Views
5 years ago

Anene til Norodd BERGENE - Heimeside for Familien Bergene

Anene til Norodd BERGENE - Heimeside for Familien Bergene

Anene

Anene til Norodd BERGENE iii. Trond Krestaferson RANEIM ble født 12 Apr 1784 i 20/6 Na, Op og døde 27 Apr 1861 i Høyeim, Nes, Luster, SF 77 år gammel. Trond giftet seg med Ambjørg Hansdtr KLEIVE i 1821. Ambjørg Hansdtr ble født i Sviggum, Luster. iv. Halstein Krestaferson RANEIM ble født 17 Okt 1787 i 20/6 Na, Op. v. Ola Krestaferson RANEIM ble født 20 Mar 1797 i 20/6 Na, Op. Ola giftet seg med Kari Olsdtr ESPEDOKKEN i 1816. Kari Olsdtr ble født i 1792 i 11 Gol, Bu. 35 vi. Sigrid Krestafersdtr RANEIM (født 26 Apr 1795 i 20/6 Na, Op - døde 16 Jul 1858 i 85/3 Na, Op). Sigrid giftet seg med Arne Johanneson DØVRE 09 Apr 1820. Arne Johanneson ble født 08 Jan 1792 i 14/1 Na, Op og døde i 85/3 Na, Op. 71. Ragnhild Knutsdtr Nørre RANEIM, datter av Knut Gullikson Nørre RANEIM og Sigrid Halsteinsdtr Midtre RANEIM, ble født 10 Okt 1751 i 18 G2 Na, Op, døde 29 Aug 1827 i 20/6 Na, Op 75 år gammel, og ble begravet 09 Sep 1827. Generelle notater: Fuksebrekk når datter født. Ragnhild Knutsdtr Nørre giftet seg med Krestafer Nilsson Øvre GARLI 07 Sep 1777. Krestafer Nilsson Øvre ble født 01 Mar 1733 i 23 Na, Op og døde etter 1801 i 20/6 Na, Op. 72. Harald Halsteinson LANGØYDGARDEN, sønn av Halstein Haraldson GARTHUS og Kari Embriksdtr HØVE, ble født i 1770 i 41/3 Sa, Op og døde i 1853 i 14/4 Sa, Op 83 år gammel. Hendelser i hans liv: • Han bodde i Brenno, Sør-Aurdal, Oppland. Harald Halsteinson giftet seg med Jøren Henriksdtr TON i 1794. Jøren Henriksdtr ble født 24 Jun 1774 i 103/9 Na, Op og døde i 1853 i 14/4 Sa, Op 79 år gammel. Barn i dette ekteskapet var: i. Halstein Haraldson HØVSEIGE ble født i 1794 i 14/4 Sa, Op. ii. Kari Haraldsdtr HØVSEIGE ble født i 1795 i 14/4 Sa, Op og døde i 1867 i Hølerseterbrøtin, Sør-Aurdal, Oppland 72 år gammel. Kari giftet seg med Knut Bjørnson HØLERSETEREIGE i 1823. Knut Bjørnson ble født i 1789 i Oppheim, Sør- Aurdal, Oppland og døde i 1857 i Sør-Aurdal, Oppland 68 år gammel. iii. Halstein Haraldson HØVSEIGE ble født i 1797 i 14/4 Sa, Op og døde i 1797 i 14/4 Sa, Op. iv. Halstein Haraldson HØVSEIGE ble født i 1799 i 14/4 Sa, Op og døde i 1843 i Sør- Aurdal, Oppland 44 år gammel. v. Henrik Haraldson HØVSEIGE ble født i 1802 i 14/4 Sa, Op. vi. Nils Haraldson HØVSEIGE ble født i 1805 i 14/4 Sa, Op og døde i 1833 i 22/15 Sa, Op 28 år gammel. Nils giftet seg med Olea Pålsdtr LIE i 1827. Olea Pålsdtr ble født i 1801 i Sør-Aurdal, Oppland. vii. Ola Haraldson HØVSEIGE ble født i 1808 i 14/4 Na, Op. 36 viii. Anders Haraldson HØVSEIGE (født i 1810 i 14/4 Sa, Op - døde 30 Apr 1884 i 100/6 Na, Op). Anders giftet seg med Kari Haraldsdtr DOKKEN i 1836. Kari Haraldsdtr ble født i 1810 i 48/7 Sa, Op og døde i 1884 i 100/6 Na, Op 74 år gammel. ix. Harald Haraldson HØVSEIGE ble født i 1812 i 14/4 Sa, Op. x. Arne Haraldson HØVSEIGE ble født i 1816 i 14/4 Sa, Op. Arne giftet seg med Ingrid Olsdtr ØYGARDSHUSET. 73. Jøren Henriksdtr TON, datter av Henrik Nilsson sørre TON og Ingebjørg Andersdtr TON, ble født 24 Jun 1774 i 103/9 Na, Op og døde i 1853 i 14/4 Sa, Op 79 år gammel. Hendelser i hennes liv: • Hun bodde i Brenno, Sør-Aurdal, Oppland. Jøren Henriksdtr giftet seg med Harald Halsteinson LANGØYDGARDEN i 1794. Harald Halsteinson ble født i 1770 i 41/3 Sa, Op og døde i 1853 i 14/4 Sa, Op 83 år gammel. 74. Harald Knutson KAMBEN , sønn av Knut Olson THORSRUD(NØRRE) og Kari Haraldsdtr GARTHUS, ble født i 1780 i Sør-Aurdal, Oppland og døde i Gudmundslie, Sør-Aurdal, Oppland. Side 28

Hendelser i hans liv: Anene til Norodd BERGENE • Han bodde i Dokken 48/7, Skørre 48/8. • Han arbeidet som 'spikar-Harald'. Harald Knutson giftet seg med Marit Helgesdtr ØLMHUS. Marit Helgesdtr ble født i Sør-Aurdal, Oppland. Barnet i dette ekteskapet var: i. Kari Haraldsdtr DOKKEN ble født i 1805 i Sør-Aurdal, Oppland og døde i 1810 i Sør-Aurdal, Oppland 5 år gammel. Harald Knutson giftet seg deretter med Berit Andersdtr LUNDATN i 1808. Berit Andersdtr ble født i 1784 i Sør-Aurdal, Oppland og døde i 1840 i Sør-Aurdal, Oppland 56 år gammel. Barn i dette ekteskapet var: 37 i. Kari Haraldsdtr DOKKEN (født i 1810 i 48/7 Sa, Op - døde i 1884 i 100/6 Na, Op). Kari giftet seg med Anders Haraldson HØVSEIGE i 1836. Anders Haraldson ble født i 1810 i 14/4 Sa, Op og døde 30 Apr 1884 i 100/6 Na, Op 74 år gammel. ii. Ragnhild Haraldsdtr DOKKEN ble født i 1812 i Sør-Aurdal, Oppland. Ragnhild giftet seg med Amund Syverson TORSRUDHAGIN i 1843. Amund Syverson ble født i 1809 i Sør-Aurdal, Oppland. iii. Knut Haraldson DOKKEN ble født i 1814 i Sør-Aurdal, Oppland og døde i 1815 i Sør-Aurdal, Oppland i en alder av 1 år. iv. Anders Haraldson DOKKEN ble født i 1816 i Sør-Aurdal, Oppland. v. Knut Haraldson DOKKEN ble født i 1818 i Sør-Aurdal, Oppland og døde i 1847 i Erstad, Sør-Aurdal, Op 29 år gammel. vi. Jon Haraldson DOKKEN ble født 24 Nov 1821 i Sør-Aurdal, Oppland, døde 24 Feb 1822 i Sør-Aurdal, Oppland, og ble begravet 02 Mar 1822. vii. Ola Haraldson DOKKEN ble født 24 Nov 1821 i Sør-Aurdal, Oppland. Ola giftet seg med Ingrid Olsdtr BAKKEBRØTIN i 1843. Ingrid Olsdtr ble født i 1821 i Knutsonlie, Sør-Aurdal, Oppland. viii. Harald Haraldson DOKKEN ble født i 1824 i Køldokke 48/7 I Sør-Aurdal og døde i 1927 i Turibrøtin 27/5 I Vestre Bagn, Sør-Aurdal 103 år gammel. Harald giftet seg med Gunhild Gudmundsdtr GUDMUNDSLIE i 1848. Gunhild Gudmundsdtr ble født i 1821 i 22/17 Sa, Op og døde i 1890 i 27/5 Sa, Op 69 år gammel. ix. Knut Haraldson DOKKEN ble født 08 Okt 1826 i 48/7 Sa, Op, døde 09 Feb 1921 i 106/14 Na, Op 94 år gammel, og ble begravet 26 Feb 1921. Knut giftet seg med Olia Andersdtr AUSTEGARDSLIE i 1846. Olia Andersdtr ble født i 1823 i 12/13 Sa, Op og døde i Bruhallen, Nord-Aurdal, Oppland. x. Jon Haraldson DOKKEN ble født i 1828 i Sør-Aurdal, Oppland og døde i 1829 i Sør- Aurdal, Oppland i en alder av 1 år. Harald Knutson giftet seg deretter med Gunhild Olsdtr GUDMUNDSLIE i 1841. Gunhild Olsdtr ble født i Sør-Aurdal, Oppland. 75. Berit Andersdtr LUNDATN, datter av Anders Knutson LUNDATN og Ragnhild Jonsdtr GOPLERUD, ble født i 1784 i Sør-Aurdal, Oppland og døde i 1840 i Sør-Aurdal, Oppland 56 år gammel. Hendelser i hennes liv: • Hun bodde i Dokken 48/7, Skørre 48/8. Berit Andersdtr giftet seg med Harald Knutson KAMBEN i 1808. Harald Knutson ble født i 1780 i Sør- Aurdal, Oppland og døde i Gudmundslie, Sør-Aurdal, Oppland. 76. Per Knutson BØEIGE, sønn av Knut Person ÅBJØR og Helga Jørgensdtr DISERUD, ble født 20 Des 1750 i 91 Na, Op, døde 10 Nov 1836 i 106/39 Na, Op 85 år gammel, og ble begravet 20 Nov 1836. Generelle notater: er og nemnd Per Knutsson Brenden Per Knutson giftet seg med Berit Helgesdtr LEIRA, datter av Helge Gullikson LEIRA og Kari Gudbrandsdtr SKAVELDEN, i 1775. Berit Helgesdtr ble født i 1752 i 85/3 Na, Op. Side 29

 • Page 1: Anene til Norodd BERGENE Norodd Ber
 • Page 5 and 6: Anene til Norodd BERGENE 1. Norodd
 • Page 7 and 8: Anene til Norodd BERGENE Besteforel
 • Page 9 and 10: Anene til Norodd BERGENE Oldeforeld
 • Page 11 and 12: Anene til Norodd BERGENE Oppland. O
 • Page 13 and 14: Anene til Norodd BERGENE Feb 1867,
 • Page 15 and 16: Anene til Norodd BERGENE år gammel
 • Page 17 and 18: Anene til Norodd BERGENE 1961 88 å
 • Page 19 and 20: Anene til Norodd BERGENE 35. Sigrid
 • Page 21 and 22: Hendelser i hans liv: • Han ble d
 • Page 23 and 24: Anene til Norodd BERGENE Na, Op 89
 • Page 25 and 26: Anene til Norodd BERGENE Barn i det
 • Page 27 and 28: Anene til Norodd BERGENE i 15/1 Na,
 • Page 29 and 30: Anene til Norodd BERGENE 3x tippold
 • Page 31: Anene til Norodd BERGENE og døde i
 • Page 35 and 36: Anene til Norodd BERGENE Na, Op og
 • Page 37 and 38: Anene til Norodd BERGENE Andersson
 • Page 39 and 40: Anene til Norodd BERGENE giftet seg
 • Page 41 and 42: Anene til Norodd BERGENE døde i 18
 • Page 43 and 44: Anene til Norodd BERGENE Barn i det
 • Page 45 and 46: Anene til Norodd BERGENE 1859 i Sal
 • Page 47 and 48: Anene til Norodd BERGENE gammel. v.
 • Page 49 and 50: Anene til Norodd BERGENE v. Marit O
 • Page 51 and 52: Anene til Norodd BERGENE 131. Guro
 • Page 53 and 54: Anene til Norodd BERGENE Barn i det
 • Page 55 and 56: Anene til Norodd BERGENE 1763. Beri
 • Page 57 and 58: Anene til Norodd BERGENE Kari Embri
 • Page 59 and 60: Hendelser i hans liv: • Han ble d
 • Page 61 and 62: Anene til Norodd BERGENE født 01 A
 • Page 63 and 64: i 1/9 Sa, Op og døde i 107/3 Na, O
 • Page 65 and 66: Anene til Norodd BERGENE 1849 i 4/1
 • Page 67 and 68: Anene til Norodd BERGENE Na, Op og
 • Page 69 and 70: Anene til Norodd BERGENE 184. Per O
 • Page 71 and 72: Anene til Norodd BERGENE x. Ragnhil
 • Page 73 and 74: Anene til Norodd BERGENE SOLBREKKEN
 • Page 75 and 76: Anene til Norodd BERGENE 209. Ingeb
 • Page 77 and 78: Anene til Norodd BERGENE 1730 i 12/
 • Page 79 and 80: Anene til Norodd BERGENE vi. Per Kn
 • Page 81 and 82: Anene til Norodd BERGENE vi. Karen
 • Page 83 and 84:

  Anene til Norodd BERGENE Jun 1874 i

 • Page 85 and 86:

  Anene til Norodd BERGENE Okt 1785 i

 • Page 87 and 88:

  Anene til Norodd BERGENE 5x tippold

 • Page 89 and 90:

  Anene til Norodd BERGENE Barn i det

 • Page 91 and 92:

  Anene til Norodd BERGENE 134 ii. Ar

 • Page 93 and 94:

  Anene til Norodd BERGENE • Han ar

 • Page 95 and 96:

  Anene til Norodd BERGENE Stugardsjo

 • Page 97 and 98:

  Anene til Norodd BERGENE født i Ma

 • Page 99 and 100:

  Anene til Norodd BERGENE ix. Anne A

 • Page 101 and 102:

  Anene til Norodd BERGENE Barn i det

 • Page 103 and 104:

  Anene til Norodd BERGENE 310. Tørr

 • Page 105 and 106:

  Anene til Norodd BERGENE 319. Marit

 • Page 107 and 108:

  Anene til Norodd BERGENE iv. Tore O

 • Page 109 and 110:

  Hendelser i hans liv: • Han ble d

 • Page 111 and 112:

  Anene til Norodd BERGENE 108 Na, Op

 • Page 113 and 114:

  Anene til Norodd BERGENE G1 Na, Op.

 • Page 115 and 116:

  Hendelser i hennes liv: Anene til N

 • Page 117 and 118:

  Anene til Norodd BERGENE Else Persd

 • Page 119 and 120:

  Anene til Norodd BERGENE Halvord Er

 • Page 121 and 122:

  Op 62 år gammel. Anene til Norodd

 • Page 123 and 124:

  Anene til Norodd BERGENE 401. Ragnh

 • Page 125 and 126:

  Anene til Norodd BERGENE Barn i det

 • Page 127 and 128:

  Anene til Norodd BERGENE 425. Sønn

 • Page 129 and 130:

  Anene til Norodd BERGENE Lineikro,

 • Page 131 and 132:

  Anene til Norodd BERGENE ii. Ingebj

 • Page 133 and 134:

  Anene til Norodd BERGENE 1803 i 3/1

 • Page 135 and 136:

  Anene til Norodd BERGENE Persdtr bl

 • Page 137 and 138:

  483. Astrid Henriksdtr HJELLE (Dubl

 • Page 139 and 140:

  Anene til Norodd BERGENE i 9 G2, Na

 • Page 141 and 142:

  døde i 1795 i Hafton, Sør-Aurdal,

 • Page 143 and 144:

  Anene til Norodd BERGENE 6x tippold

 • Page 145 and 146:

  Anene til Norodd BERGENE 521. Rangd

 • Page 147 and 148:

  Anene til Norodd BERGENE v. Henrik

 • Page 149 and 150:

  Anene til Norodd BERGENE 1737 i 46

 • Page 151 and 152:

  Anene til Norodd BERGENE Eivindson

 • Page 153 and 154:

  Hendelser i hans liv: Anene til Nor

 • Page 155 and 156:

  Anene til Norodd BERGENE Barnet i d

 • Page 157 and 158:

  Anene til Norodd BERGENE Oppland i

 • Page 159 and 160:

  Anene til Norodd BERGENE Andersdtr

 • Page 161 and 162:

  Hendelser i deres ekteskap: Anene t

 • Page 163 and 164:

  Anene til Norodd BERGENE 616. Nils

 • Page 165 and 166:

  Anene til Norodd BERGENE 623. Ragnh

 • Page 167 and 168:

  Anene til Norodd BERGENE 1714. Arne

 • Page 169 and 170:

  Anene til Norodd BERGENE 664. Ola N

 • Page 171 and 172:

  Anene til Norodd BERGENE Barn i det

 • Page 173 and 174:

  Anene til Norodd BERGENE v. Gunhild

 • Page 175 and 176:

  Anene til Norodd BERGENE Barn i det

 • Page 177 and 178:

  Sa, Op 81 år gammel. Anene til Nor

 • Page 179 and 180:

  Anene til Norodd BERGENE Dorte Kres

 • Page 181 and 182:

  Anene til Norodd BERGENE Barn i det

 • Page 183 and 184:

  Anene til Norodd BERGENE Op. v. Ing

 • Page 185 and 186:

  Anene til Norodd BERGENE Hans barn

 • Page 187 and 188:

  Anene til Norodd BERGENE Op, døde

 • Page 189 and 190:

  Anene til Norodd BERGENE Barnet i d

 • Page 191 and 192:

  Anene til Norodd BERGENE 418 iii. T

 • Page 193 and 194:

  Anene til Norodd BERGENE Marit Arne

 • Page 195 and 196:

  Anene til Norodd BERGENE 1805. 867.

 • Page 197 and 198:

  Anene til Norodd BERGENE iv. Anne L

 • Page 199 and 200:

  914. Knut KRESTAFERSON. Anene til N

 • Page 201 and 202:

  Anene til Norodd BERGENE v. Gunhild

 • Page 203 and 204:

  962. Jul Helgeson SKAVELDEN (Dublet

 • Page 205 and 206:

  Anene til Norodd BERGENE 1000. Knut

 • Page 207 and 208:

  Anene til Norodd BERGENE 1014. Fred

 • Page 209 and 210:

  Anene til Norodd BERGENE Anne Monsd

 • Page 211 and 212:

  Anene til Norodd BERGENE Barnet i d

 • Page 213 and 214:

  1056. Syver Trondson BERGE (Dublett

 • Page 215 and 216:

  Anene til Norodd BERGENE 1069. Ingr

 • Page 217 and 218:

  Anene til Norodd BERGENE Astrid Hal

 • Page 219 and 220:

  Anene til Norodd BERGENE Barn i det

 • Page 221 and 222:

  Anene til Norodd BERGENE 18 Na, Op

 • Page 223 and 224:

  Hendelser i hennes liv: Anene til N

 • Page 225 and 226:

  Anene til Norodd BERGENE Hans barn

 • Page 227 and 228:

  1718. Anene til Norodd BERGENE 1156

 • Page 229 and 230:

  Anene til Norodd BERGENE ii. Gunhil

 • Page 231 and 232:

  Anene til Norodd BERGENE Oppland. i

 • Page 233 and 234:

  Anene til Norodd BERGENE ble født

 • Page 235 and 236:

  Anene til Norodd BERGENE Op og død

 • Page 237 and 238:

  Anene til Norodd BERGENE 1276. Jul

 • Page 239 and 240:

  Anene til Norodd BERGENE Erikson n

 • Page 241 and 242:

  Anene til Norodd BERGENE seg med Se

 • Page 243 and 244:

  Anene til Norodd BERGENE 1391. Barb

 • Page 245 and 246:

  Anene til Norodd BERGENE 1421. Astr

 • Page 247 and 248:

  Anene til Norodd BERGENE Barn i det

 • Page 249 and 250:

  Anene til Norodd BERGENE Sigrid OLS

 • Page 251 and 252:

  Anene til Norodd BERGENE gammel. vi

 • Page 253 and 254:

  Anene til Norodd BERGENE Gudbrandso

 • Page 255 and 256:

  1545. Anne OLSDTR. Anene til Norodd

 • Page 257 and 258:

  1599. Synnøve TRONDSDTR (Dublett.

 • Page 259 and 260:

  Anene til Norodd BERGENE Barn i det

 • Page 261 and 262:

  Anene til Norodd BERGENE 837 vi. In

 • Page 263 and 264:

  Anene til Norodd BERGENE 857 iii. I

 • Page 265 and 266:

  Hendelser i hans liv: Anene til Nor

 • Page 267 and 268:

  Hendelser i hans liv: • Han bodde

 • Page 269 and 270:

  Anene til Norodd BERGENE ii. Barbro

 • Page 271 and 272:

  1951. Marit Eriksdtr MIDTSTRAND (Du

 • Page 273 and 274:

  Anene til Norodd BERGENE Ragnhild O

 • Page 275 and 276:

  Anene til Norodd BERGENE 2064. Knut

 • Page 277 and 278:

  Anene til Norodd BERGENE Syver Knut

 • Page 279 and 280:

  Anene til Norodd BERGENE 1621 i 59

 • Page 281 and 282:

  2119. Marit Eriksdtr ONSTAD (Dublet

 • Page 283 and 284:

  Anene til Norodd BERGENE 2174. Toll

 • Page 285 and 286:

  Anene til Norodd BERGENE Na, Op. 22

 • Page 287 and 288:

  2276. Ola Knutson øvre VISTE. Anen

 • Page 289 and 290:

  Anene til Norodd BERGENE gammel. Kj

 • Page 291 and 292:

  2327. Marit Eriksdtr ONSTAD (Dublet

 • Page 293 and 294:

  Hendelser i hans liv: • Han bodde

 • Page 295 and 296:

  Anene til Norodd BERGENE ii. Erling

 • Page 297 and 298:

  Anene til Norodd BERGENE Hans barn

 • Page 299 and 300:

  Anene til Norodd BERGENE 2637. Rang

 • Page 301 and 302:

  Anene til Norodd BERGENE G2 Sa, Op

 • Page 303 and 304:

  Anene til Norodd BERGENE Ola Jonson

 • Page 305 and 306:

  2839. Nn Dtr BUNLI (Dublett. Se per

 • Page 307 and 308:

  Hendelser i hans liv: • Han bodde

 • Page 309 and 310:

  3074. Erik ONSTAD. Erik giftet seg

 • Page 311 and 312:

  Anene til Norodd BERGENE Hans barn

 • Page 313 and 314:

  Anene til Norodd BERGENE Sa, Op og

 • Page 315 and 316:

  3424. Ola GLAE. Ola giftet seg med.

 • Page 317 and 318:

  Hendelser i hans liv: Anene til Nor

 • Page 319 and 320:

  Na, Op. 3740. Mikjel Olson BANG (Du

 • Page 321 and 322:

  Anene til Norodd BERGENE Hans barn

 • Page 323 and 324:

  Anene til Norodd BERGENE Barnet i d

 • Page 325 and 326:

  4132. Knut Eivindson DØVRE (Dublet

 • Page 327 and 328:

  Anene til Norodd BERGENE 1655 i Åk

 • Page 329 and 330:

  Anene til Norodd BERGENE utsendiner

 • Page 331 and 332:

  Anene til Norodd BERGENE giftet seg

 • Page 333 and 334:

  4802. Knut FEREN (Dublett. Se perso

 • Page 335 and 336:

  Anene til Norodd BERGENE Magdalena

 • Page 337 and 338:

  Anene til Norodd BERGENE 5603. Ragn

 • Page 339 and 340:

  Anene til Norodd BERGENE 5682. Tors

 • Page 341 and 342:

  Anene til Norodd BERGENE Barnet i d

 • Page 343 and 344:

  og døde før 1624. Anene til Norod

 • Page 345 and 346:

  Anene til Norodd BERGENE Hans barn

 • Page 347 and 348:

  Anene til Norodd BERGENE 10tippolde

 • Page 349 and 350:

  Anene til Norodd BERGENE med Nub To

 • Page 351 and 352:

  Anene til Norodd BERGENE Barn i det

 • Page 353 and 354:

  Anene til Norodd BERGENE 13934. Eve

 • Page 355 and 356:

  Anene til Norodd BERGENE 19363. Gur

 • Page 357 and 358:

  Anene til Norodd BERGENE Hans barn

 • Page 359 and 360:

  Anene til Norodd BERGENE 12tippolde

 • Page 361 and 362:

  Anene til Norodd BERGENE 64832. Sim

 • Page 363 and 364:

  Anene til Norodd BERGENE Barnet i d

 • Page 365 and 366:

  Hendelser i hans liv: • Han arbei

 • Page 367 and 368:

  Anene til Norodd BERGENE Buggeslekt

 • Page 369 and 370:

  Anene til Norodd BERGENE 17tippolde

 • Page 371 and 372:

  Anene til Norodd BERGENE 19tippolde

 • Page 373 and 374:

  37. Ibid, band D side 374. 38. forf

 • Page 375 and 376:

  Kildehenvisninger Abbriviation: Van

 • Page 377 and 378:

  BAKKE Tora Olsdtr (1731-1815), 169

 • Page 379 and 380:

  BERGSBAKKO Barbro Nilsdtr (1743-182

 • Page 381 and 382:

  BUGGE Jens Larsson (1542-1612), 353

 • Page 383 and 384:

  BØEIGE Ingrid Knutsdtr vestre (178

 • Page 385 and 386:

  DUVRUD Tore Knutson (1857- ), 12 DY

 • Page 387 and 388:

  ESPELIEN Berte Olsdtr øvre, 170 Kn

 • Page 389 and 390:

  FODNES Tord nørre, 211, 277, 278 T

 • Page 391 and 392:

  GARLI Guri Nilsdtr Øvre (1752- ),

 • Page 393 and 394:

  GRANEI Henrik Wilhelmson (1650- ),

 • Page 395 and 396:

  HAGANES Embrik Syverson (1752-1809)

 • Page 397 and 398:

  HEGGE Astrid Paulsdtr, 172, 206, 23

 • Page 399 and 400:

  HOLTE Ingebjørg Sjurdsdtr (1758-18

 • Page 401 and 402:

  HØVE Ingrid Embriksdtr (1772- ), 9

 • Page 403 and 404:

  KIRKEBERG Eli Gutormsdtr (1410- ),

 • Page 405 and 406:

  KULTERSTAD Jakob Andersson nerre (1

 • Page 407 and 408:

  LANGØYDGARDEN Ola Arneson (1760- )

 • Page 409 and 410:

  LUNDATN Jon Andersson (1788-1856),

 • Page 411 and 412:

  MIDTSTRAND Birgitte Helgesdtr (1598

 • Page 413 and 414:

  NES Randi Nilsdtr (1610- ), 282 NES

 • Page 415 and 416:

  OLSGARD Ivar Bjørnson (1575-Etter

 • Page 417 and 418:

  RANEIM RANEIM Halstein Halsteinson

 • Page 419 and 420:

  RINGESTAD Sigrid Knutsdtr (1760-Ett

 • Page 421 and 422:

  RYE Astrid Hansdtr (1691- ), 162 Be

 • Page 423 and 424:

  SEMELENG SEMELENG Halvor Nilsson (1

 • Page 425 and 426:

  SKRINDSRUD Ragnhild Knutsdtr (1808-

 • Page 427 and 428:

  SOLBREKKEN Mekjel Fredrikson (1802-

 • Page 429 and 430:

  STRAND Marit ( -1624), 280, 281, 29

 • Page 431 and 432:

  SØNSTEBY Guttorm Olson (1634-1682)

 • Page 433 and 434:

  TON Anne Knutsdtr (1719- ), 154 Ann

 • Page 435 and 436:

  TRONHUS Sigrid Andersdtr (1670-1742

 • Page 437 and 438:

  VØLE Astrid Olsdtr (1700-1731), 12

 • Page 439 and 440:

  ÅBJØR Helge Syverson (1690-1717),

Husholdningsregnskaper ført av en del mindre bemidlede familier i ...
Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier - Fafo
Dahl CruiseMedisinUiBa52 - Helse Bergen
På Bølgelengde 03/2009 - Familie & Medier
Minoritetsetniske familiers boligsituasjon i Bydel Bjerke - Husbanken
Byavisa Tønsberg 05.05.2009 Familien på taket - Kebony
En eventyropera for hele familien Engelbert Humperdinck - AU/BIO
Pårørende av rusmiddelavhengige - KoRus Bergen
SETTE OPP UTVENDIG KLEDNING - Bergene Holm
Ungdom og rusmidler - KoRus Bergen
LÆRENDE ORGANISASJONER! - Bergen kommune
Fløenkirken, Bergen - DFEF
Johannes D. Neteland, Styreleder Bergen Næringsråd
Du kan laste ned Berges presentasjon her [pdf]. - Språkrådet
View/Open - Digitalt Universitetsbiblioteket i Bergen
Galleblære og galleganger - Helse Bergen
Skoleskulkundersøkelse 2008 - KoRus Bergen
View/Open - Digitalt Universitetsbiblioteket i Bergen
CruiseMedisinNCMM2013-05-30 - Helse Bergen