Plannja Panel

plannja.com

Plannja Panel

Hvis du velger å gå dine egne veier

med byggeprosjektet, kan det være lurt

å ta veien om Plannja først.

ENKLERE PROSJEKTERING MED

STØ T TE FR A PL ANNJA .

Tid er mer enn noensinne en mangelvare. Større krav til

effektivitet, kortere leveringstid og raske omstillinger i

byggebransjen har forandret byggeprosessene. Noe som

igjen stiller høyere krav til hele byggemarkedets fl eksibilitet.

I dag er det mer sjelden med hovedentreprenører med

detaljerte underlag ned til den minste skrue. I stedet ser vi

gjerne totalentrepriser der byggentreprenøren selv står for

prosjekteringen. Og når behovet for erfarne ingeniører og

konstruktører for plateprodukter er størst, er hjelpen fra

Plannja nærmest.

PL ANNJA ER EKSPERT PÅ PL ATER.

Plannja har vært markedsleder innen tynnplateprodukter i

stål i over førti år. Samlet har våre erfarne salgsingeniører

Teknisk support

Prosjektering

Detaljutforming

Kundetilpassing

og konstruktører svært høyt kunnskapsnivå, høy teknisk

kompetanse og en ganske unik produktkunnskap. Hos oss

i Plannja fi nner du alltid noen som kan bistå med prosjektering

og svare på konstruksjonsmessige og byggetekniske

spørsmål om produktene. Vi hjelper deg å fi nne den beste

og samtidig enkleste løsningen til ditt byggeprosjekt.

OPTIMAL PROSJEKTERING GIR BEST MULIG

BYGGEØKONOMI.

Plannjas konstruksjonsavdeling kan alltid tilby en optimal

konstruksjonsløsning som gir best mulig byggeøkonomi.

Prosjekteringen utføres ved hjelp av AutoCad og våre

egenutviklede dimensjoneringsprogrammer.

Noen av Plannjas dimensjoneringsprogrammer kan du

selv laste ned fra www.plannja.no om du vil.

Konstruksjonsdokumenter

Monteringsgjennomgang

Logistikk

Leveranseplaner

7

PL ANNJA S MERVERDITJENES TER

More magazines by this user
Similar magazines