Last ned program (87.6 KB) - Innomed

innomed.no

Last ned program (87.6 KB) - Innomed

Invitasjon til nasjonal møteplass

NORNI – Norwegian NeuroImaging Initiative

Sted: GARDERMOEN, Radisson Blue Airport Hotel

Dato: torsdag 8. september 2011


InnoMed og Nansen Neuroscience

Network inviterer til seminar om

”Felles protokoller for hjerneavbildning”

Felles protokoller for hjerneavbildning vil være til stor nytte for klinisk virksomhet og

forskning.

Rutine MR-undersøkelse ved ulike hjernelidelser har mange likhetstrekk, noe som gjør det

mulig å standardisere MR datainnsamlingen på tvers av studier. Dette har ikke vært gjort

tidligere i Norge, hovedsakelig på grunn av mangel på samordning på tvers av helseforetak,

sykehus og forskningsgrupper. I dag har vi en unik mulighet til å fremme innføring av

standardiserte MR protokoller ved utredning og oppfølging av spesifikke hjernelidelser.

Dette på grunn av økende interesse for nasjonalt samarbeid på tvers av de kliniske miljøer

og universiteter, spesielt innen psykiatri, geriatri og nevrologi. Innenfor disse feltene er det

flere nye prosjekter som vil blir igangsatt de neste årene.

Mål

1) Igangsette arbeid for å utvikle standard protokoller for MR bildediagnostiske

datainnsamling.

2) Lage forum for utveksling av kunnskap, samarbeid og formidling

3) Lage planer for utvikling av infrastruktur for samordning, logistikk og håndtering av

forskningsprosjekter

Informasjon om muligheter og pågående prosjekter vil bli gitt, og forslag til praktisk

samordning og prosjekt for gjennomføring vil bli diskutert

Seminaret vil belyse situasjonen i alle helseregioner i Norge samt hvordan slike løsninger

kan innføres i Norge

Vi inviterer representanter fra hele HelseNorge: radiologer, klinikere innen

nevrologi, geriatri, psykiatri og andre, radiografer, forskere, fysikere,

helseledelse/direktorat.

Sted: Gardermoen Radisson Blue Sky Hotel GARDERMOEN

Tid: Torsdag 8. september 2011, kl. 10:00 – 16:00

Påmelding gjøres her:

http://www.innomed.no/nb/moteplasser/2011/09/08/felles-protokoller-hjerneavbildning/

Frist: innen fredag 31. august 2011

Deltakelse er gratis, inkluderer lunsj og forfriskninger

InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for

behovsdrevet innovasjon i helsesektoren.


PROGRAM Møteleder: Ole A. Andreassen

Tema Foredragsholder

09:00 – 10:00 Registrering

10:00 – 10:10

Velkommen - program for dagen

10:10 – 10:35 Utfordringer med forskjellige

protokoller klinisk MRI

10:35 – 11:00 Multiscanner MRI studier,

utfordringer og muligheter

11:00 – 11:25

11:30 – 12:30

MRI ved prekirurgisk utredning – er

standardisering mulig?

LUNSJ

12:30 – 12:55 Variabilitet innen MRI, fra

gruppenivå til enkeltpasient

12:55 – 13:20 MRI i Tromsøundersøkelsen, hva kan

befolknings-undersøkelser bidra

med?

13:20 – 13:45 Utredning av pre-demenstilstander

og demens: Hvorfor er ikke MRI blitt

rutine?

13:45 – 14:10

14:10 – 15:30

Standardisering av protokoller,

longitudinelle studier

Parallellsesjoner

1) Samordning av forskningsmetode

– infrastruktur.

2) Implementering i daglig klinikk

15:30 – 16:00 Felles avslutning

Oppsummering, spørsmål, veien

videre og avslutning

Mellom hver forelesning vil det bli

avsatt tid for spørsmål

Per Michaelsen, Innovasjonsrådgiver

InnoMed & Ole A. Andreassen,

professor UiO

Mona Beyer, overlege, Helse Stavanger

Anders M. Fjell, professor, UiO

Asta Håberg, professor, NTNU

Toot’s restaurant

Spørsmål vedrørende seminaret kan rettes til:

Ole Andreassen: o.a.andreassen@medisin.uio.no

Per Michaelsen, Inven2: Tlf. 911 05 895; per.michaelsen@inven2.com

Karsten Specht, forsker, UIB

Torgil Riise Vangberg, forsker, UiT

Tormod Fladby, professor, UiO

Atle Bjørnerud, professor, UiO

1. Ledes av Anders Fjell, professor,

UiO & Arvid Lundervold,

professor, UiB

2. Ledes av Kjell Arne Kvistad

seksjonsoverlege St Olavs

hospital

Ole A. Andreassen, professor, UiO

More magazines by this user
Similar magazines