Mer info her (pdf 4mb) - Euroskilt AS

euroskilt.no

Mer info her (pdf 4mb) - Euroskilt AS

Størrelse US

Postboks 89

Sjøsenteret Vallø

3166 Tønsberg

Skilttegning fartsgrense

størrelse US

Rund type

500 mm

XYZ - feste

Knekkledd i trafikkrettning

Skilt sett ovenfra

Tlf: (+47) 33 35 39 10

Fax: (+47) 33 32 40 27

Org.nr: NO 979 782 500

Diodeavstand ca 16mm

Festebrakett

for rett vegg

XYZ Med knekkledd

Tilstand 1 Tilstand 2 Tilstand 3

Tilstand 4 Tilstand 5 Tilstand 6

Med blinkfunksjon Med blinkfunksjon

550 mm

Festebrakett

for buet vegg

XYZ Med knekkledd

Andre fartsgrenser

på forespørsel

R