Stillings- og bevegelsesenergi

www2.rfsd.k12.wi.us

Stillings- og bevegelsesenergi

Stillings- og bevegelsesenergi

Energi kan ikke lages eller ødelegges, i følge energibevaringsloven, og den kan forekomme

i en rekke former. Hver mekanisk energiform kan kategoriseres som enten stillingsenergi eller

bevegelsesenergi.

Stillingsenenergi

Stillingsenergi er lagret energi som skyldes et objekts relative posisjon og masse. Skulle det

forekomme endringer i objektets posisjon, vil objektets stillingsenergi øke, minke, forbli konstant

eller frigis, og energien blir omdannet til andre former for energi.

To former for stillingsenergi er stillingsenergi i tyngdefeltet og elastisk stillingsenergi.

Stillingsenergi i tyngdefeltet er energien som er lagret i et objekt, grunnet jordens tiltrekningskraft.

En ball halvveis opp et skråplan har stillingsenergi i tyngdefeltet, da tyngdekraften forsøker å

trekke ballen tilbake til sin opprinnelige posisjon. Hvor mye stillingsenergi ballen har, avhenger av

ballens masse, dens vertikale posisjon eller høyde og tyngdeakselerasjonen på jorden.

Dette betyr at hvis ballen ble flyttet lenger opp på skråplanet, ville ballens stillingsenergi øke.

Hvis ballen flytter seg lenger ned på skråplanet, ville stillingsenergien avta, og hvis ballen ble

sluppet fri, ville stillingsenergien omdannes til kinetisk energi når ballen ruller nedover.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2010 The LEGO Group.

Visste du at?

Det finnes flere andre

former for stillingsenergi,

som stillingsenergi i

forbindelse med elektrisk

energi og med kjemisk

energi.

17


Stillings- og bevegelsesenergi

Elastisk stillingsenergi er lagret energi i et objekt som blir strukket, klemt eller vridd. Enkelte

ganger formes materialer slik at de er spesielt gode til å lagre elastisk stillingsenergi. Dette

gjelder for fjærer og gummistrikk. Et strukket gummistrikk har lagret stillingsenergi som et

resultat av at strikket forsøker å gå tilbake til sin opprinnelige form. Eksakt hvor mye lagret

stillingsenergi som finnes i strikken, avhenger av egenskapene til strikken og hvor stor kraft den

blir utsatt for. Det samme gjelder for en fjær.

Med andre ord, dette betyr at jo mer du strekker den, jo mer elastisk stillingsenergi vil strikken

inneholde. Hvis du slipper gummistrikken, frigjøres stillingsenergien og omdannes til bevegelsesenergi,

når gummistrikken trekker seg sammen til sin opprinnelige form.

Bevegelsesenergi

Bevegelsesenergi er energien et legeme har på grunn av sin fart og masse. Når et objekt er i

bevegelse, enten vertikalt eller horisontalt, og roterer eller forflytter seg fra et sted til et annet,

har det bevegelsesenergi.

Ballen som holdes igjen halvveis oppe på skråplanet, har stillingsenergi, men ingen

bevegelsesenergi, da den ikke beveger seg. Hvis ballen frigjøres og begynner å rulle ned

skråplanet, vil den få bevegelsesenergi. Hvor mye avhenger av massen og farten.

Med andre ord, dette betyr at en tyngre ball som ruller ned skråplanet vil ha mer bevegelsesenergi,

enn en lettere ball som ruller fra samme posisjon. En ball som ruller fra toppen av skråplanet,

ruller raskere når den når bunnen, enn ballen med samme masse som blir sluppet halvveis opp

på skråplanet. Den vil ha mer bevegelsesenergi enn den saktere ballen med samme masse, fordi

den beveger seg raskere.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2010 The LEGO Group.

18

More magazines by this user
Similar magazines