Views
5 years ago

Plannja Panel

Plannja Panel

Emma-Lis Briggsjö,

Emma-Lis Briggsjö, salgsingeniør.

Hvis du velger å gå dine egne veier med byggeprosjektet, kan det være lurt å ta veien om Plannja først. ENKLERE PROSJEKTERING MED STØ T TE FR A PL ANNJA . Tid er mer enn noensinne en mangelvare. Større krav til effektivitet, kortere leveringstid og raske omstillinger i byggebransjen har forandret byggeprosessene. Noe som igjen stiller høyere krav til hele byggemarkedets fl eksibilitet. I dag er det mer sjelden med hovedentreprenører med detaljerte underlag ned til den minste skrue. I stedet ser vi gjerne totalentrepriser der byggentreprenøren selv står for prosjekteringen. Og når behovet for erfarne ingeniører og konstruktører for plateprodukter er størst, er hjelpen fra Plannja nærmest. PL ANNJA ER EKSPERT PÅ PL ATER. Plannja har vært markedsleder innen tynnplateprodukter i stål i over førti år. Samlet har våre erfarne salgsingeniører Teknisk support Prosjektering Detaljutforming Kundetilpassing og konstruktører svært høyt kunnskapsnivå, høy teknisk kompetanse og en ganske unik produktkunnskap. Hos oss i Plannja fi nner du alltid noen som kan bistå med prosjektering og svare på konstruksjonsmessige og byggetekniske spørsmål om produktene. Vi hjelper deg å fi nne den beste og samtidig enkleste løsningen til ditt byggeprosjekt. OPTIMAL PROSJEKTERING GIR BEST MULIG BYGGEØKONOMI. Plannjas konstruksjonsavdeling kan alltid tilby en optimal konstruksjonsløsning som gir best mulig byggeøkonomi. Prosjekteringen utføres ved hjelp av AutoCad og våre egenutviklede dimensjoneringsprogrammer. Noen av Plannjas dimensjoneringsprogrammer kan du selv laste ned fra www.plannja.no om du vil. Konstruksjonsdokumenter Monteringsgjennomgang Logistikk Leveranseplaner 7 PL ANNJA S MERVERDITJENES TER

Solar Harmony Thin Film Panels - GeoSmart Energy
ANALOG TIMER Front panel identification Ordering information ...
Hvor store er kreftene? - Bern Hansen
Huntonit Design - Byggma
T4512 & T6025 - Weidemann GmbH
VVS Marketing Orkide 24 sider.qxd - Oslo VVS Senter
STILSIKKERT ENKELT FUNKSJONELT - Bad.no
Gyldig fra 1. juni 2009 - Oslo VVS Senter
linn Bad as, no-6893 vik i sogn telefon +47 57 69 80 ... - Produktfakta
Båtutstyr fra Strøm - BilXtra Horten
Med riktig dekk får du en kom- binasjon av ... - Bern Hansen
Last ned brosjyre (3,72 MB) - Bad.no
Gyldig fra 1. juni 2009 - Oslo VVS Senter
NÅR GAVER ER KUNST - H.Kulberg Profilbyrå AS
Last ned Offinn katalogen 2012
Last ned brosjyre (3,72 MB) - Bad.no
Last ned brosjyre (3,72 MB) - Bad.no
Page 1 Page 2 Denne service~héndboken dekker TR'1000 og TR ...
STILSIKKERT ENKELT FUNKSJONELT - Bad.no
Untitled - Romerike Peis og Varme
linn Bad as, no-6893 vik i sogn telefon +47 57 69 80 ... - Produktfakta