Marts – april – Maj 2013 - Mariendal kirke

mariendalkirke.dk

Marts – april – Maj 2013 - Mariendal kirke

Marts april Maj 2013


søren KierKegaard: Vælg dig selV

Søren Kierkegaard har efterladt sig adskillige bøger og optegnelser,

og eftertidens fortolkninger af dem fylder uendeligt

mange flere hyldemeter. Så det er naturligvis halsløs gerning at

ville beskrive hans tankegang på en enkelt side. Alligevel skal

forsøget gøres her, ikke bare fordi hans 200-års fødselsdag fejres

i hele verden, men også fordi han stadig er aktuel måske

mere end nogensinde.

Baggrunden for Kierkegaards tanker er den proces, som

man plejer at kalde sekulariseringen, og som betød, at den menneskelige

tankegang og livsforståelse blev frigjort fra troen og

religionen. Det er i sig selv en lang historie, som ikke skal udfoldes

her, blot skal det konstateres, at i oplysningens og rationalismens

tid i 1700-tallet var det ikke længere en selvfølge, at man

tog Vorherre med i billedet, når man ville forstå sig selv og sin

tilværelse. En konsekvens af denne sekularisering var, at tilværelsen

mistede sin selvfølgelige karakter, og det var Kierkegaard

en af de første til at diagnosticere og tage konsekvensen af.

Midt i jubelen over, at menneskesynet var sluppet ud af den

religiøse spændetrøje, opstod et spørgsmål, som egentlig har

været på dagsordenen lige siden oplysningstiden: Når det ikke

er Gud, der skaber mennesket og dets skæbne, hvem eller hvad

gør så? Hvad gør et menneske til det, det er? Allerede på Kierkegaards

tid fremkom det synspunkt, som vel må siges at have

sejret i de forløbne århundreder, nemlig at mennesket ikke er

andet end et produkt af sin arv og sit miljø. Ifølge denne opfattelse

er det altså ikke en overordnet (guddommelig) vilje eller

bestemmelse, der former mennesket, men derimod en række

tilfældige faktorer såsom forældrenes arvemasse og forskellige

påvirkninger igennem opvæksten. Fra tiden efter 1968 kender

vi synspunktet i karikeret udgave, når enhver småforbryder

blev undskyldt med, at det var samfundets skyld, at han var

havnet på anklagebænken. Hermed blev begrebet ansvar tømt

for betydning, for når man i den bedste mening vil undskylde

et menneske ved at finde udefrakommende og bagvedliggende

årsager til dets opførsel (fx at det har arvet en svag karakter, er

blevet slået og vanrøgtet som barn, er blevet mobbet i skolen

etc.), så er man jo godt på vej til helt at opløse dette menneskes

personlighed og reducere det til et viljes- og ansvarsløst produkt

af omstændighederne. Tanken om en menneskelig personlighed,

et ”selv”, bliver umuliggjort.

Og det var så her Kierkegaard satte ind. Han opererer

med forskellige figurer i sit forfatterskab, repræsenteret ved

pseudonymer. En af disse figurer er æstetikeren, der er en ung

mand, som har gjort den erkendelse, jeg netop har beskrevet,

og som derfor hverken kan tage sig selv eller andre alvorligt,

for vi er jo allesammen bare produkter, som ville være blevet

til nogle helt andre, hvis en eller anden faktor i vore forudsætninger

havde været anderledes.

Til denne desillusionerede og værdirelativistiske æstetiker

taler et andet af Kierkegaards pseudonymer, nemlig etikeren,

der siger: Du skal begynde med at vælge dig selv, det er en

nødvendig forudsætning for, at du overhovedet kan vælge noget

som helst andet, og for at noget kan få betydning og blive

til alvor for dig. Og fortsætter etikeren når jeg siger, at du

skal vælge dig selv, så mener jeg ikke, at du sådan frit ud i den

blå luft skal plukke det ene og det andet til dig og sige, at det

skal være en del af dig. Et sådant frit valg er ikke muligt, og

hvis du alligevel forsøger det, bliver det kun nogle falske og

uægte masker, du kommer til at tage på dig. Når det handler

om selvet, om identiteten, er der ikke frit valg som på hylderne

som i et supermarked. Derimod skal du vælge det, som

du i forvejen allerede er, altså det, som din arv og dit miljø og

alle mulige mere eller mindre tilfældige og uigennemskuelige

omstændigheder har gjort dig til. Alt det kan du ikke lave om

på, du kan ikke trævle dit liv op baglæns og slippe af med de

påvirkninger og forudsætninger, som du nu engang bærer med

dig; de udgør en uomgængelig nødvendighed for dig. I den forstand

er du determineret og spundet ind i nødvendighed. Den

eneste reelle mulighed, du har, er frivilligt at vælge den nødvendighed,

som du ikke kan slippe uden om; du kan frivilligt

overtage dig selv og stå inde for dig selv, som om det virkelig

var dig selv, der havde skabt dig.

Jamen hør nu! vil æstetikeren så sige: Hvis jeg var født et

andet sted eller i en anden tid, eller hvis bare en lille omstændighed

havde været anderledes i min barndom, så var jeg jo

blevet en ganske anden; altså er det helt tilfældigt, at jeg er den,

jeg er, og det kan jeg da ikke tage alvorligt eller tage ansvar for.

Hertil vil etikeren svare: Du har ganske ret i alt det, du siger.

Du har ikke ansvaret for, at du er den, du er; men ikke desto

mindre skal du overtage ansvaret for det. Eller rettere: Du har

valget mellem at vælge at være den, du er, eller ikke være nogen

overhovedet. Noget tredje gives ikke.

Kierkegaard (etikeren) formulerer det således i Enten-Eller

(SV 3. udg. bd. 3 s. 232): ”Individet bliver sig da bevidst som

dette bestemte Individ, med disse Evner, disse Tilbøieligheder,

disse Drifter, disse Lidenskaber, paavirket af denne bestemte

Omgivelse, som dette bestemte Produkt af en bestemt Omverden.

Men idet han saaledes bliver sig bevidst, overtager han

det Altsammen under sit Ansvar. Han hæsiterer ikke, om han

skal tage det Enkelte med eller ikke; thi han veed, at der er

noget langt Høiere, der gaaer tabt, hvis han ikke gjør det.”

Når Kierkegaard siger om etikeren, at han ikke ”hæsiterer”,

dvs. han tøver ikke, om han skal ”tage det Enkelte med

eller ikke”, understreger han, at valget står imellem alt eller intet.

Når man tager ansvar for sig selv, kan man ikke nøjes med

at stå ved det i een selv og i eens situation, som man bryder sig

om, nej, man må tage det hele på sig. Derved kommer et menneske

også til at stå ved sin skyld. Så hvis Peter Madsen har

gjort noget ulovligt, måske ligefrem noget frygteligt, så kan

det godt være, at der er en række udefrakommende årsager til,

at han er blevet, som han er og er endt som forbryder. Men det

er altså så nu engang ham, og hvis han er etiker, vælger han at

stå inde for det. Det er muligt, at det så at sige er ”skæbnen”,

der har ført ham ud i forbrydelsen, men når han identificerer

sig med sig selv, bliver hans skæbne til skyld, til hans skyld.

Hvis etikeren så tager et skridt videre, idet han vælger at

regne med en guddommelig instans og tolker det som en opgave

stillet ham af Gud, at han skal tage sig selv og sin skæbne

på sig, så er etikeren sprunget fra det etiske til det religiøse

stadium. Og så kommer der pludselig alvor ind i tilværelsen,

for når et menneske står inde for sig selv og tager sin skyld på

sig, og denne skyld sættes i forhold til Gud, så bliver den til

synd. Altså til noget, der som Kierkegaard vil sige står i

vejen for menneskets evige salighed (hvordan man så ellers vil

definere den!). Først da er der alvor, betydning og lidenskab i

menneskelivet, og først da kan mennesket forstå den kristne

forkyndelse om Guds tilgivelse og syndernes forladelse.

Preben Ulstrup


gUdsTJeNesTeR

FeBRUAR

Onsdag d. 27. kl. 17.30

Gudstjeneste v. Birgitte Veit. Følges af

spisning og filmaften.

MARTs

lørdag d. 2. kl. 12.00

Dåbsgudstjeneste v. Birgitte Veit.

søndag d. 3 kl. 10.30 (3. s. i fasten)

Højmesse v. Sandra Kastfelt

Fredag d. 8. kl. 13.30

Gudstjeneste v. Sandra Kastfelt. Følges

af eftermiddagsmøde.

søndag d. 10. kl. 10.30 (Midfaste)

Højmesse v. Birgitte Veit. Følges af

kirkekaffe.

Onsdag d. 13. kl. 17.30

Gudstjeneste v. Birgitte Veit. Følges af

spisning og foredrag.

søndag d. 17. kl. 10.30

(Mariæ Bebudelse)

Højmesse kl. 10.30 v. Preben Ulstrup.

Fredag d. 22. kl. 13.30

Gudstjeneste v. Preben Ulstrup. Følges

af eftermiddagsmøde.

søndag d. 24. kl. 10.30

(palmesøndag)

Højmesse v. Birgitte Veit.

Onsdag d. 27. kl. 17.30.

Børnegudstjeneste v. Sandra Kastfelt.

Alle børn og voksne er velkomne. Forældre

og småbørn fra kirkens musikalske

legestue medvirker. Følges af spisning,

som er gratis.

KiRKe Og sOgN

FeBRUAR

Onsdag d. 27. kl. 19.00: Film

Efter gudstjenesten (kl. 17.30) kan et

måltid købes for 20 kr. Herefter vises kl.

19.00 filmen: Forbrydelse og Straf fra

1935 med Peter Lorre. Efter filmen er der

mulighed for at drøfte den.

skærtorsdag d. 28. kl. 17.30

Højmesse v. Birgitte Veit.

langfredag d. 29. kl. 10.30

Højmesse v. Preben Ulstrup.

søndag d. 31. kl. 10.30 (påskedag)

Højmesse v. Sandra Kastfelt

APRil

Mandag d. 1. kl. 10.30 (2. påskedag)

Højmesse v. Preben Ulstrup.

Fredag d. 5. kl. 13.30

Gudstjeneste v. Birgitte Veit. Følges af

eftermiddagsmøde.

lørdag d. 6. kl. 12.00

Dåbsgudstjeneste v. Sandra Kastfelt.

søndag d. 7. kl. 10.30 (1. s. e. påske)

Højmesse v. Sandra Kastfelt.

Onsdag d. 10. kl. 17. 30

Gudstjeneste v. Birgitte Veit. Følges af

spisning og foredrag.

søndag d. 14. kl. 10.30 (2. s. e. påske)

Højmesse v. Preben Ulstrup. Følges af

kirkekaffe.

Fredag d. 19. kl. 13.30

Gudstjeneste v. Sandra Kastfelt. Følges

af eftermiddagsmøde.

søndag d. 21. kl. 10.30 (3. s. e. påske)

Højmesse v. Preben Ulstrup.

Onsdag d. 24. kl. 17.30

Børnegudstjeneste / Koncert v. Sandra

Kastfelt, arrangeret i samarbejde med

FDF. Følges af spisning, som er gratis.

Fredag d. 26. kl. 10.30 (Bededag)

Højmesse v. Birgitte Veit.

søndag d. 10. kl. 19.30:

Kirkekoncert

Den Danske Guitarkvartet. Med de fire

guitarer åbner sig en klangverden, man

ikke troede mulig for den klassiske guitar.

På repertoiret er bl.a. filmmusik af

Philip Glass, klassisk italiensk af Ferdinando

Carulli, ungarsk folketone og

jazzet-brasilianske klange af Paulo Bellinati.

Gratis adgang.

søndag d. 28. kl. 10.30 (4. s. e. påske)

Højmesse v. Sandra Kastfelt. Konfirmation.

MAJ

Fredag d. 3. kl. 13.30

Gudstjeneste v. Preben Ulstrup. Følges

af eftermiddagsmøde.

lørdag d. 4. kl. 11.00

Højmesse v. Birgitte Veit. Konfirmation.

søndag d. 5. kl. 10.30 (5. s. e. påske)

Højmesse v. Birgitte Veit. Konfirmation.

Onsdag d. 8. kl. 17.30

Gudstjeneste v. Preben Ulstrup. Følges

af spisning og sangaften.

torsdag d. 9. kl. 10.30

(Kristi Himmelfarts dag)

Højmesse v. Sandra Kastfelt.

lørdag d. 11. kl. 12.00

Dåbsgudstjeneste v. Preben Ulstrup

søndag d. 12. kl. 10.30 (6. s. e. påske)

Højmesse v. Preben Ulstrup. Følges af

kirkekaffe.

søndag d. 19. (pinsedag) kl. 10.30

Højmesse v. Birgitte Veit

Mandag d. 20. kl. 10.30 (2. pinsedag)

Højmesse v. Sandra Kastfelt.

Onsdag d. 22. kl. 17.30

Gudstjeneste v. Preben Ulstrup. Følges

af udflugt til St. Magleby Kirke.

søndag d. 26. kl. 10.30 (trinitatis)

Højmesse v. Birgitte Veit.

foredrag v. mag. art. Ulla Kjær fra Nationalmuseet:

Billeder og budskaber: Kirker

og kalkmalerier på Møn.

MARTs

Fredag d. 22. kl. 14.00:

eftermiddagsmøde

Efter en kort gudstjeneste (kl. 13.30) holder

Preben Ulstrup foredrag kl. 14.00:

Stil og ceremoniel ved det russiske kej-

Fredag d. 8. kl. 14.00:

eftermiddagsmøde

serhof. Om sammenhængen mellem form

og indhold.

Efter en kort gudstjeneste (kl. 13.30) er Onsdag d. 13. kl. 19.00: Foredrag

der kl. 14.00 foredrag v. Sandra Kastfelt: Efter gudstjenesten (kl. 17.30) kan et

Pompei byen i vulkanens skygge. måltid købes for 20 kr. Herefter kl. 19.00

Fortsættes på bagsiden ➤


fortsat fra forrige side

Onsdag d. 27. kl. 17.30:

Børnegudstjeneste

Børn og forældre fra kirkens legestue

medvirker. Alle er velkomne. Efter gudstjenesten

serveres børnevenlig mad, som

er gratis.

APRil

Fredag d. 5. kl. 14.00:

eftermiddagsmøde

Efter en kort gudstjeneste (kl. 13.30) holder

Birgitte Veit foredrag: Præstekonen

Eline Boisen.

søndag d. 7. kl. 19.30: Kirkekoncert

Blokfløjtekvartetten Sirena samt organisterne

Niels Danielsen og Svend Hvidtfelt

Nielsen spiller værker af den danske komponist

Leif Kayser, som havde en særlig

evne til at skrive for de nævnte instrumenter.

Gratis adgang.

Onsdag d. 10. kl. 19.00: Foredrag

Efter gudstjenesten (kl. 17.30) kan et måltid

købes for 20 kr. Herefter kl. 19.00 foredrag

v. kunsthistoriker Bente Scavenius:

Havekunst i Danmark blandt andet om

Liselund på Møn.

Fredag d. 19. kl. 14.00:

eftermiddagsmøde

Efter en kort gudstjeneste (kl. 13.30) holder

Sandra Kastfelt foredrag kl. 14.00:

Et gulv i Paradis 300 tals kirkegulvet i

Aquileia.

lørdag d. 20. kl. 8.30:

studietur til Møn

Studieturen lørdag den 20. april går til

kirker med kalkmalerier af Elmelundemesteren,

som repræsenterer et højdepunkt i

dansk kalkmaleri. Vi kører fra Mariendal

kirke kl. 8.30 til Fanefjord og Keldby kirker.

Efter frokost på Præstekilde Hotel ser

vi Elmelunde kirke og går en tur i Liselund

Slotspark. Inden hjemturen får vi kaffe og

æblekage. Forventet hjemkomst kl. 19.00.

Prisen er 350 kr., som betales på dagen, og

den inkluderer bustransport, frokostbuffet

og kaffe. Tilmelding til Mariendal kirkes

kontor.

Onsdag d. 24. kl. 17.30:

Børnegudstjeneste / Koncert

Arrangeret i samarbejde med FDF. Dans

& Lær medvirker i kirken med et sansebombardement

af elektronisk musik blandet

med fuglestemmer. Se nærmere på

internetsiden www.dansoglaer.dk Alle er

velkomne. Følges af spisning, som er gratis.

torsdag d. 25. kl. 19.30:

store Bededags aften

Den danske trio Par Piaf spiller og synger

Edith Piafs sange, krydret med historiefortælling

om hendes liv og levned. Herefter

serveres kaffe og te med varme hveder.

søndag d. 28. kl. 19.30:

Kirkekoncert

Claudiuskoret, under ledelse af Liv Askholm,

holder forårskoncert med et varieret

program. Gratis adgang.

MAJ

Fredag d. 3. kl. 14.00:

eftermiddagsmøde

Efter en kort gudstjeneste (kl. 13.30) holder

Preben Ulstrup foredrag kl. 14.00:

Mode og stil ved det russiske kejserhof.

Om sammenhængen mellem form og indhold.

Onsdag d. 8. kl. 19.00: salmeaften

Efter gudstjenesten (kl. 17.30) kan et måltid

købes for 20 kr. Herefter kl. 19.00:

H.A. Brorson og hans univers v. Preben

Ulstrup og Svend Hvidtfelt Nielsen. Vi

synger nogle af digterens salmer og drøfter

deres indhold og betydning.

Onsdag d. 22. kl. 17.30:

Kirketur til store Magleby

Vi mødes i Mariendal kirke kl. 17.30 til en

kort gudstjeneste. Efter at have indtaget en

sandwich kører vi kl. 18.30 i bus til Store

Magleby Kirke, hvor vi hører om hollænderne

på Amager og ser den nye altertavle

af kunstneren Thomas Kluge. Hjemkomst

til Mariendals kirkeplads kl. ca. 20.30. Tilmelding

ikke nødvendig.

torsdag d. 30 kl. 10.00 - ca. 18.30:

store skovtur til sorø

Afgang med bus fra kirken kl. 10.00 til

Sorø Klosterkirke, hvor vi får rundvisning.

Derefter frokost på Gyrstinge Skovkro, inden

vi kører tilbage til Sorø og ser det nye,

ombyggede Sorø Kunstmuseum. Kaffe på

kunstmuseet. Forventet hjemkomst ca. kl.

18.30.

Tilmelding til turen kan tidligst ske ved

kirkekaffen efter højmessen søndag d. 12

maj, herefter ved henvendelse til kirkekontoret

fra mandag d. 13. maj.

Du kan altid blive opdateret på www.mariendalkirke.dk

AdResseR

Mariendal kirke

Nitivej 17, 2000 Frederiksberg.

Sognepræst Sandra Kastfelt, Egernvej 29.

Træffes tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-11,

torsd. kl. 17-18 samt efter aftale.

Tlf. 3834 1717.

Sognepræst Preben Ulstrup, Solsortvej 69.

Træffes mandag, onsdag og torsdag kl.

9-10, tirsdag kl. 18-19 samt efter aftale.

Tlf. 3810 3916.

Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed,

sognepræst Birgitte Veit, Egernvej 43.

Træffes tirsdag, torsdag og fredag kl. 10-11,

onsdag kl. 16-17 samt efter aftale.

Tlf. 2360 2676.

Kirkekontoret, Menighedshuset, Nitivej 17.

Kordegn Jens Christensen.

Træffes mandag-fredag kl. 10-13,

torsdag tillige kl. 16-18.

Tlf. 3810 7355 Fax 3810 7329.

Organist Svend Hvidtfelt Nielsen,

Nebbegårdsbakken 18, 2400 Kbh. NV.

Tlf. 3828 6486.

Kirketjeneren træffes som regel i kirken kl.

9-12 (ikke mandag).

Formand for menighedsrådet: Mette Høeberg,

Duevej 18, 2000 Frederiksberg.

Menighedsbørnehaven:

Kong Georgsvej 40, Tlf. 3886 6662.

KiRKelige

hANdliNgeR

Dåb anmeldes til kirkekontoret.

Vielser: Dag og tid aftales med kirkekontoret.

Når papirerne er ordnet på Rådhusets

ægteskabskontor, afleveres prøvelsesattesten

til kirkekontoret.

Begravelser: Dag og tid aftales med den

præst, der skal foretage begravelsen.

Sognets grænser følger kommunegrænsen og

mid ten af Falkonér Allé, Holger Danskes Vej,

Kron prinsesse Sofies Vej og Godthåbsvej.

FOTOgRAFeRiNg

Fotografering og optagelse af video er ikke

tilladt under gudstjenester og kirkelige

handlinger i Mariendal Kirke. Man kan altid

få en aftale om fotografering i kirkerummet

umiddelbart efter en gudstjeneste eller kirkelig

handling.

Tryk & layout: Strandbygaard Grafisk a/s, Skjern.

Ansvarshavende redaktør

for dette kirkeblad: Preben Ulstrup

Forsideillustration:

Inge Lise Westmann

Næste kirkeblad

OMdeles d. 28. Og 29. Maj

More magazines by this user
Similar magazines