Sceneliv 2/2011 - Norsk teaterråd

teater.no

Sceneliv 2/2011 - Norsk teaterråd

1

N r. 2 / 2 0 1 1 • N o r s k t e a t e r r å d


Norsk teaterråd

er en paraplyorganisasjon

for 16 landsomfattende og

regionale medlemsorganisasjoner:

AOF Norge, Forsvarets Personelltjenester,

HATS, Juba, Juvente, Landslaget Drama i Skolen,

Noregs Ungdomslag, Norges Bygdeungdomslag,

Norges Døveforbund, Norges KFUK/KFUM, Norsk

Amatørteaterforbund, Norsk Frilynt Ungdomsforbund,

4H Norge, Ravn, Studieforbundet Solidaritet og

Vestlandske Teatersenter.

Teaterrådet har i tillegg følgende fylkesråd/-kontakter: Oslo

Teatersenter, Aust-Agder teaterråd, Buskerud teater, Nord-

Trøndelag Teatersamlag, Oppland og Hedmark teaterråd,

Rogaland Amatørteaterråd, Rosegården Teaterhus (Vest-

Agder), Sør-Trøndelag Teaterverksted og Vestfold teaterråd.

Sekretariatet:

Generalsekretær: Christin Sund generalsekretar@teater.no

Informasjonsrådgiver: Trine Smestad informasjon@teater.no

Rådgiver, manus: Arnfinn Hagen dramas@teater.no

Produsent Tromsø Dialog: Rune Lundby produsent@teater.no

Prosjekt: Tone Hoemsnes manusprosjekt@teater.no

Frifondkonsulent: Anne Sofie Nordby frifond@teater.no

Organisasjonskonsulent: Marianne Andresen veiledning@teater.no

Styret:

Leder: Svein J. Svensson (NATF)

Nestleder: Birgit Kristensen (HATS)

Einar Feldmann (NATF)

Karin Johannessen (AOF Norge)

Kristian Fjellanger (NU)

(1. vara) Ann-Helen Bakkelund, 4H Norge

Sceneliv nr. 2/2011

Ansvarlig utgiver:

Norsk teaterråd

Pb. 1129 Sentrum

0104 OSLO

Tlf. +47 24 14 11 00

Faks +47 22 33 50 23

norsk.teaterrad@teater.no

http://www.teater.no

2

Lokalvalg

Folkestyret vårt skal gjennom en ny utfordring i september

2011. Lakmustesten på om det fungerer, er valgoppslutningen.

Valgene er etter hvert blitt mer og mer av et medieshow.

Partiene lokker med gode løfter, kaffe og vafler.

Men får lokalt kulturarbeid den plassen det fortjener?

På bakerste benk

Vi som driver med amatørteater, spiller

altfor ofte tilskuerens rolle når det gjelder

å påvirke lokalsamfunnet. Gode rammevilkår

for lokalt kulturarbeid kommer

ikke av seg selv.

Anerkjennelse for vårt viktige arbeid

framkommer av og til i politiske

festtaler, men mens graset gror, dør kua.

Våre arenaer

Rundt omkring i landet holder våre grupper i stor grad til på grendehuset

som kan være eid av en organisasjon eller det offentlige.

Svært ofte sliter styret for huset med økonomien, og nødvendig

vedlikehold blir mangelfullt ivaretatt. Scenen har kanskje ikke

tilfredsstillende sikkerhetsmessig og kunstnerisk standard.

Offentlig oppgave

Dette er etter vår oppfatning en klar offentlig oppgave slik det

går fram av kulturloven.

Den pålegger kommunene å legge forholdene til rette for lokal

kulturaktivitet.

Og her er vi ved kjernen. Har du vært med og innvirket på ditt

partis program slik at frivillighet og amatørkultur får den plass

det fortjener i lokalsamfunnet.

Oppgaven framover

Dersom du har forsømt deg og ikke bidratt til innholdet i

partiprogrammene, er det ennå tid til å påvirke. Møt opp på

partienes arrangementer i valgkampen og framfør dine ønsker

og behov. Skriv leserbrev og delta i debatter. Det er svært viktig

at lokale kulturarbeideres stemme blir hørt i en valgkamp der

mye kommer til å dreie seg om skole og eldre.

Stå på så det kan bli et GODT VALG også for kulturen.

Internt

Når du leser dette, er styret og administrasjonen i Norsk teaterråd

inne i den mest hektiske perioden i rådets historie. Vi er i

sluttspurten for Tromsø Dialog 2011 som har vært et kjempeløft

over flere år. Dette arbeidet har pågått parallelt med alle de vanlige

oppgavene som i seg selv er mer enn nok til å fylle hverdagen for

våre ansatte. Jeg føler derfor et sterkt behov for på denne plassen

å rette en stor takk til vår generalsekretær og hennes stab for den

innsatsen som har vært lagt for dagen.

VI SES I TROMSØ!

Svein J. Svensson

Styreleder i Norsk teaterråd

Redaksjon: Trine Smestad/Andreas Løken

Frist stoff neste nr: 25. juli

Forsidebilde: Fra Kroatias bidrag til Dialog 2011

”Dance Studio the Crystal Cube of Brightness” I dette nummer finner du:

Rustfritt 3

Dignity Day 4

Teatertreff 5

Tromsø Dialog 6

Brød og sirkus 8

Det andre teateret 10

Impro - det andre teateret 11

Skriv! 14


Norges første teaterfestival for seniorer

ble avviklet i Folkets Hus i

Porsgrunn i februar. En tre dagers

konferanse om Den kulturelle spaserstokkens

utfordringer og muligheter

for scenekunsten. Arrangører

var Porsgrunn kommune i samarbeid

med Grenland Friteater og Norsk

pensjonistforbund.

Primus motor og initiativtaker for festivalen

er Gunnar Tuve fra Porsgrunn kommune.

”Gammelordfører” Kristen Waaland,

selv ivrig skuespiller, klippet snora,

og grand old lady fra norsk skole- og

kulturliv; Bodil Skjånes Dugstad holdt

et flott innledningsfordrag. Hun fortalte

bl.a. fra sitt arbeid på Lade i Trondheim

med kulturtiltak for ”gamle” som hun

insisterte på å kalle oss som liker å si

at vi er godt opp i årene. Åpningsnummeret

sto seniorene fra Porsgrunn for.

Marit Krätzel balanserte elegant på line

over scenegulvet. Riktignok lå lina flatt

på gulvet, men for en innlevelse.

Etterlyst

Og så kom innlederne etter tur fra

bl.a Norsk pensjonistforbund og Norsk

kulturskoleråd og med praktiske eksempler

fra Porsgrunn, Østfold, Hamar og

Trondheim.

Rustfritt!

-scenekunstfestival for eldre

Deltakerne på festivalen kom fra en

rekke kommuner. Mange var der for å

hente inspirasjon til eget arbeid med

den kulturelle spaserstokken. Mange

nye nettverk ble knyttet. Norsk teaterråd

vil følge opp og delta i prosessen

videre for å spre scenekunsten til stadig

flere eldre over hele landet.

Spillelyst

Om kvelden ble det vist forestillinger.

”Oscar og den rosa dama” er en nydelig

dialog mellom Oscar og bestemor

framført av Katja Medbøe. Forestillingen

er ute på turne og kan leies.

Ellers stilte Grenland friteater opp med

”Mitt liv som mann” og ”Saken er biff”.

Og saken var virkelig biff. En flott festival

i min gamle hjemby.

Vi gleder oss til fortsettelsen.

Kan 80 åringer spille teater?

Selvsagt kan de det. De kan til og med

komme hele den lange veien fra Brasil

og til Rustfritt-festivalen i Porsgrunn for

å glede andre eldre med sitt helt spesielle

opplegg.

Blackbox- tunnel

De to flotte brasilianske damene; Carmen

Mattos og Jandira Alcides Testa

framførte sitt 4 minutters tablå ”Para

dores feminas” i en svart tunnel for EN

tilskuer av gangen. De fortalte om sine

minner fra barne- og ungdomstiden

gjennom å plukke fram gjenstander fra

”den magiske boksen”. Forestillingen

gikk rett til hjertene på folk selv om den

ble framført på portugisisk Seniorteateret

i Porsgrunn fikk også gå på kurs med

damene. Dette resulterte i forestillingen

”Minnenes kasse” som ble framført på

et eldresenter under Rustfritt-festivalen.

Tekst og foto: Svein J. Svensson

3


Suksess i 2010

I 2010 ble Global Dignity Day satt i

gang som et landsomfattende prosjekt

i Norge. Initiativtaker var Kronprins

Haakon, og sammen med frivillige fra

et bredt spekter av frivillige og ideelle

organisasjoner, deriblant Frivillighet

Norge, MOT, Norges Røde Kors, 4H,

Speiderforbundet, Mental Helse, Norges

Idrettsforbund og Teaterrådet, ble

Global Dignity Day gjennomført for

nærmere 30 000 elever på mer enn 190

videregående skoler, i alle landets fylker.

Til å være et nytt og ukjent konsept for

de aller fleste, var responsen fra frivilligheten

imonerende stor. Nesten 1000

personer i alle aldre meldte seg som

frivillige veiledere på landsbasis. Leder

for Global Dignity Norge, Thomas

Horne, er svært fornøyd med fjorårets

gjennomføring. ”Ni av ti skoler opplevde

at Global Dignity Day var en overordnet

positiv opplevelse, og fire av

fem elever svarte at dagen ga dem en

bedre forståelse av begrepet verdighet.

Dette tyder på at vi traff både elevene

og skoleledelsen på en god måte. Det

har gitt oss et veldig godt utgangspunkt

for årets gjennomføring. I tillegg er jeg

virkelig imponert over hvor mange frivillige

som var med. Det er tross alt en

utfordrende oppgave å lede en samtale

med 20-30 sekstenåringer om et såpass

4

GLOBAL DIGNITY DAY

For andre år på rad inviterer

Kronprins Haakon skole-Norge og

frivillige organisasjoner til samarbeid

om å engasjere ungdom i en global

samtale om verdighet. 20. oktober

2011 arrangeres Global Dignity

Day for elever på første trinn på videregående

skoler over hele landet.

Frivilligheten spiller en vesentlig rolle

i prosjektet, hvor målet er å engasjere

ungdom i betydningen av verdighet,

i eget og andres liv.

viktig og alvorlig tema som verdighet.

Men, 80 % av de frivillige har svart at de

vil være med igjen i år, så da regner jeg

med at de også hadde en nær og berikende

opplevelse av dagen.”

Samtale om verdighet

Global Dignity Day består av et totimers

skoleopplegg med eksterne veiledere

som leder samtalen i klasserommene.

Hovedfokus er å få elevene til

selv å definere hva verdighet betyr for

dem, samt å få elevene til å dele historier

med hverandre om opplevelser der verdighet

spilte en avgjørende rolle. ”Verdighet

er både for voksne og ungdom et

stort og kanskje fremmed begrep, likevel

imponerte elevene på hvordan de tok

til seg begrepet og knyttet det til opplevelser

fra eget liv” forteller Thomas

Horne. Han trekker også fram at mange

forbinder verdighet med respekt, men

at de tydelig klarte å skille mellom respekt

basert på frykt og respekt basert

på forståelse og toleranse.

Rekrutterer frivillige

Også i år vil Global Dignity Day gjennomføres

som et landsomfattende arrangement.

Global Dignity er godt i

gang med planleggingen, og interessen

fra skolene og de frivillige organisasjonene

er stor. Frivillighet Norge, Røde

Kors, MOT, Idrettsforbundet, Mental

Helse, Teaterrådet, Speideren og 4H er

sentrale i gjennomføringen også i år, og

vil dele ansvaret for tilrettelegging med

skolene og rekrutteringen av frivillige

landet rundt. ”For voksne som liker å

jobbe med ungdom og som har erfaring

fra formidling, er det å delta som

veileder en spennende mulighet for

samfunnsengasjement og egenutvikling.

Det å reflektere rundt hva vi kan gjøre

for å øke egen og andres verdighet er

relevant for oss alle, uansett alder og

bakgrunn”, avslutter prosjektlederen.

Global Dignity ble etablert i 2006 av

H.K.H. Kronprins Haakon, Professor

Pekka Himanen (Finland) og leder av

Operation Hope, John Bryant (USA).

Alle tre er medlemmer av nettverket

Young Global Leaders, som springer

ut fra World Economic Forum. Global

Dignity er et uavhengig, ideelt og politisk

nøytralt initiativ. Visjonen til Global Dignity

er å fremme verdighetsbasert lederskap,

stimulere til en global samtale om

verdighet og engasjere ungdom i betydningen

av verdighet. Global Dignity Day

vil markeres globalt med arrangementer

FOTO: Liv Osmundsen

TEKST: Global Dignity Norge


Foto: Stine K. Håtuft

På programmet kunne man finne:

Te-nord med ”Tauhetsbrud”

- et stykke av Trude Marstein

No Theater med ”The Hiroshima Tempest”

- en tolkning av Shakespeare.

No Theater med ”The Dogs Don`t Bark”

- om det å være innvandrer i Norge

Pan med ” 19.06.19.59”

- nyskrevet dramatikk av Kari Bunæs

Playroom med ”Defekt”

- om å være ung og institusjonalisert

TEATERTREFF 2011

Black Out med ”Se meg”

- en utforskning av det å være kvinne i

nåtidens Norge.

Verkstedet med ”Kaffevariasjoner”,

- en poetisk iscenesettelse av hverdagens

små og store øyeblikk

Teatertreff er visningsarena for Oslo teatersenters voksne

teatergrupper, og ble arrangert for første gang i 2006. I alle

år har festivalen vært arrangert på Innvik, men i år inntok vi

det vakre Caféteatret med våre syv produksjoner. Dette

er en festival for å skape rom for de voksne teatergruppenes

kunstneriske vekst.

Festivalen var preget av et vell av eksperimenter

og stemmer som trengte

å bli hørt! Det var en stor fornøyelse

å se forestillingene folde seg ut. Se den

profesjonelle konsentrasjonen og disiplinen

blant både de yngste og de eldste

deltagerne, og å se det store mangfoldet

blant våre medlemmer.

Hver forestilling hadde sine helt markante

særpreg. Te-nord utmerket seg med

en stringent fysisk komposisjon, hvor

menneskene dannet nærmest skulpturelle

bilder gjennom forestillingen. Her

fantes også de yngste og meget dyktige

skuespillerne! Playroom hadde enormt

stor innlevelse i forestillingen, deres

fremstilling av det mentale og sykehusvesenet

rørte ved mange hjerter. ”The

Hiroshima Tempest” var et storslagen

estetisk eksperiment og et modig dykk

inn i Shakespeares univers. Mens ”The

Dogs Don`t Bark” fortalte et par sann-

f.v: Black Out, No Theatre og Te-nord

heter om oss her i Norge, med glimt i

øyet og stor varme. Pan hadde fått et

stykke spesielt skrevet til dem, og de

absurde elementer stod i flott kontrast

til teksten. Black Out rimte plett med

mange skarpe poeng inspirert av de syv

dødssyndene og underholdt oss i stor

stil, mens Verkstedet forførte med flotte

sceniske rytmer og sitt poetiske univers.

Stemningen i huset var fantastisk, og det

var en stor glede å se alle de flotte deltakerne,

og ikke minst de vel 400 publikummerne!

Festivalen ble produsert av Oslo Teatersenter.

Ole Jørgen Løvås stod for det

flotte lysdesign.

Takk for en flott festivalopplevelse!

Joanna Magierecka,

Nestleder, Oslo Teatersenter.

5


Det er fortsatt mulig å melde seg på Tromsø Dialog 2011 som enkeltperson! Mulighetene er mange; du kan være

med på kurs, Master class, se forestillinger fra hele verden, være frivillig, eller bare mingle og være på festival. I

tillegg kan du delta på den internasjonale konferansen Brød og Sirkus, et spennende og ikke minst viktig sidearrangement

til festivalen(les mer på side 8).

Alle forestillinger blir vist to ganger.

Det er Norsk teaterråd i samarbeid med HATS som arrangerer en av verdens eldste festivaler.

Så Tromsø er stedet å være i perioden 14.-24. juli for faglig påfyll og gode teateropplevelser!

Dagene i Tromsø kan du bruke til faglig

påfyll. Det vil være mulig å velge ett enkelt

eller delta på flere kurs. Master Class

er kurs som fordyper seg i ett emne en

hel dag, og vi regner med at det er deltagere

som vil være to dager på rad for å gi

seg selv mulighet for å studere metoden

grundigere.

Priser

Workshop

Kr. 100,- for ett kurs/kr. 150 ,- for to. Deretter

er det kr 50 pr kurs.

Gratis for de med festivalbevis.

Masterclass

Kr. 300 pr. dag med festivalbevis/ kr 600

pr. dag uten festivalbevis.

Workshop 16. 17. og 18. juli

1) Norsk folkedans, ved koreograf og

danser Sigurd Johan Heide.

Sigurd Johan er prosjektleder for Bygda

dansar, som arbeider med scenisk presentasjon

av lokal folkedans. Han jobber

i tillegg som freelance koreograf, danser

og dansepedagog. Han er en folkedanser

med en særegen stil og et sterkt personlig

utrykk. På fele Julie Alapnes.

2) Akrobatikk/sirkus

KULTA er Norges eldste sirkusskole.

Nesten 300 barn og unge trener på KUL-

TA, i tillegg til artist-/instruktørstaben.

På dette kurset vil du blant annet lære

akrobatikk, parakrobatikk, menneskelige

pyramider, sjonglering og mye mer.

6

Tromsø DIALOG 2011

International Amateur Theatre Festival

and 30th IATA/AITA World Congress

14th-24th July

Workshop og Master class

Workshop 20. 21. og 22.juli

1) Sminkekurs ved Tove Solbakk

Tove Solbakk er utdannet makeup-artist

og inspirerende coach. Hun har etablert

studio i Mileperlen Kunstsenter på Hemnesberget,

Nordland, hvor hun jobber

med makeup, bodypaint og performance.

Hun har erfaringer som sminkør og

har også designet kostymer for større

kulturproduksjoner i sjangeren opera og

teater.

2) KULTAs Krukke

På KULTA har vi verdensmestere i Scenekamp

fra VM 2010! Å trene på kampteknikker

for scene og film, er blitt en av

våre signaturer. Her kan du lære deg råstilige

kicks og triks, fall-teknikker, slagteknikker

og kampkoreografier som forbløffer

publikum! Instruktør; Ine Camilla

Bjørnsten

Master Class

17.-18. juli Komplett Vokalteknikk

ved Ole Rasmuss Møller

Ole Rasmus Møller er utdannet skuespiller

og sanger samt autorisert underviser

i Komplett Sangteknikk. Ole Rasmus vil

i de to dagene kurset strekker seg over

gi en introduksjon til den banebrytende

metoden som er utviklet av den danske

stemmeforskeren Cathrine Sadolin.

Kursdeltagerne vil få mulighet for å

prøve ut teknikkene. De aktive sangerne

tar med seg en sang (tekst og lettleselige

noter) som de ønsker at arbeide med

www.completevocaltechnique.com

www.tromsodialog2011.no

20.- 21. juli Dialoger

ved Rebekka Brox Liabø og Kristina Junttila

Dagskurs. Deltakere som ønsker å studere

teknikke nøyere, kan delta to dager.

Dag 1: Arbeid med skriving av dialoger.

Dag 2: Det arbeides stedspesifikt med

dialogene.

Deltagere kan plassere dialoger ute i

verden under festivalen.

Mer informasjon finner du på:

www.tromsodialog2011.no

FRIVILLIG?

Vi rekrutterer frivillige som kan

ta seg av alt fra matservering til

sjåførarbeid, og lokker med fest,

glede og en opplevelse for livet!!

Som frivillig mannskap under festivalen

vil du være midt i smørøyet

under denne begivenheten for

verdens amatørteater – og ditt

bidrag vil være svært viktig for at

vi sammen skal kunne skape et

fantas- tisk arrangement. Tromsø

Dialog er en inkluderende festival,

der alle skal føle seg sett og ivaretatt!

Ta kontakt med Trine Seljeseth

Tlf: 952 85 885

E-post: frivillig@teater.no


Smakebiter fra programmet

Mimicry students theatre ”Play with no rules”

Vi får se en forestilling der hovedformålet er å involvere publikum i

stykket for å finne løsningen på de evige problemene i forholdet mellom

menn og kvinner. I salen er det egne plasser for menn og kvinner,

slik at de kan se hverandres øyne og velge hvem som har rett, eller

kanskje hvem som er den rette?

Mimicry er et ungdomsteater fra Russland som bruker pantomime og

plast som viktigste arbeidsredskap. Gruppen benytter seg av flere

sjangre: klassisk pantomime, buffoonery, klovnekunster, plastdrama

og plastimprovisasjon. Hovedvekten er lagt på eksperimentere, søke

etter nye og originale verktøy og uttrykksformer i pantomime i forbindelse

med andre kunst stilarter.

III - etagé ”Talk to me like the rain and let me listen...”

Dramatiker: Tennesee Williams Regi:Marie- Therese Capello, Synne Johannessen

og Stig Norbø Børsheim

En mann og en kvinne i samtale. Begge er preget av håpløshet, samtidig

er det en stille bønn mellom dem om å møtes der de er nå.Han

har vært borte fra henne en tid, ukjent hvor lenge. Det var en tid preget

av narkotikamisbruk og en følelse av å være rotløs, mens hun

har vært hjemme uten evne til selvstendige handling eller styrke til de

daglige gjøremål. I denne historien møter vi to personer sterkt preget

av den ensomheten som fyller mange mennesker i dag.

III - etagéholder til på Oslo Teatersenter og kjernen i denne teatergruppen

har spilt sammen fra 2003. I Tromsø får vi møte to av skuespillerne

gruppa Synne Johannessen og Stig Norbø Børsheim

Gratangen teaterlag ”Havlandet”

Dramatiker: Lars Høgset Regi: Lars Høgset

Johan Fredrik og Eva er et søskenpar på tolv og ti år som sendes med

flyttsamene fra Pajala i nærheten av Kiruna, til det norske havlandet

i Astafjord. På veien over vidda følger de hver sin raid og må derfor

skille lag. Johan Fredrik blir bortsatt i Gratangen. Selv om de bor bare

noen mil fra hverandre skal det gå 60 år før de ser hverandre igjen.

Gratangen teaterlag som ble opprettet i 1980 og har nå omarbeidet

sitt faste utespill til scenen. Vi gleder oss til å bli kjent med denne fasinerende

lokalhistorien.

www.tromsodialog2011.no

7


8

BRØD & SIRKUS

Personlig engasjement i globalt perspektiv

Internasjonalt symposium 19.juli Rica Ishavshotell

TROMSØ DIALOG 2011

I debatten om fattigdom og ressursknapphet er fokuset ofte rettet mot selve handlingen, mot tiltak og aktiviteter.

Spørsmålet som oftest stilles er “HVORDAN?”. På dette symposiet ønsker vi å fordype oss i “HVORFOR?”

Målet er å skape en arena der ulike verdier kan møtes og komplekse problemstillinger drøftesi et dialogisk rom.

Polariteten mellom Brød og Sirkus er hele tiden den røde tråden:

BRØD somsymboliserer dialogen rundt materiell ressursforvaltning

SIRKUS som symboliserer dialogen rundt kulturell verdi skaping.

Å uttrykke seg fritt er en menneskerett

Fri kulturutøvelse er ingen selvfølge. I enkelte land er det forbudt med amatørkultur. Det er en menneskerett å uttrykke seg fritt,

og Norsk teaterråd vil fortsette sitt arbeid for å gi menneske rmuligheten til å utrykke sin e meninger gjennom ulike kulturelle

og sceniske utrykk.

World Café

Rammen for symposieter “WorldCafé”. Dette en metode der store grupper kan snakke om vanskelige spørsmål i et dialogisk

rom. Deltakerne samles i et stort rom og sitter i grupper rundt små bord. To fasilitatorer leder prosessen gjennom å stille

spørsmål til deltakerne. Alle deltar og enes tilslutt om et felles spørsmål som de presenterer for resten av forsamlingen, før

deltakerne skifter bord og samle som et nytt spørsmål.

Global Arena

Som en del av World Café innfører vi også en “GlobalArena”, der sterke personligheter med et stort personlig engasjement

møter hverandre på det lokale, nasjonale og globale planet.

Vårt personlige engasjement

Det viktigste spørsmålet vi stiller på symposiet handler om vårt eget personlige engasjement. Hva kan vi gjøre for å overvinne

fattigdom og sosial eksklusjon i vårt eget nærmiljø?I små grupper på 2-4 personer hjelper vi hverandre til å finne vår plass i det

globale perspektivet.

Meld deg på Brød og Sirkus og bidra til å sette


Målet for symposiet Brød og Sirkus

under Tromsø Dialog 2011

er å undersøke kulturens betydning

som verktøy for å bekjempe

fattigdom. Hvordan kan økt

deltakelse i kulturelle aktiviteter bidratil

å skape verdighetog en mer rettferdig

fordeling av verdens overflod?

Norsk teaterråd mener at kultur, og ikke

minst amatørkultur, kan spille en viktig

rolle som brobygger og verdighetsskaper

i denne sammenhengen. Utfordringen

er å skape et engasjement både på

et globalt, nasjonalt og lokalt plan. På

oppfordring fra Kulturdepartementet

arbeider Norsk teaterråd med pilotprosjektet

Brød og Sirkus. Målsettingen

er å finne nye arenaer for å samtale om

detviktige temaet kultur og fattigdom.

World Café i Tromsø er en slik arena.

”Det å sikre effektiv adgang til, og deltagelse

i kulturelle aktiviteter foralle er en essensiell

dimensjon i det å danne et inkluderende

samfunn.Men først og fremst kan deltagelse

i kulturelle aktiviteter være et instrument

til å hjelpe personer og lokal samfunn til å

overvinne fattigdom og sosial eksklusjon.”

Fra European Commision’s rapport:

”The role of culture in preventing and reducing poverty and social exclusion”

fokus på et viktig tema i vår globale verden!

Litt praktisk…

Deltakere på Tromsø Dialog: Gratis adgang

Pris for eksterne deltakere: Kr 1 500,-pr pers.

Påmelding til Norsk teaterråd v/ Tone Hoemsnes innen 16. juli

Tlf 99 00 31 34. Epost: tone@teater.no

PROGRAM

09.00 World Café

-Dialog med polariteter

Fleksible pau ser m/ kaffe, te og frukt

12.00 Lunsj

13.30 Global Arena

-Intervjuer og personlige cases

15.00 Pause

15.15 Mitt personlige engasjement

-Coaching i smågrupper

Fleksible pauser m/ kaffe, te og frukt

17.00 Slutt

9


En helt ny teaterscene ser nå dagens

lys i Oslo. På Lilleborg midt mellom

Sagene og Torshov graves og snekres

det så Det Andre Teatret kan åpne

dørene for publikum 13. august. Med

scenegulvet 3,5 meter under bakken

blir det i ordets rette forstand

Norges første undergrunnsscene.

For et drøyt år siden begynte den kunstneriske

ledelsen i Teater Liksom (Norges

største improvisasjonsmiljø) å lete etter

et eget lokale å spille sine ukentlige

Micetro-forestillinger i Oslo. Etter litt

virring hit og dit endte de opp i armene

på Brdr.Placht som var i ferd med å

utvikle et gammelt industrilokale langs

Akerselva til kulturnæring. Den sjansen

var for god til å bli passert, så den

harde kjernen av impromiljøet i Oslo

la sparepenger på bordet, opprettet et

AS og gikk inn i samarbeid med huseierne

for å utvikle lokalet til et teater.

Og nå er drømmen om et eget teater,

ikke lenger bare en drøm. I skrivende

stund settes kjøkkenet på plass i kaféen

og amfi og scenegulv er ferdig tegnet.

10

Det Andre Teatret

- nesten som et ordentlig teater, bare litt morsommere.

Store utfordringer

Med et lokale på bare 4 m i høyden var

det klart at noe måtte gjøres for at det

skulle passe til teaterdrift. I vinter har det

dermed vært intensiv graving 3, 5 meter

rett i ned i bakken for å skaffe stor nok

takhøyde! Bygningen er fra 1863 og har

gjennomgått en fullstendig renovering

og det har vært en utfordring å holde

hele huset på beina ettersom hele

fundamentet ble gravd ut jafs for jafs.

Et teater for unge folk

Det Andre Teatret har en målgruppe

ganske ulikt andre teatre og satser på

ungdom og unge folk opp i 30åra som

hovedfokus. Det skal være en programmerende

scene med vekt på improvisasjon

og annet rart og skranglete teater

fra inn- og utland. Flere av initiativtakerne

bak teatret har et stort internasjonalt

nettverk etter flere å med turnévirksomhet

og har store planer om å forestillinger

som skal få gjeste Det Andre

Teatret. Allerede første sesong er det

utenlandske forestillinger på plakaten

og et stort prosjekt med ungdom hvor

det skal utvikles en improvisert forestilling

basert på ungdomsfortellinger.

Dessuten arbeider en mindre gruppe

improvisatører med bl.a. Kim Haugen

og Helen Vikstvedt sammen med Keith

Johnstone de to første ukene av april

for å sette opp LifeGame på teatret til

høsten. Flere av prosjektene er støttet

av Kulturrådet og er allerede i gang.

Sommerskole og kurs

Teater Liksom utgjør hoveddelen av miljøet

i teatret og deres målsetning om å

tilby kurs og utdanning innen improvisasjon

følger med til Det Andre Teatret.

Allerede førstkommende juni avholdes

Norges første sommerskole i improvisasjon

med Tony Totino og Nils Petter Mørland

som lærere. I samarbeid med Norsk

Teaterråd skal det i 2012 også igangsettes

et stort nasjonalt opplæringsprosjekt.

Overskrider vanlige skillelinjer

Ettersom impromiljøet i stor grad krysser

grensene mellom amatører og profesjonelle

vil teatret også preges av en raus

og åpen holdning. Det Andre Teatret ser

seg selv som den litt skitne lillebroren til

de andre teatrene og skal ha lav terskel

og høye krav. Det første innkjøpet som

ble gjort var en popcorn-maskin og det

kan være en god pekepinn for teatrets

egenart. Et sted for god underholdning

med plass til humor, poesi og spenning.

TEKST OG FOTO: Nils Petter Mørland


Tromsø

Dialog

2011

w w w . t r o m s o d i a l o g 2 0 1 1 . n o

14-24 JulY

inTernaTional amaTeur

TheaTre FesTival anD

30Th iaTa/aiTa

WorlD Congress

Under the patronage of

HRH Crown Princess

Mette-Marit

Performances from

all over the world

Workshops in stage fight,

make up, folk dance etc.

international symposium:

Bread & Circus

- Personal engagement in

a global perspective

11


Pilotprosjektet “SKRIV! går nye veier”

arrangerer skrivekurs for arbeidsledig

ungdom på Grünerløkka.

Pilotprosjektet “SKRIV! går ny veier” har

inngått et samarbeid med KREM. KREM

står for Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv,

og de er sosiale entreprenør som bruker

utradisjonelle metoder for å få ungdom

tilbake i arbeidslivet. Sammen med NAV,

Gatekunstakademiet, og Sweet Chilli Stories

og Teaterrådet arrangerte KREM

kurset “Skjulte talenter” i februar og mars.

Teaterrådets bidrag var skrivekurset vårt i

dramatikk. Mange av rammene for opplegget

er lagt, men det ble gjort en del tilpasninger

i forhold til disse deltagernes ønsker

og behov. Krishant Brahmachari, dramatiker

og erfaren skrivekursholder ledet workshopen.

Deltagere fikk en gjennomgang av hva

monolog, dialog, karakterbygging og scenetekst

er. De fikk øve seg på å skrive tekst

ved å gjøre noen øvelser, improvisere, se på

bilder, se på korte videofilmer, samarbeide

med hverandre og hente inspirasjon fra

egne liv og erfaring.

Tilbakemeldingene vi fikk var veldig positive,

og vi arbeider nå med å utvikle konseptet.

B-post

Abonnement

B-post

Abonnement

Retur: Sceneliv

Norsk teaterråd

Pb.1129 sentrum

0104 Oslo

Annonsere i Sceneliv?

Vi har følgende priser på annonser (farger):

Halvside: NOK 5000 (Bredde x høyde liggende: 190x126 stående: 95x252)

Kvartside: NOK 3000 (Bredde x høyde: 95x126)

Enspalter: NOK 1200 (Bredde x høyde: 60x85)

10% i rabatt ved flere innrykk.

For lokale lag under Teaterrådparaplyen gjelder disse prisene:

Halvside: NOK 2500 (Bredde x høyde liggende: 190x126 stående: 95x252)

Kvartside: NOK 1500 (Bredde x høyde: 95x126)

Enspalter: NOK 600 (Bredde x høyde: 60x85)

Sommerskole i impro

27. juni - 1. juli

Teater Liksom inviterer til Norges første sommerskole i improvisasjon og teatersport.

Med bl.a. Tony Totino og Nils Petter Mørland.

For deg som har lite, litt eller litt mer erfaring og er mellom 16 og 30 år.

Pris: 4500, Frist: 20.april Hvor: Det Andre Teatret, Oslo

Påmelding: Helene Abrahamsen, helegeme@yahoo.no eller tlf. 99 30 27 16

More magazines by this user
Similar magazines