Internasjonal Sosialisme - Internasjonale Sosialister

intsos.no

Internasjonal Sosialisme - Internasjonale Sosialister

Den siste tiDen har vært preget av krig.

I Afghanistan og Irak sprer Norge og «våre»

allierte død, ødeleggelse og kaos, mens i Palestina

er det Vestens forlengede arm i Midtøsten,

Israel, som utfører grusomhetene.

Dette er ikke kriger for demokrati eller menneskerettigheter.

Som alle kriger handler

også disse om makt og kontroll. USA, med

resten av Vesten motvillig på slep, kriger for

kontroll med oljeressurser og strategisk viktige

områder, men først og fremst for å demonstrere

hvem som styrer verden.

For å si det med de ledende høyresideideologene

i USA, så er landet i krig for «A New

American Century».

Det finnes et navn på systemet som fører til

denne typen kriger; imperialisme.

ifølge lenin er imperialismen et stadium

av kapitalismen; Når de kapitalistiske firmaene

blir så store at konkurransen foregår i

verdensmålestokk, og statsapparatene deltar

i konkurransen på vegne av sine kapitalister.

I et sånt system er krig logisk. Konkurransen

foregår med alle midler, også militære. Krigene

er med andre ord en annen side av det

samme systemet som bruker nyliberalistisk

ideologi til å skaffe økonomisk og politisk

www.INTSOS.NO

internasjonal sosialisme

- nr. 1. 1 - 2008. Utgitt

av Internasjonale Sosialister.

issn: 1503-2221.

epost: intsos@intsos.no.

postadresse: P.b.9226

Grønland, 0134 Oslo.

kontroll over både rike og (med mer katastrofalt

resultat) fattige land.

Det mest åpenbare eksempelet på en imperialistisk

krig idag er Irak. Landet har noen av

verdens største oljereserver, som USA nå har

fått direkte kontroll over. I tillegg er det helt

tydelig hvordan først amerikanske og deretter

selskaper fra andre krigførende land, får

lukrative kontrakter både i oljeindustrien og

ellers.

AfghAnistAn hAr ikke olje. Men landet

ligger strategisk til, både for å bygge oljerørledninger

og militært sett mellom russisk

innflytelsessfære og viktige regionale,

asiatiske stormakter (Iran, Pakistan, India).

Israel, på den annen side, er Vestens (idag

særlig USAs) brohode i Midtøsten, eller som

Israels ledende avis Haaretz engang skrev:

Israel er Vestens vaktbikkje. En gigantisk militærbase

som kan brukes til å holde de arabiske

regimene i sjakk.

Og alle tre eksempler viser tydelig både

overfor de andre vestlige landene og USAs

andre mulige rivaler, som Kina, India og

Russland, hvem som bestemmer i verden.

De siste var ihvertfall meningen. Men heldigvis

går ikke USA og Vestens kriger særlig bra.

internett: www.intsos.no.

konto: 7874 05 27591.

redaksjonssekretær:

Bjørn Østby.

redaksjon: Vegard Velle,

Simen Tuvedt, Susan Lyden,

Jon Sandven, Frans-Arne Sty-

UsA holDer på å tApe både i Afghanistan

og aller viktigst, Irak. Det er noe av bakgrunnen

for Barack Obamas popularitet i presidentvalgkampen.

Men Obama er ingen antiimperialist.

Selvom han framstiller seg som en fredskanditat,

er hans egentlige mål å opprettholde og

styrke USAs makt med litt andre midler.

USA taper krigene av tre hovedgrunner som

forsterker hverandre. Viktigst er selvfølgelig

motstanden i Afghanistan og Irak. I tillegg

kommer en økende motstand blant USAs

egne soldater og den verdensomspennende

antikrigsbevegelsen.

For oss som bor i et av de krigførende landene,

fins det ingen viktigere politisk oppgave

enn kampen mot krigen.

i Dette ArbeiDet er det avgjørende at det

ikke oppstår unødige splittelser. Vi må fortsette

å mobilisere en bredest mulig front,

der den naturlige parola er å trekke alle norske

soldater ut av Afghanistan.

Samtidig må sosialister peke på de underliggende

grunnene til krigene, som denne

lederen gjør et forsøk på. Skal vi noengang

oppnå en fredelig verden, må vi ikke bare

vinne kampen mot dagens kriger, men også

kampen mot dagens kapitalistiske og imperialistiske

system.

legar, Monika Ustad, Randi

Færevik, Bjørn Østby.

forsidefoto: Monika Ustad.

trykk: Nr.1Trykk as.

abonnement: abonnement@intsos.no.

Kr 250,- pr. år

(seks nr.)

LedeR

Slåss mot de imperialistiske krigene!

Magasinet finnes også i digital

versjon på www.intsos.no/.

internasjonal sosialisme 1-2008 3

More magazines by this user
Similar magazines