Internasjonal Sosialisme - Internasjonale Sosialister

intsos.no

Internasjonal Sosialisme - Internasjonale Sosialister

sine pensjonsrettigheter. I høst streiket togansatte

i det statlige SNCF for å beholde framforhandlete

goder de har hatt siden 30-tallet. de skal stadig

ha mulighet til å gå av ved fylte 50 år, men da med

mye dårligere lønn enn nå. Fra norsk arbeidsliv vet

vi at mange går av med uførepensjon i 50-årene,

så selv om togarbeidernes avtale er gunstig betyr

ikke det nødvendigvis at fortsatt jobb er problemfritt.

Vi kan trekke en parallell til vår kamp

for AFP og de som ønsker en pensjonstilværelse

uten belastningsskader. Ingen ønsker å jobbe seg

til sykdom. Ingen vil straffes økonomisk for å ønske

et liv ved siden av jobben.

Viguet dominique var en av 1 million som

demonstrerte i Paris 18. oktober. Han sier til LOaktuelt:

«Jeg er beredt til å kjempe for pensjonen min».

Sarkozy prøver nå å angripe de mest radikale delene

av fagbevegelsen, det kommunistiske CGT.

denne står sterkt i jernbanen, men er dessverre

blitt stående alene i sin kamp etter tilsynelatende

vellykket splitt og hersk. Svakere foreninger og

andre yrkesgrupper må være på vakt for å ikke bli

de neste. de bør kreve samme pensjonsordninger

som i jernabanen!

Presidenten vil også fjerne 35-timers uken,

som sosialdemokratene innførte etter at den konservative

regjeringen ble kastet på grunn av storstreiker

i 1995.

Sarkozy vil gjøre arbeidslivet mer «fleksibelt»,

med andre ord tøffere for landets arbeidere.

I 1995 var det pensjonsspørsmålet som fikk

folk på gaten. dette kan fort skje igjen hvis solidariteten

vinner fram.

Bulgaria, Slovenia og Slovakia

I mange nye eU-land i øst-europa er det kraftig

press på regjeringene om økte lønninger for

å hindre at folk reiser til vest, hvor inntektene er

bedre. dette brukes aktivt i forhandlinger med

generelt godt gjennomslag.

Nylig demonstrerte over 1000 stålarbeidere

utenfor Kremikovtzi-verket hvor de jobber med

12 000 lærere

I januar har 12 000 lærere

demonstrert og flere kan

følge etter. det koker i landet,

og streikebevegelsen har

stor støtte blant folk. Mellom

60% og 70% i meningsmålinger

støtter klassekampen, og

folk ser at andres kamp er de-

krav om mer penger. Alternativet deres var å blokkere

hovedstaden Sofia.

de ansatte mangler også ordentlig arbeidsutstyr

og redskaper. Arbeiderne krever at regjeringen

griper inn og sletter gjelden selskapet har.

etter at øst-europeiske land ble medlem i eU,

har prisene økt. I Slovenia demonstrerte 70 000 i

november med krav om at lønningene må øke mer

enn den stadig høye inflasjonen. I desember 2007

var den 5,7% høyere enn ett år tidligere. dette

var den største demonstrasjonen i Slovenias 16årige

historie (var tidligere en del av Jugoslavia).

For første gang samlet seks fagforbund seg til

en felles protest. den sentrum-høyreorienterte

regjeringen lar seg presse av en streikevillig bevegelse,

hvor andre deler av det sivile samfunnet

også er delaktig.

Nylig kjempet sykehusansatte i Slovakia til seg

en 20% lønnsøkning etter inspirasjon fra kollegaer

Polen. Selv om kravet var 30%, var det kanskje

nok for å hindre «hjerneflukt» til Østerrike.

Die linke

res egen kamp. en felles politisk

agenda kan bli resultatet.

Krav om tilbaketrekking

av polske styrker fra Irak, går

hånd i hånd med kamp for sosiale

rettigheter.

Valget i fjor var en felles

kampanje mot de konservative

Kaczinski-tvillingene, uten sær-

Det nye tyske venstrepartiet, Die

Linke, har gått fra å være et hovedsakelig

øst-tysk fenomen, til å bli

et nasjonalt parti, og har dermed

forandret hele det tyske politiske

landskapet.

I valgene i Hamburg i februar fikk

Die Linke 6,4%, som er nok til å

vinne seter i delstatsparlamentet.

Suksessen i Hamburg kom etter

liknende resultater andre steder i

Vest i januar, og har ført til at hverken

det konservative CDU eller det

sosialdemokratiske SPD kan danne

regjering med sine tradisjonelle alliansepartnere.

lig entusiasme over motkandidaten

Tusk, som vant.

Flere kommentatorer sier nå

at landet kan oppleve en liknende

situasjon som de revolusjonære

tilstandene som rystet det

gamle regimet i 1981.

NOTISeR

✪ færre vil til Afghanistan

Forsvaret merker

en påtakelig

lavere respons

på utlysning

av stillinger til

tjeneste i Afghanistan.

Da Vernepliktsverkets nylig

utlyste på 385 stillinger mottok de kun

550 søknader. Responsen er merkbart

dårligere enn tidligere.

✪ privat vaktselskap

trener i drap

Forsvaret betaler det private vaktselskapet

Ronin for å trene opp soldatene

som sendes til Afghanistan. Soldatene

blir trent i livvakt- og ekortetjeneste.

- Vi har holdt utdanning for forsvaret

siden vi begynte å sende soldater til

Afghanistan, sier daglig leder Kenneth

Nielsen i det private sikkerhetsselskapet

Ronin.

Etter press fra Stortinget måtte forsvaret

avslutte avtalen.

✪ solheim beundrer

UsAs utenrikspolitikk

– USA og Norge har i stor grad sammenfallende

syn på mange av konfliktene

i verden i dag, mener miljø- og

utviklingsminister Erik Solheim.

Uttalelsen kom i forbindelse med et

møte med USAs viseutenriksminister,

Nicholas Burns i Washington.

✪ bjeffer mot sin herre

Karzai tror ikke

flere soldater vil

bedre sikkerheten

i landet.

- Jeg er ikke sikker

på at det

å utplassere flere styrker er det rette

svaret, sier Afghanistans president Hamid

Karzai i et intervju med den tyske

avisa Die Welt.

Afghanistan trenger mest av alt å

bygge opp humankapital og in-

internasjonal sosialisme 1-2008 5

More magazines by this user
Similar magazines