert med scanning elektron mikroskopi (SEM)

NH 3

(ppm)

More magazines by this user
Similar magazines